Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 2

2 YASAM

SHATO STEAKHOUSELEZZETIYLE BIR ADIM ÖNDE
     Iki genç Bosnak girisimcinin 2014 yilinda açtigi Shato Steakhouse,
     bugün Istanbul genelinde adindan söz ettiren bir mekan haline geldi.

KçmeAsveaenemanrçni)seayk,kiirinçnüiSökilnGhaeröndannüreetnvbsokeetkl’ieerygnuuarsliild(inakkPiiahlnreni”konisylskaulioaufosarntbveldiauriirçketlrld.aee)leunsvrzriegpiinn“u,SkiidnamebirlnIiüesdtlteyenaaünürnkvdsGbeüibruüyilillmllrdeeezaröiksz(zklKeaegi attseüiii-nnnk-
 Ykdheiialsdsskiiseri tibtmimguieMrenkaositshkotateraalyldenesanyi,leeilPedraiiçgKrkiionaecbdtaiunatle’ulnepniznmezetaMatzinambihdiarkoaallyetrsamsiiss’oniiynsina--
 feri begeninize sunuyor.
 Bgtkbleeiüeolrmayleyinrüiuknekenönbcnzeaia,eydslikliöilsükieyzeçeotiküslneriek.ldlrebiSeeadBhtssliaaeenrtelrliieovknte’nilysesgdureierirdTildldGriiaplimigkö,kteenydearseenlien.gbrseinoöyrödnllgi rremeaenssübiinnsfitdadreerearkinny-li

 Peki bu dinlendirme nedir, benzerlerinden na-
 sil bir farki var?

ISIN SIRRI “KURU DINLENDIRME”DE

Taze et diger tüketim ürünleri-                                                                                                                              2-4 derecede dinlendirilir. Dry Age’de
nin aksine daha az makbul olan-                                                                                                                              ise et porsiyonlamadan karkas halinde
dir. Çünkü taze et sert olur. Din-                                                                                                                             0 (sifir) derecede özel Dry Age dolap-
lendirilmis et ise taze etin aksine                                                                                                                            larinda %80 nem oraninda 28-30 gün
daha saglikli, yumusak ve lezzetlidir.                                                                                                                           araliginda dinlendiriliyor. Dinlendirme
                                                                                                                                              sonrasinda et hem daha lezzetli oluyor.
Iki çesit dinlendirme sistemi var-
dir ve steak için en uygun olan  Dry                                                                                                                            Yumusak olmasinin nedeni dinlendir-
Aged (Kuru Dinlendirme)  siste-                                                                                                                              me sirasinda etin içindeki enzimlerin
                                                                                                                                              etteki kas liflerini parçalayarak etin
midir. Diger sistem ise Wet Aged                                                                                                                              çignenmesini daha kolay hale getir-
(Islak Dinlendirme)                                                                                                                             sistemidir. mesi oluyor. Lezzetli olmasinin nedeni
                                                                                                                                              ise dinlendirme sirasinda protein mo-
Islak dinlendirme ve steakler porsiyon                                                                                                                           leküllerinin parçalanip aminoasitlere
haline getirilip vakum torbalarina ko-                                                                                                                           dönüsmelerinden kaynaklaniyor.
nularak 2-3 haftalik bir süreç araliginda
   1   2   3   4   5   6   7