Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 3

3 GÜNDEM

Dayton
sadece çatismalari ve ölümleri durdurdu

Eski Bosna Hersek Içisleri Bakani Jusuf Pusina,    ses” olmasi gerektiginin altini çizen Pusina, ancak büyük bir onurdu. O zaman da antlasmanin im-
Bosna Hersek’te 1992-1995 yillari arasinda yasa-   bu sekilde ilerleme kaydedebilinecegini ifade etti. zalanmaya deger tek bir özelligi oldugunu söy-
nan kanli savasi bitiren  Dayton Baris Antlasma-   Pusina, Dayton Baris Antlasmasi’nin en önemli    lemistim. Antlasmaya dair önümüzdeki dönemde
si’nin paraf edilmesinin 21. yil dönümünde, antlas-  özelliginin silahli çatismalari ve ölümleri durdur- çikacak eksiklikleri o günlerde de görmüstük.” ifa-
mayi ve o dönemin sartlarini degerlendirdi.      mak oldugunu yineleyerek “Sonrasinda yasanan-    delerini kullandi.
                           lar ise bir türlü hayata geçirilemeyen yasal dü-
Dayton Baris Antlasmasi’nin sadece silahli ça-    zenlemeler ve antlasmanin günden güne ortaya      “Kanton ve entiteler birligi temsil etmiyor”
tismalari ve ölümleri durdurduguna, ülkeye siyasi   çikan eksiklikleri oldu.” diye konustu.       Pusina, Dayton Baris Antlasmasi’nin getirdigi si-
ve ekonomik anlamda bir bütünlük getirmedigine                               yasi sistem nedeniyle Bosna Hersek’in zayif oldu-
isaret eden Pusina, kendi içerisinde birçok eksiklik       “Aliya Izetbegovic ile çalismak     gu birçok yön bulundugunu belirterek “Ülkedeki
barindiran bu antlasmanin, 21 yillik süre zarfinda            büyük bir onurdu”        kanton ve entiteler birligi temsil etmiyor. Bu siyasi
ülke genelinde uygulanmadigini vurguladi.                                 bölünmüslük diger tüm alanlarda güvensizlik ya-
                           Pusina, 21 Kasim 1995’te ABD’de paraf edilen     ratiyor.” diye konustu.
AB ve NATO üyelikleri için Bosna Hersek’in “tek    Dayton Baris Antlasmasi öncesindeki görüsme-
                           leri animsatarak “Aliya Izetbegovic ile çalismak

Aliya Okumalari deklarasyonla basladi

‘Aliya Okumalari’nin yayinlanan ilk cildi, Aliya Izzetbegoviç’in temel dü-
süncelerinin ayirt edilmesi, irdelenmesi ve anlasilmasi bakimindan bir

                baslangiç niteligi tasiyor.

Geride biraktigimiz 20. yüzyil içinde fikir ve    nü olusturan Islam Deklarasyonu’nda Aliya        EFSANE MUHTAR
eylemleriyle iz birakmis birkaç önemli Müslü-     Izzetbegoviç’in Islam Manifestosu’nda ge-        YAVRU VATAN’DA
man düsünür arasinda Aliya Izzetbegoviç’in      listirdigi fikirleri analiz ediyor. Aliya Izzetbe-
ayriksiligi dikkat çeker. Bosna-Hersek’in ku-     goviç’in eserlerinin ana fikrini, bakis açisini ve  “Yavru Vatan” Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’nin
rucu baskani olmasi, büyük ve acili iç savasin    konulari ele alma biçimini anlamaya çalisan     33. kurulus yildönümü bu yil da coskuyla kutlandi.
ortasinda metanetli ve vakur, gerçek anlam-      bu ilk cildin ardindan ikinci ciltte Aliya’nin dü-  15 Kasim’da Kibris’ta ve Türkiye’de çesitli etkinlikler
da “Bilge Kral” deyisini hak eden durusuyla      süncelerini felsefi, siyasi, sosyolojik ve teolojik düzenlendi.
halen hafizalarda yer eden bir isimdir Aliya.     okumalar araciligiyla kritige tabi tutacagini,
Islami duyarliligi yüksek olan bir ailede dün-    son ciltte ise Aliya Sözlügü olusturacagini     Istanbul Muhtarlar Federasyonu, Kibrisli Türklerin
yaya gelen Aliya Izzetbegoviç 16 yasindan       belirtiyor Baykan.                  bu mutlu günlerinde onlarin yaninda olmak üzere
itibaren Bosnak Müslümanlara yönelik yap-                                 Lefkosa’daydi. Federasyon yönetim kurulu üyesi ve
tigi çalismalarla dikkat çeker. Bosnak genç-     Aliya Okumalari’nin bu ilk cildi, Aliya Izzetbe-   Yildirim Mahallesi’nin 5 dönemdir muhtarligini yapan
lerin Islami duyarliklarini yükseltmeye dönük     goviç’in temel düsüncelerinin ayirt edilmesi,    Türkiye Bosnaklarinin önemli ismi Adnan Liçina, KKTC
bu çalismalari II. Dünya Savasi’nda Sirp       irdelenmesi ve anlasilmasi bakimindan bir      Basbakani Hüseyin Özgürgün’e yapilan ziyarette
Çetnikler, savas sonrasi Yugoslavya’sindaki      baslangiç niteligi tasiyor bu sebeple. Gerek     heyetin basindaki isimdi.
komünist rejim, Tito’nun 1970’lere dek süren     Islam Manifestosu, gerekse Dogu ve Bati
baskici yönetimi altinda zaman zaman sek-       Arasinda Islam adli eseriyle çagdas Müslü-      Samimi bir havada gerçeklesen ziyaretin ardindan
teye ugrasa da sürer.                 man öznelligin olusumunda önemli bir dura-      karsilikli hediyeler sunuldu. Bu özel günün adinda
                           gi isaretleyen Bilge Kral’i rahmetle anmami-     KKTC Basbakani Özgürgün, Istanbul Muhtarlar
Islam Manifestosu, Izzetbegoviç’in oglunun      za da vesile teskil ediyor.             Federasyonu’nu temsil eden Adnan Liçina’ya plaket
1983’te Yugoslavya’da olusan kismi özgürlük                                takdim etti.
ortaminda babasinin çesitli makalelerini bir
araya getirerek yayinladigi bir kitaptir. Izzet-
begoviç’in daha önce 1970’te de bu adla bir
kitabi yayinlanmisti. 1983’te söz konusu kita-
bin yayinlanmasi epey bir yanki uyandirdi.
Yugoslavya’nin o dönemki yönetimi bu ge-
lismeye tahammül edemeyerek Izzetbego-
viç’i Avrupa’nin ortasinda radikal Islamî bir
cumhuriyet kurmak için çalismakla suçladi
ve tutuklatti. Izzetbegoviç, mahkeme önüne
çikarilip “hakim sistemi degistirmek ve Bos-
na-Hersek’i Islamî devlete dönüstürmek için
çalismak”la itham edildi ve yargilamadan
sonra 14 yil hapis cezasina mahkûm edildi.
Fakat bu mahkûmiyet onun kitabinin bütün
Bosna’da duyulmasini ve tesirini göstermesi-
ni saglamasiyla sonuçlandi.

Aliya Sözlügü yolda
Din Felsefesi alaninda uzman Erdal Baykan,
üç cilt halinde tasarladigi ve Aliya Okumalari
üst basligini verdigi çalismasinin ilk bölümü-
   1   2   3   4   5   6   7   8