Page 5 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 5

5 EGITIM

“BIZIM KONUSTUGUMUZ DIL 100 SENE ÖNCEYE AIT”

Sivas’in Zara ilçesinde dünyaya ge-   çeyi okulda ögrendiklerine dikkat   fuzunu duydum ben” diye konustu.
len Ibrahim Sevim, 1924 yilinda Bijelo çeken Sevim, köylerde sürekli Bos-
Polje’den Türkiye’ye göç edip Sivas’a  nakça konusuldugunu ama zaman-     Bosna Sancak Dernegi’ne böyle
yerlesmis Salkoviç sülalesinden. Se-  la bu ortamin kayboldugunu ve asi-   bir kurs açtiklari için tesekkür eden
vim atalarindan bahsederken “göç    milasyonun tamamlandigini söyledi.   Sevim, “kurs güzel, faydasini tabii ki
tabi her zaman zor oluyor ama bi-                       görüyoruz. Bizim gramer bilgimizde
zimkilerin durumu çok daha zormus.   Bosnakçanin tipki hayatin kendisi   ciddi eksiklikler vardi, onlari burada
Sivas’a geldiklerinde dil bilen kimse  gibi büyük degisim yasadigini söy-   tamamlamaya çalisiyoruz. Kadin
yokmus ve bu yüzden büyük sikin-    leyen Ibrahim Sevim, “Bosnakçayi    ve erkeklere hitap seklinin farkli ol-
tilar yasamislar” ifadelerini kullan-  anliyorum, konusulanlari anliyorum   dugunu büyüklerimiz bize ögret-
di. Sivas’in 16 köyünde Bosnaklarin   ama eksik kaldigim yerlerin oldu-   mistir ama ben bugüne kadar hep
yasadigini söyleyen Ibrahim Sevim,   gunu biliyorum. Bizim ögrendigimiz   ortadan konusuyordum. Birkaç kez
pek çok ailenin Istanbul’a göç etti-  Bosnakça, dedelerimizin 100 sene    böyle konustugumda karsimdaki
gini, kendilerinin de Bagcilar’da ya-  önce konustugu dil. O günden bu-    bayanlarin bana güldüklerini gör-
sadigini dile getirdi.         güne büyük degismeler oldu. San-    düm ve fark ettim ki bir farklilik var.
                    cak ile Bosna’da konusulan Bos-    Bu tarz seyleri kurs sayesinde ögre-
Sivas’ta yasayan Bosnaklarin      nakça bile birbirinden farkli duruma  necegiz, Bosnakçamizi güzellestire-
2000’li yillarin baslarina kadar Türk- geldi. Mesela ekmegin 3 farkli telaf- cegiz” ifadelerini kullandi.

IZMIR’DE KURSA ILGI YOGUN
Izmir Bosna Sancak Kültür ve Yardim-     rimizin ana dillerini ögrenmelerini isti-
lasma Dernegi de 2016-2017 dönemi       yoruz” diyen Bosna Sancak Dernegi
Bosnakça kurslarina Kasim ayi içerisin-    Baskani Abdullah Gül, “kültürümüzün
de basladi.                  kaybolmamasi, Bosna ve Sancak’ta
                       yasayan akrabalarimizla saglikli iletisim
Dernek binasinda, deneyimli egitmen      kurabilmek için Bosnakça kursumuzu
Enisa Hadzagiç tarafindan verilen kursa    çok önemli buluyoruz. Izmir’de yasayan
Bosnaklarin ilgisi bir hayli fazla. Her yas- her Bosnagi kursumuza bekliyoruz” ifa-
tan onlarca kisi, Bosnakça ögrenmek ya    delerini kullandi.
da mevcut seviyelerini ileriye tasimak
için kursa katiliyor.             Konusma, yazma ve okuma egitimleri-
                       nin verildigi Bosnakça kursu 2017 Mayis
“Izmir’de yasayan Bosnak hemserile-      sonuna kadar sürecek.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10