Page 7 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 7

7 KÖSE YAZISI

bir yabanciyi tasimak zorunda birakacak sonra     kralligindan yere inmesini simgelercesine anitin     du. Artik takintilar fiziksel olarak ifade edilebilirdi
da bebegi ondan alacaklar.” Büyük bir çarpit-     oldugu alana bir helikopterle inis yapti. Miloseviç   ne hukuki ne de dini engel vardi. Olurlar alinmisti.
mayi içeren bu propaganda, Osmanli devsirme      burada yaptigi konusmada “Sirplari artik kimse
sisteminin anilarini yeniden canlandirmayi amaç-    dövemeyecekti ve olmazsa savasa hazirdi” söy-      9. Salahiyet ideolojisini, kitlesel katliamlarin ya-
liyordu.                        lemi ile Sirplara her seye kadir bir kurtarici olarak  sanmasina yol açan intikam ve habis arinma ey-
                            sunuluyordu.                       lemlerine dönüstürmek.
Kurbanlastirma algisi ve zaman çökmesi yarat-
makla kalmayip, geçmis yüzyillarin Osmanlilariyla   6. Ev yasamini, aile hayatini, okullarda uygula-     Yikici bir lider ve yardimcilari için artik ortam ha-
1990’larin Bosnaklarinin da birlestirilip ayni insan- nan egitime ve diger seylere müdahale ederek       zirdi. Kitlesel katliamlar için emir vermek yeterli idi.
larmis gibi görülmelerine yol açmisti.         büyük-grup kimligini bireysel kimlikten daha       Soykirim baslayabilirdi. Miloseviç de böyle yapti.
                            önemli konuma getirmek
Sirp tarafindan tecavüze ugrayan Sirp olmayan                                  Sirbistan Devlet Baskani Miloseviç ve Hirvatistan
kadindan dogan bir bebegin Sirp olacagi ve Sirp    Lazar’in imaji bir aziz ve sehitten, intikam alacak   Devlet Baskani Tudjman gizlice 1991 MART ayin-
olmayan annenin büyük-grup kimliginin herhan-     kisiye dönüstürülmüstü. Paylasilmis bir kurbanlas-    da, Sirbistan’in Voyvodina eyaletinde Karadjord-
gi bir izini tasimayacagi iddia edilmeye baslandi.   tirma yerine paylasilmis bir intikam duygusu yara-    jevo’da bulustu. Komsu Bosna’yi aralarinda nasil
Bosnak Müslüman kadinlara yönelik kasti teca-     tan Sirp kimligi de Kosova semboline bagli kaldi.    paylasacaklarini konustular. Sonrasinda Bosnak-
vüz girisimleri, Büyük Sirbistan psisik gerçekligine  Anneler TEKRAR çocuklarini “Kosova Intikamcisi”     lar için soykirim baslayabilirdi, Miloseviç emirlerini
ulasmak adina daha fazla “Sirp” yaratmaya yö-     diye çagirmaya baslamislardi. Büyük kimlik birey-    verdi. Görüsme için seçilen Kara Yorgi kenti ismini
nelik Sirp propagandasi tarafindan destekleni-     sel kimlikten, aileden çok daha önemliydi.        birinci Sirp isyaninin lideri Kara Yorgi’den almisti.
yordu. Sirplarin gözünde Müslüman Osmanli Türk-                                 Osmanli-Türk-Bosnak düsmanligini göstermek
lerini temsil eden Bosnak erkekleri öldürülüyordu.   7. Genellikle seçilmis bir travmanin yeniden can-    için sembolizmden de vazgeçmediler.
Özellikle o döneme gönderme yapmak için firsat     landirilmasiyla iliskili olarak, salahiyet ideolojisi
bulundugunda girtlaklarindan keserek öldürü-      ile kirlenmis durumdaki “biz”lik algisini artirmak    1992’de Sirplar ILK KITLESEL SOYKIRIM hareketine
yorlardi. Karsit grup yani Bosnaklar tecavüz ve    (büyük grup narsizmi)                  BIJELINA’da (Kuzey Dogu Bosna) BOSNAK genç-
öldürme sekli ile degersizlestiriliyor ve insanliktan                              lerin ugrak yeri olan “ISTANBUL KAFE”ye gece
çikariliyordu.                     HRISTOSLAVIZM ile doldurulmus Biz... “Biz var ya     yarisi bomba atarak basladilar. Yine sembolizmi
                            biz ne istesek yapariz.” Bizlik algisi artirildi. Büyük unutmadilar.
5. Büyük grup liderini herseye kadir bir “KURTA-    grup narsizmi hazirdi.
RICI” olarak sunmak                                               Bütün bu hazirliklar ve gelisen olaylar; Colum
                            8. Büyük grubun psikolojik sinirlariyla ilgili ug-    Murphy’nin dedigi gibi “Sirbistan ve Sirplar, sis-
Prens Lazar’in kalintilari 600 yildan sonra ne kal-  raslari, FIZIKSEL SINIRLARLA ilgili takintilar ara-   tematik ve gayet dikkatle planlanmis bir etnik
missa bir tabuta konup siyahlar giymis yas tutan    ciligiyla ifade etmek                  temizlik harekati, soykirim baslattilar ve uygula-
insanlar tarafindan karsilandigi Sirp köyleri ve                                dilar.” Her seyin önceden planlandigini gösteriyor.
kasabalari boyunca gezdirilmeye baslanmis-       Burada KILISE DEVREYE GIRIYOR VE SIRPLARA
ti. 28 HAZIRAN 1989’da Miloseviç, Lazar/Isa’nin    “bizim affedemeyecegimiz bir suç isleyemezsiniz”
yeryüzünde bir “krallik” kurmak üzere cennetteki    diyerek yapilacak soykirim için dini oluru veriyor-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12