Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2017
P. 2

2                                    KÖŞE YAZISI


                            Bir insan yetiştirmek                   yapılan bir meslektir öğretmenlik.  bir toplum iyi yetişmiş insanlardan  gani rahmet eylesin.
                   Sevmezsen, yüreğini ortaya koy- meydana gelecektir. Bu insanlar yaşa-
                   mazsan yapamazsın. Çünkü ortaya  dıkları sürece topluma hizmet ederler  Evet değerli Boşnak Dünyası okurları
                   çıkacak olan eser hata kabul etmez,  ve öldükten sonra toplum tarafından  kardeşlerim,
                   yerine yenisini koyamazsın ve kaldı- saygı ve minnet ile anılırlar.
                   rıp atamazsın. Emeklerin sonucu, ya            Eğitim önemli ve bu eğitimin yapı taş-
                   gerçekten hem kendisine ve ailesine,  Geçtiğimiz günlerde bu iyi yetişmiş  ları olan öğretmenler de bu yolda yal-
                   vatanına hayırlı bir insan çıkar orta- ve kendisini toplumun hizmetine ada- nız kalmamalı. Günümüzde maalesef
   Değerli Boşnak Dünyası okurları mer- ya ya da sadece kendisini dünyanın  mış iki güzel insanı kaybettik. Aramız- eski değerini göremeyen bu eğitim ne-
   haba, Her şeyin gönlünüzce olması  merkezinde gören, tek amacı kendi  dan ayrılmış olsalar da kalbimizde ve  ferlerinin gerçekten verimli ve başarılı
   dileklerimle satırlarıma başlarken ge- arzularını gerçekleştirmek olan ve bu  anılarımızda bıraktıkları izler onların  olmaları için elinizden gelen desteği
   lecek günlerimizin hepimize sağlık,  uğurda diğer insanların duygularını  yaşadıkları topluma kattıkları değer- vermeniz kendi geleceğinize yatırım
   mutluluk ve hayırlar getirmesini te- hiçe sayan bir mahluk…  leri ve güzellikleri hatırlatacak. Tutin  olacaktır. Çünkü yetişecek olan sizin
   menni ediyorum.                        Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç  evlatlarınız. Unutmayın çocuklarınız
                   Öğretmenlik çok önemlidir ve yükü  sadece ülkesinde değil ülkesinden  öğretmenlerine değer vermeyi ve say-
   Siz okurken geride kalmış olacak ama  ağırdır dedik ama bu yolda öğretmen  binlerce kilometre uzaklarda soydaş- gı duymayı sizden öğrenecektir. Saygı
   ben bu satırları yazarken kutladığımız  yalnız değildir ve olmamalıdır da. Bu  larının bulunduğu topraklarda yürek- göstermediğiniz ve değer vermediği-
   öğretmenler günü münasebetiyle bu  kutsal vazifede gerek aileler yani veli- ten anıldı ve gösterdi ki güzel insanlar  niz bir insan da ne size ne de evladını-
   ayki yazımı öğretmenlerimiz ve onla- lerimiz, gerekse devlet ve eğitim poli- yüreklerde iz bırakırlar. za olumlu bir katkı sağlayamaz. Birlik
   rın gecesini gündüzüne katarak yetiş- tikaları öğretmenin yanında olmalıdır          beraberlik ve başarı için birbirimize
   tirmeye çalıştığı evlatlarımız üzerine  ve ona destek vermelidir. O zaman  Aramızdan ayrılan diğer güzel insan  güvenmeli ve destek olmalıyız. Siz ol-
   yazmak istedim.         öğretmenin ayağı yapacağı çalışma- da Naim Süleymanoğlu idi. Yıllar önce  madan biz öğretmenler başaramayız.
                   larda daha sağlam yere basacaktır ve  yaşadığı Bulgaristan cehenneminden  Hep birlikte el ele vererek geleceğimi-
   Evet çok güzel bir duygudur öğret- daha güzel sonuçlar alacaktır. kendisini kurtaran Türkiye’ye minnet  zi aydınlığa çıkarabiliriz.
   men olmak. 20 yılını bu yolda harca-              borcunu fazlasıyla ödedi. O yıllarda
   mış bir insan olarak bu duyguyu çok  İyi yetişen bir insan sadece kendi ve  ülkemize ve milletimize yaşattığı ba- Bu dünyaya yapabileceğimiz en bü-
   iyi bilirim. Bir insan yetiştirmenin, bir  ailesi için değil, tüm insanlık için bir  şarının ve gururun tarifi yapılamaz.  yük iyilik iyi bir insan yetiştirmektir.
   insanın hayatına dokunmanın tadı ve  kazançtır. Ve o da hayatını insanlığa  Bu kardeşimiz de daima anılarda gü-
   anlamı tarif edilemez ama yaşayanlar  hizmet için adayacaktır. Bunu bir zin- zellikler içinde ve gururla hatırlana- Her şey gönlünüzce olsun. Allah’a
   çok iyi bilir. Ve gerçekten özveriyle  cir gibi düşünebiliriz. İyi ve huzurlu  cak. Rabbim bu iki güzel insana gani  emanet olun.              Fatih Merkez
   Molla Gürani Mh. Turgut Özal Cd. No: 52/A Fatih/İST
    (Haseki Hast. Acil Çaprazı Haseki Tramvay Durağı)
      Tel: 0212 523 13 14 - Fax: 0212 523 13 14
        info@avrupaisitmecihazlari.com.tr


              Şişli Şube                      Erzurum Şube
      Abide-i hürriyet Cad. Meydan Ap. No 143/3 ŞİŞLİ / İST   Muratpaşa Mah. Yenişehir Cad. Paşalar Ap.
         (Şişli Cami Arkası Eski Adliye Caddesi)        A Blok No: 26 / 2 Yakutiye / Erzurum
        Tel: 0212 219 50 11 - Fax: 0212 219 50 11       Tel: 0442 234 92 12 - Fax: 0442 234 92 12
          sisli@avrupaisitmecihazlari.com.tr         erzurum@avrupaisitmecihazlari.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7