Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2017
P. 4

4                                   ETKİNLİKLER

                    Yıldırım Mahallesi’nde Dualar
                            Şemsudin Kuçeviç için
   12 Ekim günü Sancak Bölgesi’nde geçirdiği  Novi Pazar, Sjenica, Tutin ve Plav belediye
   trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Tutin  başkanlarının bulunduğu davetliler Bosna
   Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç için,  Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’n-
   Türkiye Boşnaklarının kalbi Bayrampa- den Barbaros Camii’ne kadar yürüdüler.
   şa’da çok özel iki anma etkinliği düzenlendi.  Konuklara Bayrampaşa Belediye Başkanı
   Bayrampaşa Belediyesi ile Bosna Sancak  Atila Aydıner, Bosna Sancak Derneği Baş-
   Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin birlik- kanı Muhammet Sancaktar ve dernek yö-
   te organize ettiği etkinlikler tarihe geçecek  neticileri eşlik etti. Bu kalabalık kortej ve
   nitelikteydi.            camide hazır bulunan yüzlerce kişi Sead ef.
                     Nasufoviç’in imamlığında akşam namazını
      KAVGALAR UNUTULDU,      kıldılar. Böylesine bir manzara Türkiye’de
      BİRLİKTE SAF TUTULDU     ilk kez görülüyordu. Ve bu birlikteliğin mi-
                     marı merhum Şemsudin Kuçeviç’ten başka-
   Ölümünün 40’ıncı gününe denk gelen 18  sı değildi. Yıllarca Sancak Bölgesi’nde Boş-
   Kasım Cumartesi günü önce Yıldırım Ma- naklar arasında yaşanan siyasi çekişmeler,
   hallesi’ndeki Barbaros Hayrettin Paşa Ca- tartışmalar, kavgalar unutuldu ve hangi si-
   mii’nde akşam namazını müteakip mevlit  yasi görüşten olurlarsa olsunlar Boşnaklar
   töreni yapıldı. Sonrasında ise Bayrampaşa  aynı safta buluştu.
   Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde
   anma programı vardı.        Namazın ardından mevlit töreni başladı.
                     Sancak’ın farklı yerlerinden gelen müftü ve
   Bu iki etkinlik için Sancak Bölgesi’nin iki  imamlarla birlikte, İstanbul Müftülüğü’ne
   yakasından da çok sayıda önemli isim İs- bağlı din adamları camiyi dolduran yakla-
   tanbul’a geldi. Gerek Kuzey Sancak (Sırbis- şık 500 kişiye muhteşem bir ziyafet yaşattı.
   tan), gerekse Güney Sancak (Karadağ) Boş- Kur’an-ı Kerim okundu, Boşnakça mevlid-i
   nakları, Şemsudin Kuçeviç için buluştular. şerif dillendirildi, salavatlar getirildi. Etkin-
                     liğe kadınlar da caminin asma katında yer
   Aralarında Boşnak Milli Konseyi Başka- alarak iştirak ettiler.
   nı Sulejman Ugljanin, Sırbistan Başbakan
   Yardımcısı Rasim Ljajiç, Karadağ Başbakan  Barbaros Camii’ndeki program, İstanbul
   Yardımcısı Rafet Husoviç, Sırbistan İslam  Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın
   Birliği Başkanı Sead ef. Nasufoviç, Kara- yaptırdığı dua ve akabinde kılınan yatsı na-
   dağ İslam Birliği Başkanı Rifat ef. Fejziç ve  mazı ile sona erdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9