Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2017
P. 6

6                                   ETKİNLİKLER
     Sancak Bölgesi, Bayrampaşa’da


                   Bir Oldu, Birlik Oldu!

     Efsane Başkan Şemsudin Kuçeviç için bir araya

      geldiler, tarihe geçecek bir geceye imza attılar

    Barbaros Camii’nden çıkan kalabalık   Bürge ve Bayrampaşa Kaymakamı Os-
    daha sonra Bayrampaşa’daki Mehmet    man Aslan Canbaba da katıldı. Kur’an-ı
    Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne geçti.  Kerim tilavetiyle başlayan anma progra-
    Burada hazır bekleyenlerle birlikte 650  mı Tek Rumeli TV ve RT Novi Pazar’dan
    kişilik salon tamamen doldu. Kültür   da canlı olarak tüm dünyaya ulaştırıldı.
    Merkezi’ndeki anma programına Baş-    Açılış konuşmasını etkinliğin ev sahip-
    bakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,    lerinden Bayrampaşa Belediye Başkanı
    Ak Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin      Atila Aydıner yaptı.    “Değerli bir dostu yitirmenin                          “Onu anlatmaya kelimeler
    derin üzüntüsünü yaşıyorum”                               kifayetsiz kalır”


     emsudin Kuçeviç’in çok değer-                  ayrampaşa Belediyesi ile bir-
     li bir dostu olduğunu ve böyle                  likte bu anlamlı geceyi düzen-
   Ş değerli bir dostu yitirmenin                 B leyen Bosna Sancak Kültür ve
   derin üzüntüsünü yaşadığını belirten              Yardımlaşma Derneği Başkanı Mu-
   Başkan Atila Aydıner “Kuçeviç’in ne               hammet Sancaktar, konuşmasında
   kadar sevildiğini salondaki kalabalık             Kuçeviç’in Sancak Bölgesi ve Tutin
   anlatıyor bize. Çünkü o hayatı boyun-              için yaptıklarına değindi. “Şemsudin
   ca hep sevgi aşıladı gönüllere. Ansızın             Kuçeviç’i anlatmaya kelimeler kifa-
   aramızdan ayrılıp gitmesi hepimizi               yetsiz kalır” diyen Başkan Sancaktar,
   derinden üzdü. Bir kez daha değerli            “savaş yıllarında hapis yattı, çileler
   dostum Kuçeviç’e Yüce Allah’tan rah-              çekti, işkenceler gördü. Ama hiçbir
   met, kederli ailesine ve tüm seven-            zaman davasından geri adım atma-
   lerine sabır ve başsağlığı diliyorum”             dı. Sancak’ta yaşayan halkını hep
   dedi.                              düşündü. Hiçbir zaman ayrışmadan,
                                   ayrıştırmadan, ülkesine hiçbir zaman
   Konuşmasında Balkan coğrafyasına                düşmanlık beslememiştir. Toplumun
   büyük önem verdiklerine de değinen               farklılıklarını göz önünde tutarak
   Başkan Aydıner, “Balkanlar’daki Os-               daima birleştirici ve bütünleştirici
   manlı mirası binlerce eser Türkiye  nedenle Türkiye Cumhuriyeti sosyal,  olmuştur” ifadelerini kullandı. Şem-
   eliyle onarıldı, ayağa kaldırıldı. Bu  siyasal ve politik açıdan güçlendikçe  sudin Kuçeviç’in gerçek bir halk kah-
   eserler tarihi dokusuyla ve misyonuy- Balkanlar, Bosna, Sancak Bölgesi, Ko- ramanı olduğunu söyleyen Sancaktar,
   la oradaki Evlad-ı Fatihan diyarının  sova, Makedonya ayağa kalkar” ifade- “Aliya’nın yolunda yürüyen, yeri dol-
   güzel insanlarına hediye edildi. O  lerini kullandı.      durulamayacak bir insandı” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11