Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ekim 2017
P. 4

4                                     GÜNDEM


    Hakan’ın katilleri İzmir’de yakalandı


                        ayrampaşa’da Ramazan Bay- yet Büro Dedektifleri, katil zanlısı  kan Balata’nın vurulmuş olduğu
                        ramı’nda vurularak öldürü- Taner E.’yi yakaladı. Adliyeye sevk  öğrenildi.
                     B len Hakan Balata cinayetinin  edilen Taner E.’nin 30’dan fazla
                     zanlıları yakalandı. Alibeyköy ba- hırsızlık suçundan kaydının olduğu  Olayla ilgili Taner E., Mahsun T. ve
                     rajına atıldığı tespit edilen cinayet  ve yakalanmadan hemen önce İz- Münir B. yakalandı. Taner E. daha
                     silahı ise tüm aramalara rağmen bu- mir’de de bir hırsızlık suçuna karış- önceden İzmir’de Cinayet Büro de-
                     lunamadı.           tığı öğrenildi.        dektiflerince yakalanarak cezaevi-
                                                   ne gönderilmişti. Diğer iki şüpheli
                     Ramazan Bayramı’nın ikinci günü  Alibeyköy Barajı’nda  Mahsun T. ve Münir B. ise Asayiş
                     Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’n-  cinayet silahı arandı  Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
                     de meydana gelen olayda mahalle               Amirliği ekiplerince yapılan çalışma
                     sakinlerinden esnaf M.Z. ile 3 kişi  Araştırmalarını derinleştiren Ci- sonrası adliyeye sevk edildi.
                     arasında kavga çıkmıştı. Silahların  nayet Büro Dedektifleri silahı ilk
                     çekildiği kavgadan sonra mahallede  çekenin esnaf M.Z. ile kavga eden  Öte yandan, Alibeyköy Barajı’na
                     bir kovalamaca yaşanmış, tek yap- Mahsun T. (18) olduğunu belirledi.  atıldığı öğrenilen cinayet silahı dal-
                     tığı komşusuna yardım etmek ama- Ardından yaşanan kovalamacada  gıç polisler tarafından arandı. Sila-
                     cıyla silahlı kişileri kovalamak olan  silahı Taner E.’nin aldığı ve onun  hın tüm aramalara rağmen buluna-
                     Hakan Balata göğsünden vurularak  elinden ateş edilmesi sonucu Ha- madığı ifade edildi.
                     hayatını kaybetmişti.
                     Katil zanlısının 30’dan fazla hırsızlık
                     kaydı var
                     Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
                     Büro Amirliği dedektiflerince başla-
                     tılan soruşturma kapsamında kame-
                     ra görüntüleri ve tanık ifadelerinden
                     yola çıkılarak şüphelilerin kimlikleri
                     tespit edildi. Daha sonra yapılan
                     çalışmalarda cinayetle sonuçlanan
                     kavga sırasında silahı kullandığı tes-
                     pit edilen Taner E.‘nin (23) İzmir’de
                     bir inşaatta çalıştığı belirlendi. Bu-
                     nun üzerine harekete geçen Cina-
                              BOSNA’DA YAPTIKLARI GİBİ
                             SESSİZCE İZLİYORLAR

                                                      “Myanmar’da  yaşananlar,
                                                      masum sivillerin, yaşlıların,
                                                      çocukların ve kadınların öl-
                                                      dürülmesine göz yuman ve
                                                      Rohingyaların karşılaştığı bu
                                                      soruna çözüm bulamayan
                                                      dünyanın ayıbıdır” dedi.

                                                      Mensur Malkiç, BM’nin ve
                                                      diğer uluslararası saygın ku-
                                                      ruluşların, tıpkı Bosna’daki sa-
                                                      vaşta olduğu gibi bir kez daha
                                                      “dilsiz” kalmasına, yaşananla-
                                                      rı sessizce izlemesine tepkisiz
                              osna Hersek İslam Bir- lik sessiz soykırıma işaret et- kalamadıklarını ifade etti.
                              liği’nin talimatıyla 15  miştik. O zaman da bu insanlar
                            B Eylül Cuma günü, cuma  için yardım toplayıp kendileri-
                            namazının ardından ülke ge- ne ulaştırmıştık” dedi.
                            nelinde ve Boşnak diaspora-
                            sındaki tüm cami ve mescit- Myanmar hükümetinin ülke-
                            lerde Arakan Müslümanları  deki Müslümanlara yönelik
                            için yardım toplandı.   soykırımın son aşamasına
                                         geçtiğini vurgulayan Malkiç,
                            Başkent Saraybosna’daki tari- Arakan Müslümanlarının on-
                            hi Gazi Hüsrev Bey Camii’nin  larca yıldır sistematik sürgüne
                            başimamı Mensur Malkiç,  maruz kaldıklarını hatırlattı.
                            cuma hutbesinde sürgün ve
                            katliama dikkati çekerek, “İki  Dünya kamuoyunun yaşanan-
                            yıl önce de minberlerimizden  lara karşı tepkisiz kaldığına
                            Arakan Müslümanlarına yöne- dikkati çeken Malkiç (sağda),
   1   2   3   4   5   6   7   8   9