Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ekim 2017
P. 8

8                                   ETKİNLİKLER

        Muhammet Sancaktar             Prof. Dr. Elmas Orak             Başar Pakiş
   KÜLTÜR GÜNLERİ İÇİN LANSMAN GECESİ DÜZENLENDİ   14 Ekim – 2 Aralık tarihleri arasında  konuşma yaparak, Bosna Sancak
   gerçekleştirilecek “2. Bosna Sancak  Kültür Günleri’nin ikincisinin ilkin-
   Kültür Günleri”nin lansman gecesi  den çok daha iyi olacağına değindi-
   İstanbul’da yapıldı. 22 Eylül Cuma  ler. Çok daha zengin bir içerik ve ka-
   akşamı, Cağaloğlu’ndaki Gazeteci- tılımcıya sahne olacak etkinliğin tam
   ler Cemiyeti Lokali’nde düzenlenen  anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için
   tanıtım yemeğine seçkin davetliler  camiadan maddi ve manevi destek
   katıldı.            beklediklerini söylediler.

   Bosna Sancak Akademik Kültür ve  Başkanların konuşmasının ardından
   Tarih Vakfı Başkanı Elmas Orak ile  etkinliğin ana sponsoru Polin Wa-
   Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma  terparks Yönetim Kurulu Başkanı
   Derneği Başkanı Muhammet San- Başar Pakiş, herkesi Kültür Günle-
   caktar ve her iki sivil toplum kuru- ri’ne sahip çıkmaya çağıran bir ko-
   luşunun yöneticileri konuklarıyla  nuşma yaptı.
   yakından ilgilendi.
                  Yemeklerin yenildiği, sohbetlerin
   BSA Vakfı Başkan Vekili Mehmet  edildiği gece Türk Sanat Müziği’nin
   Akif Göğüsgeren, Kültür Günleri ile  başarılı yorumcularından Boşnak
   ilgili olarak hazırlanan sunum çalış- ses sanatçısı Selahattin Bilir’in (na-
   masını davetlilerle paylaştı. Sunu- mıdiğer Lape) müzik ziyafetiyle son
   mun ardından her iki başkan birer  buldu.

   II. Bosna Sancak Kültür Günleri’nin etkinlik programı
     osna Sancak Akademik Kültür  Bosna Hersek) adlı muhteşem kitabı
     ve Tarih Vakfı ile Bosna Sancak  olacak. 450 sayfalık eserde, Bosna
   B Kültür ve Yardımlaşma Derne- Hersek’in bilinen bilinmeyen muaz-
   ği’nin proje ortağı olduğu etkinlik bu  zam güzelliklerini görmek mümkün.
   yıl 14 Ekim – 2 Aralık tarihleri arasında  İşte bu çok özel kitap, Bosna Sancak
   düzenlenecek.          Akademik Vakfı tarafından Türkçeye
                   çevrildi. Bosna Sancak Kültür Günle-
   AÇILIŞ BÜYÜK SES GETİRECEK   ri’nde dileyen herkes bu kitabı satın
   Açılışının 14 Ekim Cumartesi günü  alma şansına sahip olacak.
   Marmara Üniversitesi’nin Sultanah-
   met Yerleşkesi’nde bulunan rektörlük  BİLGE KRAL’I OĞLU ANLATACAK
   binasındaki Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar  Açılıştan hemen bir gün sonra, 15 Ekim
   Konferans Salonu’nda yapılacağı Kül- Pazar günü yine aynı yerde, Marmara
   tür Günleri önemli isimleri ağırlamaya  Üniversitesi Rektörlük Binası Ord.
   hazırlanıyor.          Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salo- de bu kez saat 17.00’de Damir İma- ismi ağırlanacak. Abdullah Sidran’ın,
                   nu’nda “Babam Alija İzetbegoviç” ko- moviç ve Muammer Ketencoğlu’nun  Sultanahmet’teki Türkiye Yazarlar
   Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı nulu bir anma programı düzenlenecek.  söyleşisi var.     Birliği’nde düzenlenecek olan söyleşi-
   Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç’in  Bilge Kral İzetbegoviç’in yıllar önce           sinde Boşnak edebiyatı tüm yönleriyle
   açılışta yer alacağı ve aynı davetin ya- fahri doktora aldığı bu salonda bu kez  7 FİLM GÖSTERİLECEK ele alınacak.
   pıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  oğlu Bakir İzetbegoviç, babasını ve  Geçtiğimiz yıl Pera Sineması’nda gös-
   Erdoğan’ın da olumlu cevap vermesi  Boşnakların efsane liderini anlatacak. terilen filmler büyük ilgi görmüştü.  24 Ekim 2017 Salı günü yapılacak et-
   bekleniyor.                           Bu yıl da her gün bir film olmak üzere  kinliğin başlama saati 17.00 olacak.
                    DAMİR İMAMOVİÇ KONSERİ    Boşnak sinemasından 7 önemli eser
      “AŞIK GÖZLERLE      Sevdalinkaların muazzam yorumcu- Türkçe dublajlı haliyle izleyicisiyle  Ve muhteşem final Amira Medunjanin
      BOSNA HERSEK”      larından merhum Zaim İmamoviç’in,  buluşturulacak.       ile yapılacak. Kültür Günleri’nin müzik
   Bu yılki Bosna Sancak Kültür Günle- kendisi de bir sanatçı olan torunu Da-           bölümü için Boşnak müziğinin etkili
   ri’ne damgasını vuracak çalışmalardan  mir İmamoviç, 20 Ekim Cuma günü  ABDULLAH SİDRAN VE  isimlerinden, duygu yüklü eserlerin
   biri de, Boşnak fotoğraf sanatçısı Sa- saat 20.00’de Galatasaray’daki Pera  AMİRA MEDUNJANİN ve sevdalinkaların başarılı yorumcusu
   mir Sinanoviç’in “Bosna i Hercegovi- Müzesi’nde mini bir konser verecek.  Bosna Sancak Kültür Günleri kapsa- Cemal Reşit Rey’de 28 Ekim 2017 Cu-
   na, Očima ljubavi” (Sevginin Gözüyle  21 Ekim Cumartesi günü ise aynı yer- mında Boşnak edebiyatının dev bir  martesi akşamı konser verecek.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13