Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2016
P. 4

SDA’DAN                                                                             B
                                                                                  1
 DESTEK BEYANI                                                                           y

26 Mayıs 1990’da Alija İzetbegoviç tarafından Bosna Her-                                                      B
sek’te kurulan ve sonrasında Hırvatistan, Sancak, Make-                                                      a
donya ve Kosova’ da da örgütlenerek aktif siyaset yapan                                                      le
SDA (Demokratik Eylem Partisi)’nın tüm kolları yayınladık-                                                     k
ları ortak bildiriyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının yanında yer aldıklarını                                                    D
ortaya koydu.                                                                           k
                                                                                  b
29 Temmuz’da Novi Pazar’da gerçekleştirilen SDA Koordinas-                                                     v
yon Çalışma Grubu toplantısının sonrasında yayınlanan destek                                                    ü
beyanında şu ifadelere yer verildi:
                                                                                  A
“Bosna-Hersek, Sancak, Makedonya, Hırvatistan ve Kosova De-                                                    s
mokratik Eylem Partileri Koordinasyonu, demokrasi ve anayasal                                                   S
düzenin korunması, istikrarın sağlanması adına sarf ettiği çabala-                                                 r
rı hususunda Türkiye Cumhuriyeti halkını, Cumhurbaşkanı Recep                                                   d
Tayyip Erdoğan’ı ve bulunduğu demokratik süreç içerisinde seçilmiş
T.C. Hükümeti’ni koşulsuz olarak desteklediğini ifade eder.

Ülkenizin kaderinin belirleneceği anların Türk Milletinin iradesi dar-
becilerin çok güvendikleri kaba gücünü yenmiştir. Ne oturum halindeki
meclise yapılan bombardıman, ne T.C. Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu
sivil binalar yapılan saldırılar, ne de silahsız vatandaşlara ateş edilmesi,
yürekleri ve çıplak elleri ile tankları durduran milletin gücünün üstesin-
den gelemedi.

Fitne ekenlerin ve kaosu çıkartmak isteyenlerin haince kurdukları planları
bozguna uğradı, Türk Milleti kendi hürriyetini, demokrasi ve seçim hakkını
korumayı başardı. Demokratik süreç içerisinde seçilen iktidarın yanında de-
mokratik muhalefet de yerini aldı. Türk Milletinin yanında güvenlik güçleri
ve silahlı kuvvetlerin vatansever kesimi de yer almıştır.

Bu yüzden kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin bu imtihandan daha da güçlü çı-
kacağını ve AK PARTİ HÜKÜMETİ liderliği altında hukukun üstünlüğü ve
ekonomik refah yolunda ilerlemeye devam edeceği inancı içerisindeyiz.”

                                                              SIRP HÜKÜMETİNİN
                                                               BOŞNAK BAKANI
                                                               İSTANBUL’DAYDI

                                                              26 Ağustos’ta İstanbul’da hiz-
                                                              mete giren Yavuz Sultan Selim
                                                              Köprüsü’nün açılış törenine pek
                                                              çok ülkeden üst düzey temsilci
                                                              katıldı.

                                                              Bosna Hersek’i cumhurbaşkan-
                                                              lı-ğı konseyi üyesi Bakir İzetbe-
                                                              goviç ve Reis-ul Ulema Husein ef.
                                                              Kavazoviç’in temsil ettiği törende,
                                                              Sırbistan adına Ticaret, Turizm ve
                                                              Telekomünikasyon Bakanı Rasim
                                                              Ljajiç hazır bulundu.

                                                              Rasim Ljajiç Türkiye temaslarında

                                                              Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

                                                              ile de bir araya geldi. Görüşme-

                                                              de Türkiye-Sırbistan arasındaki

                                                              ticari ilişkilerin ve serbest ticaret

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat ef. Fejziç ve berabe-   Boşnak heyetin bir sonraki durağı Türkiye Büyük Millet anlaşmasının kapsamının gelişti-
rindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için An-    Meclisi oldu. Burada Başbakan Binali Yıldırım tarafın- rilmesi, Sırbistan’dan alınan ay-
kara’ya geldi.                        dan kabul edilen Fejziç ve beraberindekiler Başbakan çiçeği yağındaki %36’lık gümrük
                                                              oranının sıfırlanması gibi konular
Türkiye’ye 14 Ağustos’ta Mehmed Fatih Rahman ef. Ka-     Yıldırım’a başsağlığı dileğinde bulundular.          ele alındı.
çar, Ernad ef. Ramoviç ve Enver Daciç ile birlikte gelen
Rifat ef. Fejziç ilk olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Türkiye’nin acısını kendi acıları gibi paylaştıklarını ifade
Mehmet Görmez’i ziyaret etti. Ziyarette, darbe girişi-
minde şehit düşen vatandaşlar için dualar edildi.       eden Fejziç, demokrasi şehitleri için Sancak Bölgesi’nde İki bakan Sırbistan-Bosna Hersek
                                                              ortak dış temsilciliğinin sonba-
                               gıyabi cenaze namazı kılındığını söyledi.
                                                              harda Türkiye’de açılması ko-

                               Karadağ İslam Birliği heyeti daha sonra AK Parti millet- nusunda da görüş alışverişinde

                               vekilleri Mustafa Şentop ve Mehmet Müezzinoğlu’yla bulundu.
                               da bir araya geldi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9