Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2016
P. 6

6 BOSNA HERSEK

“BÜYÜK PARAYLA

GELENE DİKKAT”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) Bosna    likle iş dünyasında dayanışma içerisinde    gösteren örgütün “mazlum ve yumuşak” gö-
Hersek Türkiye İş Konseyi Başkanı Muzaf-     çalışmaları gerektiği sonucuna vardıklarını   rüntüsünün altında kötü emellerini gerçek-
fer Çilek, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)  ifade ederek Bosna Hersek’te Türkiye’nin ya-  leştirmeye çalıştığına dikkati çekti.
darbe girişimine ilişkin, “Türk halkı, FETÖ’nün kından takip edilmesi ve Türkiye devleti içe-
aslında DAEŞ, Boko Haram ve El Kaide gibi    risine yapılmaya çalışılan “sızma hareketinin” “FETÖ’NÜN DİNİ İMANI PARA OLMUŞ”
bir örgüt olduğunu gördü. Farklı bir yöne-    son derece iyi anlaşılmasını memnuniyetle    Türkiye’deki iş adamlarının dünyanın birçok
timle sapık bir din anlayışına girmişler. Halk  karşıladığını belirtti.             yerinde yatırım yaptığına işaret eden Çilek,
bunu fark etti, maskeleri düştü” dedi.                              “İş adamlarının Bosna Hersek’e daha fazla
                         “SAPIK BİR DİN ANLAYIŞINA GİRMİŞLER”      gelmesi için hem Bosna Hersek Devlet Baş-
FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili bilgilendir-  Türkiye’nin bundan sonraki süreçte özellikle  kanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic
me toplantılarına katılan ve Bosna Hersek’in   ekonomik anlamda çok daha güçleneceğine     hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar
siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcile-  inandığını ifade eden Çilek, Türkiye ekono-   yürütüyor” değerlendirmesinde bulundu.
riyle başkent Saraybosna’da bir araya gelen   mi-sinde son derece olumlu bir havanın hü-
Çilek, DEİK’in faaliyet gösterdiği her ülkede  küm sürdüğünü kaydetti.             Çilek, daha önce adımları atılan yatırımların
15 Temmuz’da neler olduğu ve FETÖ’nün                              sonbahar aylarında hızlanacağını ifade ede-
neleri amaçladığını birinci ağızdan anlatmayı  Çilek, Türkiye’nin kaldığı yerden yoluna    rek hem Bosna Hersek’in hem de Türkiye’nin
hedeflediğini söyledi.              devam ettiğini anlatarak “FETÖ muvaffak     güvenli ve büyüyen ülkeler olduğunu söyle-
                         ola-madı. Allah korusun eğer olsaydı, ülkede  di.
FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin uluslara-   çok büyük kaos çıkartacaklardı. Irak ve Suri-
rası basında yanlış bilgilendirme yapıldığına  ye gibi yapmak istediler. Türk halkı, FETÖ’nün Bosna Hersek’e gelen yatırımcıların FETÖ
dikkati çeken Çilek, “Doğru ve gerçek bilgileri aslında DAEŞ, Boko Haram ve El Kaide gibi    ile bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını
birinci ağızdan anlatma kararı aldık. Biz de   örgüt olduğunu gördü. Farklı bir yönetimle   belirten Çilek, “FETÖ dediğimiz örgütün dini
Bosna Hersek’te ticaretle ilgili olan kurumları sapık bir din anlayışına girmişler. Halk bunu  imanı para olmuş. Yardım adı altında kur-
ziyaret edip bilgilendirme yaptık” diye konuş-  fark etti, maskeleri düştü.” diye konuştu.   ban parası topluyor ve iş adamlarından para
tu.                                               topluyorlar. Bu paralarla da paravan şirket
                         “TÜRKİYE’DE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ”        kuruyorlar. Türkiye’den kaçan bu şirketlerin
Aynı zamanda İnegöllü Boşnaklardan olan     FETÖ’nün 170 ülkede yapılandığını söyleyen   birçoğu Bosna Hersek’e gelmek istiyor” diye
Muzaffer Çilek, görüşmeler neticesinde özel-   Çilek, Bosna Hersek’te 20 yıldır yapılanma   konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11