Page 7 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2016
P. 7

7 TÜRKİYE BOŞNAKLARI

FETÖ’cü hainler ülkeyi yangın yerine çevirirken, Bayrampaşa’da dernek binasının ışıkları
yandı. Binlerce Boşnağa gönderilen o mesaj aslında Türk halkının tamamınaydı…

Boşnak olmak, bayrağı en önde taşımaktır!

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi tarih kitaplarında      ekranlara çıkınca ve milletimizi sokaklara davet
yerini en ince ayrıntısına kadar alacak. Bu geceye    edince, biz de “böyle duramayız, bir şeyler yap-
dair o kadar çok kahramanlık destanı var ki, gün-    mak zorundayız” dedik.
lerce yazılı ve görsel basında anlatıldı durdu. Şehit
Astsubay Ömer Halisdemir’den Cumhurbaşkanı             1400 ÜYE VE 10 BİNİN ÜZERİNDE
Erdoğan’a en yakın isimlerden Erol Olçok ve oğlu            SOSYAL MEDYA TAKİPÇİSİ
Abdullah Tayyip Olçok’a kadar yüzlerce şehidimiz, o
gece vatanın FETÖ’cü hainlere teslim olmamasında     Bireysel olarak sokaklarda olmanın ötesinde en
bayraktarlık yaptılar.                  azından üyelerimizi ve sosyal medyada bizi takip
                             eden binlerce Boşnağı nasıl harekete geçirebiliriz,
Darbe girişiminin ilk anlarında ülkenin tamamına     bilgilendirebiliriz diye arkadaşlarla kısa bir istişa-
yakını henüz ne olup bittiğini anlayamadığı için bir   rede bulunduk.
belirsizlik ortamı oluştu. Pek çok insan ne yapaca-
ğını bile bilmiyordu. Fakat Türkiye’nin ilk Boşnak    Netice itibariyle bu darbe girişimini bir bildiri ile
derneği olan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma     kınamamız gerektiğine karar verdik. 1400 üyemiz
Derneği muazzam bir refleks ortaya koydu ve ya-     ve 10 binin üzerindeki sosyal medya takipçimize
yınladığı mesajla darbeyi lanetledi, demokrasiye     kısa ve anlaşılır bir mesajla bunu bildirmeyi uygun
sahip çıktı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait gördük. Bildiride darbe teşebbüsünü lanetlediği-
olduğunu haykırdı.                    mizi, milletimizi ve vatanımızı çok sevdiğimizi, Ulu
                             Önder Atatürk’ün de dediği gibi egemenliğin ka-
Dernek tarafından gönderilen SMS’in üzerinden      yıtsız şartsız milletin olduğunu vurguladık ve bunu
yalnızca bir saat geçmişti ki, TBMM hainlerin hava    üyelerimize ulaştırdık.
saldırısıyla bombalandı. İşte Bosna Sancak’ın bu
asil tavrı o en sıkıntılı anlarda halkın direnme gücü-  Bunu yapmaya gece 01.00’de karar verdik. Derne-
ne güç kattı.                      ğimizin kapalı olması ve sekreterimize ulaşmaya
                             çalışmak da 10-15 dakika sürünce bu SMS saat
Türkiye’de bu duruşuyla “ilk” olan derneğin başkanı   01.29’da atıldı. Biz bu mesajı atmadan duramaz-
Muhammet Sancaktar, o gece yaşananları ve son-      dık. Çünkü biz bu vatan için tıpkı cetlerimizin ver-
rasında olup bitenleri Boşnak Dünyası’na anlattı.    diği gibi başımızı vermeye hazırız. Bizim için doğru
Şimdi Muhammet Başkan’a kulak verme zamanı…       olan demokrasinin yanında olduğumuzu belirt-
                             mek istedik.
“BAŞBAKAN ‘BU BİR KALKIŞMADIR’ DEYİNCE…”
“O akşam Türkiye’de neler yaşanmaya başladığına            “BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİK”
dair ilk bilgileri arkadaşların gönderdiği mesajlarla  Bu mesajın büyük yankıları oldu. Ertesi gün bana
öğrendik. Açıkçası ne olduğunu da kimse anlayamı-    bunun büyük bir cesaret olduğunu söyledikle-
yordu. Ortada bir terör saldırısı riski mi vardı, yoksa rinde, ben bir an bile düşünmediğimizi ifade et-
tüm bunlar önlem miydi?                 tim. Takvim gazetesi bu duruşumuzu haber yap-
                             tı, okurlarına duyurdu. Çevik Kuvvet’in önündeki
En sonunda Başbakan Binali Yıldırım’ın televizyon-    demokrasi nöbetlerinde bir gece özellikle derne-
lara çıkıp “bu bir kalkışmadır” demesinin ardından    ğimizin darbe girişimini ilk kınayan sivil toplum
bunun bir darbe teşebbüsü olduğunu anladık.       örgütü olmasıyla ilgili bir konuşma yapmamı iste-
Sonrasında herkes cumhurbaşkanımızı merak edi-      diler. Bu duruşumuzu orada bizi dinleyen binlerce
yordu, nerede olduğunu bilmek istiyordu. Onunla     Bayrampaşalıya da anlattım.
ilgili hem bende, hem de arkadaşlarımda sıkıntılar
oluşmaya başlamıştı. Fakat cumhurbaşkanımız da
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12