Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 4

4                                  SANCAK BÖLGESİ


    BNV binasına dev Sancak
   Bayrağını Sulejman Ugljanin ve   “BAYRAK GÜNÜ”
   Novi Pazar Voleybol Takımı’nın
    kaptanı İrfan Hamzagiç çekti                      SANCAK’TA KUTLANDI                                Her yılın 11 Mayıs günü, Boşnakların milli
                               sembollerinden biri olan bayrağımızın adına
                               “Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü” olarak
                              kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan
                                Boşnaklar, zambaklı ve hilalli bayraklarına
                                      bir kez daha sahip çıkıyor.


     u yılki kutlamaların merkezi yine  diğer bölge ülkelerinden gelen folklor
     Novi Pazar oldu. Sancak Bölge- ekipleri ve korolar sahne aldı.
   Bsi’nin en büyük şehrinde, Boşnak
   Milli Konseyi (BNV) binasının önünde dü- “Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü” do-
   zenlenen törene büyük katılım oldu. Tö- layısıyla “Nasrettin Hoca’nın maceraları”
   rende Bosna Savaşı döneminde Bosna  adlı tiyatro oyununun sahnelendiği Novi
   Hersek’ni milli marşı olarak kabul gören  Pazar Kültür Merkezi’ni küçük çocukların
   “Ja sin sam tvoj” (ben senin oğlunum)  kahkahaları doldurdu.
   adlı eser çalındı.
                    Novi Pazar meydanında da büyük coş-
   Boşnak Milli Konseyi Başkanı Sulejman  ku vardı. Kardeş şehirlerden gelen halk
   Ugljanin’in ev sahipliğindeki törene Tür- oyunları ekiplerinin gösterilerine, binler-
   kiye, Karadağ, Makedonya ve Koso- ce Novi Pazarlı da eşlik etti. Ortaya çıkan
   va’dan davetlilerin yanı sıra, Avrupa Gü- manzara görülmeye değerdi.
   venlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcileri de
   katıldı.              “Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü”,
                    Novi Pazar’ın yanı sıra Sjenica, Tutin ve
   BNV binasına dev bir Sancak bayrağı  Prijepolje gibi Sancak şehirlerinde de
   çekilirken, bu görevi üstelenen isimler  kutlanırken, yerel kurumlarda ülke bay-
   Sulejman Ugljanin ve Sırbistan Kupası’nı  raklarının yanına Boşnak milli bayrağı da
   kazanarak tarihi bir başarı elde eden  çekildi.
   Novi Pazar Voleybol Takımı’nın kaptanı
   İrfan Hamzagiç oldular.      Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakla-
                    rın en önemli milli bayramı olan ve 2005
   BNV Başkanı Ugljanin, törende yaptığı  yılında Sancaklı Boşnakların resmi bay-
   konuşmada Sancaklı Boşnakların, radi- ramı ilan edilen “Sancak Boşnak Milli
   kalizm ve teröre karşı mücadelede ba- Bayrağı Günü”, 11 Mayıs 1991 tarihinde,
   şarılı olduklarını dile getirerek, 2. Dünya  eski adı Sancak Müslüman Ulusal Kon-
   Savaşı sırasında, Sırplar ve Karadağlı- seyi olan Boşnak Milli Konseyi’nin Novi
   larla faşizme karşı ayaklanan ilk milletler  Pazar’da kurulması dolayısıyla kutlanı-
   arasında yer aldıklarını anımsattı. yor.
                    Türkiye’deki Boşnak dernekleri de, 11 Ma-
   Ugljanin, aşırıcılık ile terörün hiçbir inanç  yıs Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü
   ve dinle ilgisi olmadığını vurgulayarak,  dolayısıyla kutlama mesajları yayınla-
   Sancaklı Boşnakların dinin araç olarak  dılar.
   kullanıldığı her türlü tehdide karşı müca-
   dele edeceklerini söyledi.     Sancaklı Boşnakların bir diğer milli günü
                    ise “Sancak Günü” olarak 20 Kasım’da
   Programda Bosna Hersek, Kosova ve  kutlanıyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9