Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 8

8                                     GÜNDEM   HAYSİYETSİZLER    Bütün makyaj döküldü, İslam düşmanlığı ortaya çıktı!


      ırbistan’ın başkenti Belgrad’a bağlı
      Zemun Polje kasabasında Boşnakların
   Syaptırmak istediği cami inşaatının Ra-
    mazan ayının ilk sabahında yıkılması büyük
    tepkiye yol açtı.

    Sancak Bölgesi dışında, ülkede Bayraklı
    Camii’nden sonra ikinci minareli cami olma
    özelliğini taşıyacak bu eser için Sırbistan İs-
    lam Birliği’nden gerekli tüm onaylar alındı.
    Caminin kubbe ve minareli olacak şekilde
    yapılması için de izinler verildi.
    Ancak Zemun Polje Belediyesi, inşaatın
    ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı
    çıkardı. Oysa kasabadaki evlerin tamamı-
    na yakını ruhsatsız ve tapusuz durumda.
    Boşnak Dünyası’nın bilgisine başvurduğu
    Vojvodina Müftüsü Muhammed Zilkiç, Sırp
    yönetiminin inşaatın cami olarak değil de
    mescit olarak tamamlanmasını istediğini,
    Boşnakların ise buna karşı geldikleri için bu
    sorunların yaşandığını belirtti.

    Zilkiç, “Boşnakların Türkiye ile aralarındaki
    ilişkinin güçlü olması nedeniyle durumdan
    rahatsız olan Sırplar, buna karşılık eski müf-
    tü yeni milletvekili Muamer Zukorliç’e yakın
    hareket etmeye başladılar. Bu yüzden de                         “TARİHLER
    bu caminin inşaatına engel olmak istiyor-
    lar” diye konuştu. Zukorliç’in Novi Pazar’da                     TESADÜF DEĞİL”
    diktiği koca binalara tek kelime etmeyen-
    lerin izinleri alınmış bir camiye tahammül                      İKA Saraybosna Eski Koordinatörü Da-
    edemediğini belirten Zilkiç, asla pes etme-                        vut Nuriler, Belgrad’da yaşanan geliş-
    yeceklerinin altını çizdi.                              Tmeleri Boşnak Dünyası’na değerlen-
                                               dirdi.
    İnşaatı devam eden caminin bir bölümü
    ibadete açılmış durumda iken Sırp beledi-                       2,5 milyon nüfuslu Belgrad’da Boşnakla-
    yesi 25 Mayıs Perşembe günü yıkım için böl-                      rın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200
    geye geldi. 200 kişiyi bulan kalabalık, be-                      bin Müslümanın yaşadığını belirten Nuriler,
    lediye ekipleri ve jandarmaya karşı inşaatı                      şehirde büyük bir baskı ortamının varlığına
    korumak için nöbet tutmaya başladı.                          dikkat çekti.

    Ancak, 26 Mayıs Cuma sabah 4 sularında                        Belgrad’da Bayraklı Camii dışında cami ol-
    yüzlerce jandarma ile birlikte inşaat alanına                     madığını kaydeden Nuriler, yüzbinlerce in-
    gelen yıkım ekipleri, kepçeleri ibadethane-                      sanın apartman bodrumlarındaki mescitler-
    ye vurdular ve 3 yıldır inşaatı süren yapıyı                  de ibadet etmeye çalıştıklarını söyledi.
    yıktılar. 2 saat süren yıkıma engel olmak                    Asıl sıkıntının Sırplardan çok Sırplarla işbirli-
    isteyenler bölgeye yaklaştırılmadı. Olayın                     ği halindeki Boşnaklar olduğunu iddia eden
    duyulmasının ardından bölgeye binlerce                       Davut Nuriler, Milletvekili Muamer Zukorliç ve
    Boşnak ve diğer Müslüman halklar akın etti.                      Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajiç’i eleştirdi.

    Boşnak yetkililer ve din adamları herhangi                      Belgrad’ın yarısında evlerin ruhsatsız oldu-
    bir provokasyon olmaması için büyük çaba                       ğunu söyleyen Nuriler, bitmek üzere olan bir
    sarf ettiler. Akşamında ilk teravih namazının                     camiyi bu gerekçe ile yıkamayacaklarını ifa-
    kılınacağı ve 11 ayın sultanı Ramazan’ın kar-                     de etti.
    şılanacağı böyle bir günde ortaya konan
    bu tutum büyük bir öfke dalgası oluşturdu.                      Nuriler, “Bosna’da saldırılar 1992 yılının 6 Ni-
                                               san’ında, yani Ramazan Bayramı’nın ilk günü
    İnsanlar, Sırpların bu tutumuna karşı birlik-                     başlamıştı. Belgrad’da camiyi de Ramazan
    lerini bozmadılar ve Cuma namazını yıkılan                      ayının ilk sabahı yıktılar. Bu tarihler tesadüf
    cami inşaatının hemen yanı başında büyük                       olamaz” diye konuştu.
    bir kalabalıkla kıldılar.
                                               Sancak Bölgesi’nde Boşnakların sistemli bir
    Yaşanan bu hadisenin ardından merkezi                       şekilde ayrıştırıldığına ve bazı grupların bü-
    Novi Pazar’da bulunan Boşnak Milli Meclisi                      yük maddi desteklerle beslendiğine dikkat
    bir açıklama yaptı. Sulejman Ugljanin baş-                      çeken Nuriler, Türkiye Boşnaklarına ve Boş-
    kanlığındaki meclis ülkedeki çifte standar-                      nak derneklerine derhal harekete geçme
    da vurgu yaptı ve bu yıkımın kabul edilemez                      çağrısında bulundu.
    olduğunu bildirdi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13