Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Haziran 2018
P. 1

24 Haziran seçimlerinde milletvekili
     sayısı 550’den 600’e çıktı. Ancak bu
     düzenleme Boşnakların makus talihini                       Neden 5, 15, 25
     değiştiremedi. Siyaset yapmayı mı bil-
     miyoruz yoksa farkımızda mı değiller;                      milletvekilimiz yok?
     Boşnak camiasını temsil eden isimleri-                      Ne iktidar partisi ne de
     miz yine aday gösterilmedi!                           muhalefet partileri içimizden
                                              birilerini seçilecek sıralara
     81 şehrin sadece 2’sinde 2 Boşnak                        koymadılar. Nasılsa 5 küsur
     kökenli aday liste başı oldu. Gerisi                       milyon Boşnak kökenliyi       6
     hayal kırıklığı… Yıllarca başkalarını                      çantada keklik görüyorlar.
     siyasetin zirvesine taşıyan bizler, bu
     seçimde de tercih edilmedik, kendimi-
     zi gösteremedik!

     Kimler aday adayı oldu, kimler aday
     listelerine girebildi, kimlerin seçilme                34     EN GÜZEL
     şansı var? Hayallerin TBMM, gerçek-
     lerinse bambaşka olduğu haberimizin                      GELENEKTE
                                            4. YIL       DİNO ŞOV
     ayrıntıları 4. sayfada


                 BOŞNAKLAR İZETBEGOVİÇ'İN

                      SÖZLERİNİ TARTIŞIYOR

                   Cumhurbaşkanı Erdo- İzetbegoviç oldu. Bosna
                    ğan'ın Saraybosna'da  Hersek Devlet Başkanlı- Boşnak gençleri bir kez daha
                    düzenlediği mitingde  ğı Konseyi Üyesi İzetbe- uyuşturucuya değil, spora
                    en fazla konuşulan  goviç ne söyledi, kim  bağlandılar. 3x3 basketbol
    8               isim Boşnak lider Bakir  neden tepki gösterdi? turnuvasında neler yaşandı?

                                                       35
     Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu Psikolog Emine Sakarya  Erol Sevim        İrem Gökçe Yener
     Trakya Üniversitesi'nde  Hayata bakış       Ortak namusumuz Kudüs  Belirsizlik silsilesi  Boşnakların efsane sanat-
   26 Bosna Hersek gecesi  17            20            30             çısı İstanbul'da hayranla-

     Recep Türkoğlu      Dr. Salih Yener      Samet Öztürk Kačapor   Doğan Prepol Poroviç  rıyla buluştu. Muhteşem
     Kupa canavarları     Rahim ağzı kanseri    Aliya’nın idealinde   Partiler neden 'Boşnak' gecede Dino'yu dinlemeye
    33            31            12 hedefe giden gerçek yol 22 aday göstermedi?  hangi ünlü isimler gitti?
   1   2   3   4   5   6