Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Haziran 2018
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                    HAZİRAN   8
                                                            2018
    AVRUPA’NIN YASAĞINA    “SARAYBOSNA” FORMÜLÜ


                                                   İki liderden ortak
      Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin 6. Olağan Genel
      Kurulu, 20 Mayıs Pazar günü Bosna Hersek’in başkenti                   basın toplantısı
      Saraybosna’da yapıldı. Zetra Kapalı Spor Salonu’ndaki
       buluşmaya katılan yaklaşık 20 bin kişiye seslenen                   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
        Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi                     Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti
                                                  için gittiği Bosna Hersek’te ilk olarak
                                                  Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi
                                                  Bakir İzetbegoviç tarafından kabul
                                                  edildi. İki cumhurbaşkanı başbaşa
                                                  görüşme sonrasında basın toplantısı
                                                  düzenledi.

                                                  Erdoğan, basın toplantısında “Türki-
                                                  ye, Bosna Hersek’in istikrar, barış ve
                                                  refahının idamesi için her türlü des-
                                                  teği vermeyi sürdürecektir. Burada
    Avrupa ülkelerinin Türk partilere              bunun sebebi size Allah'tan gönde- Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne
    24 Haziran seçimleri için miting              rilen bir adamın burada olmasın- ve iki entiteden müteşekkil tek ve
    izni vermemesinin ardından,                 dandır. Bugün sizler Allah’ın size  egemen devlet yapısının korunma-
    Balkanların hoşgörü ülkesi Bosna              bahşettiği bir kişiye sahipsiniz. Adı  sına verdiğimiz önemi bir kez daha
    Hersek kardeş ülke Türkiye’ye ve              Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sizin  vurgulamak isterim” dedi.
    Türklere kapılarını açtı. Avrupalı             ona destek olmanız gerekiyor, sizin
    Türk Demokratlar Birliği (UETD)               doğru yolda olmanız gerekiyor. Ona  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna
    de bunun üzerine 6. Olağan Genel              yardım edin” ifadelerini kullandı. Hersek’ten ithal edilen 8 bin ton eti
    Kurulu’nu Bosna Hersek’te yapma                               de yeterli bulmadığını belirterek bu
    kararı aldı.                        ERDOĞAN: GERÇEK DOSTLUK,    miktarın 15 bin tona çıkarılmasını
                                     GERÇEK KARDEŞLİK      istediğini dile getirdi.
    Günler öncesinden yapılan ha-
    zırlıklar neticesinde Avrupa’nın              Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma- İzetbegoviç de yaptığı açıklamada
    çeşitli ülkelerinden ve Balkanlardan            sında Avrupa ülkelerinin getirdiği  Türkiye ile Bosna Hersek’in özellikle
    binlerce kişi Saraybosna’ya geldi.             yasaklara tepki gösterdi. Erdoğan,  Avrupa Birliği ve NATO yolunda,
    Etkinliğe Bosna ve Sancak’ta yaşa- Türkiye’nin istikbali için mücadele  “Demokrasinin beşiği olduğunu  ekonomi alanında beraber olduğunu,
                   etmiş ve şehit düşmüşlerdir. Türki-
    yan Boşnakların da katılımı yoğun  ye’nin günümüzde Bosna’ya verdiği  iddia eden anlı şanlı Avrupa ülke- iki ülkenin özellikle bölgenin huzuru,
    oldu. Türkiye’den de çok sayıda               lerinin sınıfta kaldığı bir dönemde,  barış ve güvenliği konusunda birlikte
    Boşnak Saraybosna’ya gitti.  değeri ve desteğini görmemek de  Bosna Hersek bizlere burada bir  hareket ettiklerini belirtti.
                   mümkün değildir” diye konuştu.
                                  araya gelme imkânı sağlayarak söz-
    Yaklaşık 20 bin kişinin doldurduğu  Bilge Kral Alija’nın oğlu Bakir İzet- de değil, özde demokrat olduğunu
    Zetra Spor Salonu’na Bosna Hersek  begoviç, Recep Tayyip Erdoğan’a  göstermiştir. Gerçek dostluk, ger-
    Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi               çek kardeşlik, gerçek yoldaşlık işte
    Bakir İzetbegoviç ile birlikte gelen  destek olunması gerektiğini çarpıcı  bugünlerde belli olur” söylemlerine
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er- sözlerle anlattı. İzetbegoviç, Erdo- yer verdi.
    doğan, Türk ve Bosna bayraklarıyla  ğan için “Resullullah'ın dediği gibi
                   her yüzyılda Allah bir kişiyi gön-
    karşılandı.                         Bosna’yı hiçbir zaman Türkiye’den
                   derecek o da kendi milletine dinini  ayrı düşünmediklerini söyleyen
                   geri verecektir. Allah bu kişiyi gön-
    İZETBEGOVİÇ: ALLAH’IN SİZE                 Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum
      BAHŞETTİĞİ BİR KİŞİ    derdiği gibi ona yardım da edecek- Alija İzetbegoviç’in kendisine “Bu
                   tir. Türkiye’nin tüm bu sıkıntılara,  topraklar Evlad-ı Fatihan’dır. Tay- Basın toplantısının ardından Cum-
                   içeride ve dışarıdaki düşmanlarına,
    Genel Kurul’da kalabalığa ilk ses- milyonlarca mülteciye rağmen nasıl  yip evladım, buralara sahip çıkın”  hurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Er-
    lenen isim Bakir İzetbegoviç oldu.             dediğini aktardı. Erdoğan, yola  doğan, beraberindeki heyetle birlikte
    Türkler ile Boşnakların koparılamaz  hala ayakta durduğunu anlamakta  Bosna Hersek’le devam ettiklerini,  Kovaçi Mezarlığı’na giderek buradaki
    bağlara sahip olduğunun altını  güçlük çekebilirsiniz. Türkiye tüm  bundan böyle de devam edecekleri- Şehitler Anıtı’nı ve Alija İzetbego-
    çizen İzetbegoviç, “bizim atalarımız  bu sıkıntılara rağmen geri gitmek  ni söyledi.   viç’in kabrini ziyaret etti.
                   yerine ilerleyişini sürdürüyorsa,
    bundan 100 yıl önce Çanakkale’de
                     osna Bilimler ve Sanatlar Aka- Zira bu miting Bosna Hersek’e yeni  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna’da
                     demisi (BANU) Başkanı Muha- karışıklıklar ve ikilemler getirmiştir”  yaptığı konuşmada Avrupa Birliği
                  Bmed Filipoviç, Cumhurbaşkanı  dedi.              ülkelerini hedef almasını da doğru
                  Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Her-               bulmadığını belirten Muhamed Filipo-
                  sek’te düzenlediği mitingi ve Bakir  Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Kon- viç, “sizin olmayan bir ülkeye gelerek
                  İzetbegoviç’in sözlerini eleştirdi. seyi Üyesi Bakir İzetbegoviç’e de tep- orada üçüncü ülkeler hakkında konuş-
                                  ki gösteren 88 yaşındaki akademis- mak doğru değil" dedi.
                  Erdoğan’ın böylesine kritik bir  yen, “Allah’ın birilerini bir millete özel
   “BÖYLE KONUŞMA        dönemde, Avrupa ile gergin ilişkiler  bir görev ile gönderdiğini söylemek,  Bosna Hersek’in geleceğinin ve men-
                                  gerçekçi bir siyaset değildir” diye
                                                  faatlerinin Avrupa Birliği’nde oldu-
                  yaşarken bu buluşmayı Bosna’da
                                                  ğunu savunan BANU Başkanı, “öyle
                  düzenlemesinin Boşnaklarda kafa
                                  konuştu. Filipoviç, “İzetbegoviç’in
      HAKKI YOK”        karışıklığı ve belirsizlikler oluşturdu- Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı  umuyorum ki bu olaylar neticesinde
                                                  Avrupalılar, Bosna’ya her gelenin
                                  özel bir sempatisi olabilir ama Bosna
                  ğunu söyleyen Filipoviç, “bu toplantı
    Boşnak Akademisyen Muhamed  Erdoğan’ın işine ne kadar yaradı bi- Hersek Başkanlık Konseyi’nin bir  istediğini yapabildiğini görür ve ülke-
   Filipoviç, Erdoğan’ın Bosna mitingini  lemiyorum. Belli ki Türkiye’de büyük  üyesi olarak Türkiye ile ilişkilerimizde  mizde normal bir düzenin kurulması
      ve Bakir İzetbegoviç’i  destek görüyor ama aynı desteği Bos- böyle demeçler verme yetkisi yoktur”  gerektiğini anlarlar” diye konuştu.
      sert sözlerle eleştirdi na Hersek’te gördüğü söylenemez.  ifadelerini kullandı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13