Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Kasım 2016
P. 4

4 KÖSE YAZISI

  Nusret Sancakli                    Bu olay daha sonraki etnik temizlik hareketleri   ellerine firsat düsünce defalarca yaptiklari gibi;
                           ve katliamlara örnek teskil etmistir. Osmanlilar,    önce yerli Bosnak halki yok ediyorlar, ortalik
  Soykirimda SREBRENICALI              Macaristan’dan çekildikten sonra Budapeste’de      sakinlestikten sonra, Bosnaklarin ata topraklarina
   Bosnaklari, Seçimlerde             16 Bosnak mahallesi ve onlarca cami varken,       sahip oluyorlar. Bosna Hersek’in Sirp idaresi
   SREBRENICA’YI kaybettik             Bosnak nüfus sifira indirilmis ve günümüze 5 cami    altinda kalan diger sehirlerde de durum hemen
                           kalmistir. Yine 1804 yilinda baslatilan Sirp isyanlari  hemen ayni: Mesela Foça sehri, 20.000 kisi olan
  Srebrenica, Bosna Kurtulus Savasi’ndan sonra   ve 1830 yilinda Sirbistan’a özerklik verilmesi üzerine, Bosnak nüfusu 3.000 kisiye düsmüstür. Diger
yapilan Dayton Antlasmasi’na göre, 8372 Bosnak    Sirbistan topraklarinda yasayan o zamanki        sehirlerde durum söyle:
erkegini sehit ederek, önceden planlanmis bir     nüfusunun % 65’ini agirlikli Bosnaklar olmak üzere
sekilde Bosnak soykirimini yapan, Bosnali Çetnik   Müslümanlar teskil ediyordu. 1850’li yillara kadar,    Banyaluka; 1991 yilinda 28.000 Bosnak, 2013
Sirplarina verilmistir. Srebrenica, BM gözetimi    sistemli bir sekilde, Bosnaklar ve Arnavutlar göçe       yilinda 8.000 Bosnak (-20 000 Bosnak)
altindaki güvenlik bölge olmasina ragmen, üstelik   zorlanarak Müslüman nüfustan kimse kalmamistir.
medeniyetin besigi dedikleri Avrupa’nin ortasinda   Belgrat’taki 150 camiden bugün sadece bir          Zvornik; 1991 yilinda 48.000 Bosnak, 2013
ve de tüm Avrupalilarin gözleri önünde, Insanlik;   cami kalmistir. 1852 yilinda batili devletlerin        yilinda 21.000 Bosnak (-27 000 Bosnak)
Soykirim ile Srebrenicalilari kaybetmisti.      baskisi sonucu özerk olan Karadag Prensligi’nde,
                           özellikle 1878 yilindan sonra, yine katliam ve etnik     Priyedor; 1991 yilinda 49.000 Bosnak, 2013
  Aradan geçen 21 yildan sonra, yapilan       temizlik yapilmaya baslanmis, 1913 yilinda, yine       yilinda 25.000 Bosnak (-24 000 Bosnak)
yerel seçimler sonucunda Srebrenica’nin,       1878 Berlin Antlasmasi’na göre özerklik verilen,
Federal Bosna Hersek Devleti’nin, Federe Sirp     Yenipazar Sancagi topraklarinin yarisi kadarini     Doboy; 1991 yilinda 41.000 Bosnak, 2013 yilinda
Cumhuriyeti’nde olmasi ve de yapilan her türlü    da isgal ederek, Karadag Devleti topraklarini 3,5          24.000 Bosnak(-17 000 Bosnak)
hileler, baskilar sonucu, seçimi Bosnak tarafi    kati kadar genisletmistir. Gerçekte ise 11. asirdan
kaybetmistir. Düsündürücü olan ise seçimi       beri Karadag’da yasayan Bosnaklara, 13. asirda,       Rogatiç; 1991 yilinda 13.000 Bosnak, 2013
kazanmis olan adayin; Bosnak soykirimini yapan    Bosna’daki Katolik katliamindan kaçip Karadag’a         yilinda 2.000 Bosnak (-11 000 Bosnak)
Sirp Çetnik zihniyetinde biri olmasidir.       yerlesen Bagimsiz Bosna Kilisesi’ne ve Bogomil
                           inancina bagli 40 bin Bosnak ilave olunca,         Visegrad; 1991 yilinda 14.500 Bosnak, 2013
  Oysa Srebrenica, insanlik tarafindan özel     oralari orta çag Bosna Kralligi topraklari olmustu.      yilinda 2.500 Bosnak (-12 000 Bosnak)
bir idare sistemine alinmali ve burasi insanlik    Bosnaklar 1850’li yillara kadar, Karadag’in
var oldukça bir açik hava utanç müzesi olarak     nüfusunun yarisindan fazlasini teskil ediyordu.     Çayniçi; 1991 yilinda 4.000 Bosnak, 2013 yilinda
yasatilmali idi. Zira Srebrenica, Nazi Almanya’sinin Günümüzde ise Bosnak nüfusu, art arda yapilan,             900 Bosnak (-3 500 Bosnak)
Yahudi soykirimindan sonra, uluslar arasi bir     katliam ve zorunlu göçler sonucunda %10’lara
mahkeme tarafindan taninmis, Dünya’da yapilmis    düsürülmüstür. Ayni senaryo 1992 yilinda, Bosna      Laktasi; 1991 yilinda 408 Bosnak, 2013 yilinda
2. soykirimdir. Srebrenica bir Bosnak soykirimidir.  Hersek Devleti’nde de uygulamaya konulmus ve               0 Bosnak (-408 Bosnak)
                           referandum sonucu bagimsizlik karari almis olan
  Aslinda tarih tekerrür etmistir. Nasil mi?    eski Yugoslavya federal devletlerinden Bosna       Lyubinye; 1991 yilinda 332 Bosnak, 2013 yilinda
Osmanli Ordusu’nun 1683 yilinda, Viyana        Hersek ile birlikte yasamak istemeyen, Bosnali              0 Bosnak (-332 Bosnak)
önlerinde bozguna ugramasindan sonra Avrupa      Sirp Çetnikler, arkalarina eski Yugoslav Ordusu
devletleri arasinda kurulan “Kutsal Ittifak” diger  askerleri ve silahlarini alarak, silahsiz, savunmasiz   Sekoviçi; 1991 yilinda 326 Bosnak, 2013 yilinda
bir deyimle “Haçli Ittifaki” tarafindan alinan    Bosnaklara saldirmis ve savas sonucunda Bosna               0 Bosnak (-326 Bosnak)
karalara göre Türkler, Avrupa’dan, özellikle Bosna  Hersek’teki nüfuslari % 31 olmasina ragmen,
ve Balkanlar’dan Anadolu’ya sürüleceklerdi.      batinin sinsi destegi ile topraklarin % 49’una sahip   Tselinaç; 1991 yilinda 1.446 Bosnak, 2013 yilinda
                           olmuslardir.                               0 Bosnak (-1446 Bosnak)
  Ilk hedef, Hiristiyan ahalinin oldugu,
Osmanlilar’in elindeki, bugünkü Karadag ve        Gerçekte Srebrenica ve Bosna Hersek; 300         Republika Srpska sinirlari içinde 440.000
Sirbistan topraklari ile buralarda yasayan      yildan beri yapilagelmekte olan vahsetin, 20.      olan Bosnak nüfusu 190.000 kisiye düsmüstür
Müslümanlar yani Türkler, Bosnaklar ve Arnavutlar   asrin son yillarinda uygulanan son perdesidir.      (Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Miliçi;
seçilmisti. 1710 Osmanli-Rus savasinda, Rus Çari   Srebrenica’nin son yillarindaki demografik        12.000 den fazla Bosnak katledildi ve 100.000
Petro, Osmanlilar’i Balkanlar’da zayiflatmak     yapisini inceledigimizde bu gerçegi net bir sekilde   Bosnak evlerinden sürüldü).
ve uzun vadede Ruslarin sicak denizlere inme     görmekteyiz.
politikalari dogrultusunda, Venedik Cumhuriyet                                   Srebrenica’da 27.000 Bosnak yerine,
ve Karadag Piskoposu Danilo ile anlasarak         Söyle ki:                      katliamlar, göç ve soykirim sonucunda
Karadag’da isyanlar çikardi. “Istraga Poturica-                                günümüzde 8.000 Bosnak kalabilmis. Son yerel
Türklesenlerin Sorgulanmasi” adi verilen       1971 Yili: Genel nüfus: 33.357 (%100), Bosnaklar:    seçimlerde ise Bosnak aday Çamil Durakoviç
bu isyanlarin amaci Eski Karadag ve Brido            20.968 (%63), Sirplar: 11.918 (%35)      1900 civarinda oy alirken, Birlesik Sirp partileri
bölgelerindeki Türkleri (Müslümanlari, Bosnaklari)                               adayi 3600 kadar oy almistir. Elbette bunda
Hiristiyanlastirmak veya göçe zorlamak idi. Karsi       Bosnaklar +9 000 kisi kadar fazlalar.      Bosnaklarin bölünmüslügünü göz ardi edemeyiz!
koyanlar ise katledileceklerdi.
                           1981 Yili: Genel nüfus: 36.292 (%100), Bosnaklar:      Bosna Kurtulus Savasi’ndan sonra, suçlular
  Din degistirmeyi reddeden, ata topraklarindan       24.930 (% 69), Sirplar: 10.292 (%28)      için adaletin saglanmamasindan cesaret alan
da göç etmek istemeyen Bosnaklara karsi korkunç                                Sirp Çetniklerin, bundan sonra gözlerini Sirbistan
katliamlar yapilmis ve tek bir Bosnak kalmayacak       Bosnaklar +15 000 kisi kadar fazlalar.      idaresi altindaki Sancak Bölgesi’ne dikmis
sekilde Eski Karadag ve Brido bölgelerinden                                  olduklarini görüyoruz. Eglence ve dügünlerinde
Müslümanlari yok etmislerdi.             1991 Yili: Genel nüfus: 36.666 (% 100), Bosnaklar:    söyledikleri sarki sözleri çok düsündürücüdür:
                                27.572 (% 75), Sirplar: 8.315 (%22)
                                                          ”Oy Sjenica nova Srebrenica, oy Pazaru novi
                               Bosnaklar +19 000 kisi kadar fazlalar.      Vukovaru”. Yani; ey Syenitsa yeni Srebrenitsa, ey
                                                        yeni Pazar yeni Vukovar”. Hem Srebrenica hem
                               2013 Yili: Genel nüfus: 15.242 (% 100),      de Vukovar’da soykirim ve katliamlar yaptiklarina
                            Bosnaklar: (8.000) (% 55), Sirplar: 7.000 (%45)     göre, Sancak Bölgesi’nin bu iki sehrine ve
                            Bosnaklar +1 000 kisi kadar fazlalar ama, 1991     Bosnaklara verilen mesaj çok açiktir.

                             yilina göre -18 000 kisi kadar eksilmisler !!!      Bosna Devleti ve Bosnaklari yok etmeye
                                                        amaçlayan bu gidisata tek bir ülke dur diyebilir. O
                             Bosna Kurtulus Savasi’na kadar, net bir       da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Ancak ülkemizin
                           sekilde görülmektedir ki: Srebrenica’da Bosnak      bunu yapabilmesi için çok güçlü olmasi gerekiyor.
                           nüfus artarken, buna karsilik Sirp nüfus da tam     Güçlü bir Türkiye için 79 milyon insanimizin tek
                           tersi olarak büyük düsüs yasamisti. Eger savas      yürek olarak birlik ve beraberlik içinde olmasi
                           çikmamis olsaydi, Srebrenica önümüzdeki 50 yil      gerekiyor. Tipki Bosna Hersek ve Sancak’taki
                           içinde tamamen bir Bosnak sehri olacakti. Tipki     Bosnaklarin da birlik ve beraberlik içinde olmalari
                           13. asirda oldugu gibi. Bu özellik Sirplarin yasadigi  gerektigi gibi.
                           diger sehir ve kasabalarda da gözlenmekte idi.
                           Bu gerçegi gören ve Büyük Sirbistan hayali kuran,
                           radikal, asiri milliyetçi, fasist Sirp Çetnikler, bu
                           gidisati durdurmanin tek yolunu savas çikarmak
                           olarak gördüler ve bunu da yaptilar. Daha önceleri
   1   2   3   4   5   6   7   8   9