Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Kasım 2017
P. 4

4                                     GÜNDEM                        En son Başbakan olarak geldiği Sırbistan ve

                        Sancak Bölgesi’nde çok yoğun 2 gün geçirdi
     SIRP HÜKÜMETİ TAM KADRO
     UÇAĞIN KAPISINDA BEKLEDİ

     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
     büyük ses getiren Sırbistan gezisi 9 Ekim
     Pazartesi akşamı başladı. Cumhurbaşkanı
      ve beraberindekileri taşıyan uçak
      Belgrad’da Nikola Tesla Havaalanına
      indiğinde uçağın kapısında büyük bir
       kalabalık kendilerini bekliyordu.
      Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar
     Vuçiç, Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajiç
      başta olmak üzere Sırp hükümetinin
     neredeyse tüm bakanları, Cumhurbaşkanı
     Erdoğan’ı karşılamak için hazır bulundu.
     Havaalanında bir süre Sırp mevkidaşıyla
     sohbet eden Erdoğan ve beraberindeki
      Türk heyeti daha sonra istirahat için
          otellerine geçti.
    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN            7 YIL SONRA YENİDEN
    İLK GÜN 12 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI                  200 İŞ ADAMIYLA DEV ÇIKARMA

   10 Ekim Salı sabahı resmi gö- kasyon Bakanı Rasim Ljajiç ve  Sırbistan Sarayı’ndaki resmi görüşmele- Erdoğan, “Bu da bundan sonraki sürecin
   rüşmeler için Sırbistan Sarayı’na  Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,  rin ardından, Belgrad’daki Hyatt Otel’de  ne denli güçlü olarak yürüyebileceğinin
   gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan  Golubats şehrindeki tarihi Türk  gerçekleşen Türkiye-Sırbistan İş Foru- bir ispatıdır, ifadesidir. Bu tabloyu ilişki-
   ve beraberindeki Türk heyeti,  hamamının restorasyonuna iliş- mu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan  lerimizi daha da ileriye taşıma arzumuzun
   burada resmi törenle karşılan- kin bir anlaşma imzaladı. Sırbis- önemli mesajlar verdi.  ifadesi olarak görüyorum” diye ekledi.
   dı. Törenin ardından Cumhur- tan Tarım Bakanı Branislav Ne-
   başkanı Erdoğan ve Sırbistan  dimoviç ve Orman ve Su İşleri  Erdoğan, Sırbistan’ı Balkanlar’da barış  İş Forumu’na Türkiye’den katılan iş
   Cumhurbaşkanı Vuçiç, baş başa  Bakanı Veysel Eroğlu ormancı- ve istikrarın kilit ülkesi ve aynı zamanda  adamları arasında Boşnaklar da vardı.
   ve heyetler arası görüşmelerini  lık ve su işleri sahasında işbirliği  Türkiye dostu olarak gördüklerini ifade  Türkiye’nin en önemli bisiklet markası
   gerçekleştirmek üzere Sırbistan  anlaşması imzaladı. Ulaştırma,  etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar  Salcano’nun sahibi Salih Akgül ve Bay-
   Sarayı’na geçti.      İnşaat ve Altyapı Bakanı Zorana  ve Türk iş dünyasının önde gelen tem- ram Akgül, LASİAD Başkan Vekili ve
                 Mihajloviç ve Çevre ve Şehir- silcileriyle gerçekleştirdiği ziyaretinin  Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma
   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sır- cilik Bakanı Mehmet Özhaseki  Sırbistan’la ilişkilere verdikleri önemin  Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar,
   bistan Cumhurbaşkanı Aleksan- şehircilik alanında işbirliği an- ispatı olduğunu söyledi. Devim Tours Yönetim Kurulu Başkanı
   dar Vuçiç, Türkiye ve Sırbistan  laşması imzaladı. Ayrıca ulaşım              Bülent Biçer, Mahiye Kilercik Şamdancı,
   hükümetleri arasında üst düzey  ve altyapı sahalarının yanı sıra  Forumda, Türkiye’den yaklaşık 200 iş  İbrahim Sancaklı ve Saffet Sağlam gibi
   siyasi istişare kurulunun tesisi  eğitim alanında işbirliğin güç- adamı, Sırbistan’dan da 500 iş adamının  önemli isimler bu forumda Türkiye Boş-
   hakkında bir deklarasyona imza  lendirilmesi konusunda iyi niyet  bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı  naklarını temsil ettiler.
   attı. Türkiye ve Sırbistan hükü- mektubu imzalandı. Bunun yanı
   met yetkilileri, aralarında 2009  sıra Belgrad’daki Bayraklı Camii  BAYRAKLI CAMİİ’NDE AKŞAM NAMAZI
   yılında imzalanan serbest ticaret  ve bir hamamın restorasyonu
   anlaşmasının revizyonu da bulu- konusunda memorandum imza- Sırbistan’daki ilk gününü yoğun geçiren  kanı Erdoğan, camideki tarihî eserlerle
   nan ekonomi, ticaret ve yatırım  landı. Görüşmelerde enerji sa- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbis- ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, ce-
   sahalarında 12 anlaşma imzaladı.  hasında işbirliği konusunda da  tan İş Forumu’ndan sonra, Belgrad’daki  maatle birlikte akşam namazını kıldığı ca-
   Ticaret, Turizm ve Telekomüni- niyet mektubu imzalandı. tarihi Kalemegdan’ı gezdi. Gezi sırasında  mide Kur’an-ı Kerim okudu. Cumhurbaş-
                                Sırp mevkidaşı Vuçiç de yanındaydı.  kanına cami ziyareti sırasında Sırbistan
                                                 hükümetinin Boşnak başbakan yardımcı-
                                Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra  sı Rasim Ljajiç eşlik etti.
                                Belgrad’ın tek camisi olma özelliğini taşı-
                                yan, 1570 tarihli Bayraklı Camii ile Damat
                                Ali Paşa Türbesi’ni ziyaret etti.

                                Camiye gelişinde, Sırbistan Riyaseti Baş-
                                kanı Sead Nasufoviç, Sabor Başkanı Mu-
                                hamed Yusufspahiç, Belgrad Müftüleri
                                Abdulah Numan ve Mustafa Yusufspahiç
                                ile caminin imamı Mehmedi Ramadan
                                tarafından kapıda karşılanan Cumhurbaş-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9