Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 8

8                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI
    ANNE ŞEFKATİ, KIZ KARDEŞ SEVGİSİ İLE ASKERLERİMİZ İÇİN ÖRDÜLER
      GÖNÜL
    ÖRGÜSÜ


                          osna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği  sağladığını tabii ki biliyoruz. Ancak bir anne, bir kız
                          Kadın Kolları birkaç yıllık geçmişine rağmen,  kardeş sevgisi ve ilgisi ile onların yanında olduğu-
                        Bortaya koyduğu faaliyetlerle adından söz  muzu ortaya koymak için, yüreğimizin derinlerin-
                        ettirmeye devam ediyor. Kadın kolları, son olarak  den gelen bir hediye sunmak için yola çıktık.”
                        doğu ve güneydoğuda zorlu kış şartlarında ope-
                        rasyonlara çıkan Mehmetçiklerimiz için büyük ses  EN BÜYÜK DESTEK EŞLERDEN
                        getirecek bir çalışmaya imza attı.
                                             Genci yaşlısı yüzlerce kadının el emeği göz nuru
                        “Gönül Örgüsü” adını verdikleri kampanyayla, as- ile kolları sıvadığını anlatan Tüzünoğlu, beylerin
                        kerlerimize el örgüsü bere, şal, eldiven ve çoraplar  de eşlerine verdiği desteği şu örnekle anlattı:
                        hazırlayan hünerli Boşnak kadınları, Mehmetçiği-
                        mize vatan nöbetindeyken “yalnız değilsiniz” me- “Kadınlarımız günlük telaşlarının yanına bir de bu
                        sajı verdi.
                                             çalışmaya giriştiklerinde en büyük desteği eşle-
                                             rinden gördüler. Beyler öylesine gönülden sahip
                        10-17 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışma  çıktılar ki bu kampanyaya; eşlerinin rutin ev işle-
                        neticesinde tam 570 adet kışlık örüldü. Kampan- riyle uğraşmalarına izin vermediler. “Sen her şeyi
                        yanın açılışı 10 Şubat Cuma günü dernek bina- bırak, örgüleri tamamlamaya bak, ev işleriyle biz
                        sında yapıldı. Dernek büyük salonunda toplanan  ilgileniriz” diyen babalar bile çıktı. Bu bizim yap-
                        yaklaşık 50 kadın saatler boyunca eldivenler, be- maya çalıştığımız şeyin ne kadar da anlamlı oldu-
                        reler, çoraplar ördü ve askerlerimiz için dualar etti.
                                             ğunu ortaya koyuyor.”
                         ANNE VE KIZ KARDEŞLERİNDEN
                              BİR ARMAĞAN


                        1 hafta süresince Yıldırım Mahallesi’nin pek çok
                        evinde hummalı bir hazırlık vardı. Kampanyanın
                        ortaya çıkışını Boşnak Dünyası ile paylaşan Bos-
                        na Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kadın
                        Kolları Başkanı Sabiha Tüzünoğlu şunları söyledi:
                        “Biz Gönül Örgüsü kampanyasını askerlerimizin
                        bereye, çoraba ya da eldivene ihtiyaç duydukla-
                        rı için başlatmadık. Devletimizin onlar her imkanı
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13