Page 9 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 9

9                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI                                              HER ÖRGÜNÜN İÇİNE BİR NOT

                                             Her evden asker çıktığına işaret eden Sabiha
                                             Tüzünoğlu, “asker yolu gözlemenin ne demek ol-
                                             duğunu en iyi anneler bilir. Bu yüzden 75 yaşında
                                             teyzelerimiz bile gözlüklerini taktı, şişleri eline aldı
                                             ve birbirinden güzel örgüler hazırladı” diye konuş-
                                             tu.

                                             Kampanyanın son günü olan 17 Şubat Cuma ak-
                                             şamı dernek binasında tam 570 el örgüsü bere,
                                             şal, eldiven ve çorap toplandı. Dernek Başka-
                                             nı Muhammet Sancaktar ve yöneticilerin de yer
                                             aldığı bu buluşmada, eşyalar tek tek paketlendi.
                                             Her örgünün içinde onu kullanacak asker için bir
                                             not yazıyordu. İşte böylesine özveri dolu bir ça-
                                             lışma neticesinde hazırlanan ürünler Şanlıurfa Ak-
                                             çakale’ye doğru yola çıktı.                                       Gençler, LÖSEV için çizdiler

                                       Rumeli ve Balkan Kültürünü ta- sim yap, Sergide yer alsın!’’ slo-
                                       nıtmak amacıyla Bosna San- ganıyla bir de sergi düzenlendi.
                                       cak Gençlik Kolu tarafından,  Yarışmaya katılan tüm eserlerin
      Emre’nin hayalleri yarım kalmasın!                dernek binasında resim yarış- yer aldığı sergiden elde edilen
                                                     tüm gelir LÖSEV’e bağışlana-
                                       ması ve sergi düzenlendi.
                                                     cak.
    negöl’de çalıştığı palet fabrikasında  genelinde bir yardım kampanyası baş-  ‘’Rumeli ve Balkan Kültürü ‘’ ko-
    Kasım ayında geçirdiği talihsiz bir kaza  latma imkanına sahip oldu. nulu resim yarışmasına 76 eser  Gerek resim yarışmasına, ge-
   İsonucu kolunu kaybeden Boşnak gen-                   katıldı ve jüri değerlendirme- rekse bir hafta boyunca me-
   ci Emre Taşdemir, protez kol tedavisi için  Hayallerinin yarım kalmaması için kolu- sinin sonucunda dereceye gi- raklıların beğenisine sunulan
   yardım bekliyor.          na yeniden kavuşmak istediğini belirten  renler ödüllendirildi. resim sergisine ilgi bir hayli yo-
                    Emre Taşdemir, başta Boşnaklar olmak             ğun oldu.
   Çalıştığı fabrikada sağ kolunu makinaya  üzere tüm hayırseverlerin yardımını bek- Lösemili çocuklarımız için ‘’Re-
   sıkıştıran ve acil olarak kaldırıldığı hasta- liyor.
   nede bütün müdahalelere rağmen kolu
   kesilmekten kurtarılamayan 20 yaşındaki  Resmi mercilerin izniyle başlatılan kam-
   Emre, şimdi tedavi olabilmek için gere- panyaya katılarak, Emre’nin tedavisine
   ken 41 bin Euro’yu toplamaya çalışıyor. yardımcı olmak isteyenler aşağıdaki he-
                    sap numarasına bağışta bulunabilirler.
   Ailesinin bu parayı ödemeye gücü olma-
   ması nedeniyle umutları bitme noktası- Emre Taşdemir Yardım Toplama Hesabı
   na gelen genç Boşnak, son çare olarak  Garanti Bankası İnegöl Şubesi
   Bursa Valiliği ve İnegöl Kaymakamlığı’nın  IBAN NO TR36 0006 2000 4740 0002 6998 32
   yolunu tuttu. Emre, aldığı izinlerle yurt
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14