Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2018
P. 1

İzmir’den Adana’ya     6
                                                  “örnek” ziyaret                                                  Kahramanlara
                                                  Boşnak kurabiyesi     4                                                  Sivas Bosna Sancak    4
                                                  yönetimi değişti


                                                  “Rumeli’nin Enleri”    2
                                                  sahiplerini buldu


                                                  Pendik’ten Mardin’e
                                                  uzanan kardeşlik     32
              Ülkelerindeki yatırım  Herkes, Karadağ’ın  Boşnakların kim oldu-
              imkanlarını anlatmak  yatırımcılara ve çifte  ğunu ve nerelerden gel-
              için Bayrampaşa’ya  vatandaşlık bekleyen- diğini bilmediği aşikar   Eğitim dünyasının
              gelen Karadağ Dışişleri  lere hangi kolaylıkları  olan genç siyasetçiye  “bilirkişisi”     30
              Bakan Yardımcısı Selim  sağladığını öğrenmeyi  salonda bulunan Boş-
              Lika ve Karadağ   beklerken; bakan yar- nak büyükleri unutama-    Bosna Sancak’taydı
     Hiçbir yerde   Ankara Büyükelçisi  dımcısı Lika bambaşka  yacağı bir ders verdi!
                        telden çaldı ve
              Branko Miliç, Bosna
                                                  için İstanbul’a geliyor 29
   bulamayacağınız   Sancak Derneği’nde  Boşnakları “Karadağ                 Dino Merlin konser
      detaylar    yüzlerce kişi tarafından  Diasporası” olarak
    8. sayfada     karşılandı.     nitelendirdi.
                                                  Sancakgem’de “robo-
       Saffet Erdem    Refik Akova   Muhammet Sancaktar  Yıldırım Ağanoğlu      tik kodlama” dönemi 24


                                                  Boşnakların milli şairi  28
                                                  Adapazarı’ndaydı

                                                  Balkan Edebiyatı
                                                  Okuma Grubu       28
                                                  kuruluyor


                                                  Boşnak yıldız
      “Biz Sancaklı    “Kesinlikle    “Size buradan   “Türkiye’de Kara-                   34
      Boşnaklarız”   diaspora değiliz”  ekmek çıkmaz”    dağ milleti yok”      istikrar abidesi


   14 Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu 22 Emine Sakarya  32 İrem Gökçe Yener   12 Nusret Sancaklı
     Sırp yanlısı Boşnaklar  Bir bir bütünüz      Zamanın rengi      “Türkiye’de 9 milyon Sırp
                                           yaşıyor” safsatası
   33 Recep Türkoğlu    35 Dr. Salih Yener    16 Samet Öztürk Kačapor
     Yıldırım’daki iki okul spor  İntihar       Dünyanın küçüklüğü                 1 Mart Bosna Hersek’in
     salonu neden kapalı?                ve biz Boşnaklar                   “Bağımsızlık Günü”
   1   2   3   4   5   6