Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2018
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                      MART   4
                                                            2018
   Boşnak kadınları yine iş başında

    Buz gibi havada, elleri tetikte vatan bekleyen kahramanlara anlamlı hediyeler…


      eçtiğimiz yıl düzenlenen  el emeği göz nuru hazırlıklar yapıldı. Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabiha  yemelerini diliyoruz” diyen Tüzü-
      “gönül örgüsü” kampanya-                 Tüzünoğlu “geçen sene Afrin yoktu  noğlu, bu yılki kampanyada 50-60
   Gsıyla, sınır bölgesinde vatan  Yaklaşık 60 kadın 3 hafta boyunca  ama biz yine Mehmetçiğimizin ya- kadınımızın emek harcadığını belirtti.
   nöbetinde olan Mehmetçiklerimize  500’ün üzerinde atkı, bere, çorap ve  nındaydık. Onlar bizim kardeşlerimiz,  Başkan yardımcısı, unlu mamüller
   yüzlerce atkı, bere ve eldiven örerek  eldiven ördü. Kadın kollarının duyarlı  evlatlarımız. Gönülden bağımız var.  içerisinde kurabiyelerin pek çok çeşi-
   gönderen Boşnak kadınları bu yıl da  yöneticileri de 2300 adet unlu mamül  Her daim yanlarında olduğumuzu ifa- dinin olduğunu ve özellikle “Boşnak
   aynı hassasiyeti gösterdi.   hazırladı. Hazırlanan koliler, Şanlıurfa  de edebilmek adına nacizane küçücük  kurabiyesi” dediğimiz, bir ay bile bo-
                   Akçakale’deki sınır bölüğünü gönde- paketler hazırladık. Amacımız onların  zulmadan durabilen ürünlere ağırlık
   Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda,  rilirken hediyelerin arasına Mehmet- gönüllerine dokunabilmek, bu soğuk  verdiklerini kaydetti.
   Kuzey Irak’ta ve yurdumuzun dört bir  çiklerimize moral vermek amacıyla  havalarda yüreklerine biraz da olsa
   yanında teröristlere karşı amansız bir  anneleri, ablaları ve kardeşleri tarafın- sıcaklık verebilmek” diye konuştu. Şanlıurfa Akçakale’de 4. Hudut Bö-
   mücadele yürüten güvenlik güçleri- dan küçük notlar yerleştirildi.               lüğü’ne gönderilen hediyeleri teslim
   miz yine unutulmadı. Bosna Sancak                “Boşnak kadınlarının el emekleriyle  alan Mehmetçiklerimiz gönderdikleri
   Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ka- Yapılan çalışmayla ilgili Boşnak Dün- ve dualarla hazırladıkları örgü ve  mesajlarla emeği geçen herkese te-
   dın Kolları, onlarca Boşnak kadınını  yası’na açıklamalarda bulunan Bosna  unlu mamülleri askerlerimizin iyi  şekkür etti ve fotoğraflar paylaştı.
   bir araya getirdi ve askerlerimiz için  Sancak Derneği Kadın Kollarından  günlerde kullanmalarını ve sağlıkla
    NECDET SOYLU                               SİVASLI BOŞNAKLARIN


                                         YENİ BAŞKANI                   ivas Bosna Sancak Eğitim ve  hedeflerinin çok büyük olduğunu söy- hayallerimiz büyük ama şahsi olarak
                   Sosyal Yardımlaşma Derneği, 11  ledi. “Yapı olarak tuttuğunu koparan  bir kuruş çıkarımız yok” dedi.
                 SŞubat Pazar günü yapılan kongre- biriyim, taze kan olarak geldim, he-
                 de yönetim değişikliğine gitti. Dernek- yecanım da var” diyen Necdet Soylu,  3 yıl boyunca göreve seçilen Necdet
                 te 1,5 yıldır başkanlık görevini yürüten  “bu heyecanımı güce dönüştürürken  Soylu’nun yönetim ve denetleme ku-
                 Erol Sevim, kongreden bir gece önce  büyüklerimizin gösterdiği yoldan  rullarında şu isimler yer alıyor:
                 aday olmayacağını duyurdu. Seçime  yürümeye çalışacağım. Ezbere iş yap-
                 tek aday olarak giren Necdet Soylu,  mayacağız, istişare edeceğiz. Kendimi  İdris Kaya, Cüneyt Odabaşı, Özgür
                 oybirliğiyle başkan seçildi.   ön plana çıkarmak gibi bir niyetim yok.  Soylu, Mürsel Sevim, Sıktı Aydın,
                                 Sivas Bosna Sancak Derneği’nin ön  Metin Çelebi, Sadettin Kaya, Ferhat
                 Bağcılar’da derneğin yönetim merkezi  planda olması için mücadele edeceğiz”  Sevim, Suat Soylu, Erkan Aygün,
                 konumunda bulunan Aliya İzzetbego- ifadelerini kullandı.     Vedat Turan, Mehmet Demir, Büşra
                 viç Kültür Evi’nde düzenlenen kongre-               Soylu, Mehmet Düzen, Rafet Soylu,
                 ye Sivaslı Boşnakların ilgisi ve katılımı  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür  Hüseyin Kaya, Fatih Düzen, Ufuk
                 yoğun oldu. 40 yaşındaki Necdet Soylu  Daire Başkanlığı’nda görev yapan  İlhan, Kaya Kopuk
                 (Salkoviç), göreve gelir gelmez ilk iş  yeni başkan Soylu, “Boşnaklar olarak
                 olarak Bağcılar ve Esenler’de; Zeytin  siyasette çok zayıfız, bir iki vekil dı-
                 Dalı Harekatı’nda Mehmetçiğimizin  şında temsil edilemiyoruz. Bu tabloyu
                 yanında olduklarını belirten pankartlar  değiştirmek zorundayız” sözleriyle
                 astırdı. Pankartların ilerleyen günlerde  dikkat çekti.
                 Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Pendik,
                 Sancaktepe ve Sivas Merkez’e de asıla- En yakın zamanda bir dayanışma gece-
                 cağı bildirildi.         si düzenleyeceklerini belirten Necdet
                                 Soylu, “o gecede olacakları, geceye
                 Seçimleri kazanmasının ardından  katılacakları herkes görecek. Çok bü-
                 Boşnak Dünyası’na konuşan Soylu,  yük ses getirmeyi amaçlıyoruz. Bizim
                                                    Türkiye Boşnaklarının genç
                                                    ama bir o kadar da tecrübeli
                                                    isimlerinden, Sivas Bosna
                                                   Sancak Derneği Eski Başkanı
                                                   Erol Sevim de Boşnak Dünyası
                                                   ailesine katıldı. Sevim, nisan
                                                   ayından itibaren gazetemizde
                                                   yer alacak yazılarıyla evlerinize
                                                    misafir olmaya geliyor...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9