Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2018
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                      MART   8
                                                            2018
   Bu etiket                             Karadağ’ın Arnavut kökenli Dışişleri


                                    Bakan Yardımcısı, ülkesinin yatırım-


   Boşnaklara                             cılara sağladığı kolaylıkları anlatmak
                                      için geldiği Bosna Sancak Derne-

                                      ği’nde Boşnaklara “diasporamız”
   yapışmaz!                              deyince işin rengi değişti. Boşnak-


                                     ların önde gelen isimleri Karadağlı

                                       siyasetçiye adeta ders verdi…
      aradağ devletinin üç önemli temsilcisi, 24 Şubat
      Cumartesi günü Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
   Klaşma Derneği’ni ziyaret etti. Dışişleri Bakan
    Yardımcısı Selim Lika, Dışişleri Genel Direktörü Miloş
    Curaşkoviç ve Karadağ Ankara Büyükelçisi Branko
    Miliç ülkelerine yatırım yapılması konusunda bilgi-
    lendirmek ve akıllardaki sorulara cevaplar verebilmek
    amacıyla Boşnaklarla bir araya geldi.

    “TÜRK YATIRIMCILARI BEKLİYORUZ”

      aradağ Ankara Büyükelçisi Branko Miliç, ülke-
      lerinin dünyanın en genç devletlerinden birine
   Ksahip olduğunu ve her geçen gün gelişmekte
    olduğunu kaydetti. Yabancı yatırımcıların, özellikle de  Miloş Curaşkoviç Selim Lika Branko Miliç
    Türk yatırımcıların ülkelerine gelmelerini dilediklerini
    kaydeden Miliç, “ne zaman herhangi bir konuda cevap                  York’ta ve farklı yerlerdeki Karadağ diaspo-
    arayacağınız bir soru olursa, biliniz ki Ankara’da kapısı  “Türkiye’deki       ralarıyla da çalışmalar yaptım. Ama burada
    her zaman açık olacak bir büyükelçilik sizi bekliyor”                 karşılaştığımız manzara gerçekten gurur verici”
    diye konuştu.                       Karadağ           dedi. Lika, “Karadağlılar” olarak nitelendirdiği
        TEŞVİK VE VERGİLERDE             Diasporası…”          Türkiye Boşnaklarına “sizin başarılı diasporanız
                                               Türkiye ve Karadağ arasında ekonomiden kül-
        ÖNEMLİ KOLAYLIKLAR                              türe kadar hemen her alanda önemli bir köprü
                                        aradağ Dı-  görevi görecektir” diye konuştu. Önümüzdeki
      ürkiye’nin Karadağ için stratejik bir partner oldu-         şişleri Bakan  dönemde İstanbul’da bir başkonsolosluk açmayı
      ğunu ve ülkelerinin 2017’de NATO üyesi olma-          KYardımcısı    düşündüklerini belirten Lika, “inanıyorum ki
   Tsıyla birlikte bu işbirliğinin güçlendiğini belirten        Selim Lika, Bosna  bizim diasporamız için çok yararlı bir adım
    Lika, “bugün Karadağ’da pek çok Türk şirketi faaliyet        Sancak Derneği’ni  olacak” dedi. Türkiye’deki Karadağ diaspora-
    göstermekte. Bizden de 300’ün üzerinde öğrenci Türki-        ilk kez ziyaret  sının vatandaşlık edinme, yatırımlar ve çeşitli
    ye’de eğitim görmekte” ifadelerini kullandı. Ülkesinin       ettiğini ve bundan  konularla ilgili olduklarını bildiklerini kaydeden
    ekonomisi ve Avrupa Birliği’ne giriş süreciyle ilgili son      büyük mutluluk  Selim Lika, “İstanbul’da açacağımız başkonso-
    durum hakkında bilgiler veren Dışişleri Bakan Yardım-        duyduğunu be-   losluk her zaman sorularınıza cevap bulabilece-
    cısı, yatırımcılar açısından cazip bir ülke olduklarını       lirtirken konuş- ğiniz bir yer olacak” söylemlerine yer verdi.
    ve sağladıkları kolaylıklarla büyük avantajlar sağlan-       masında dikkat
    dığını söyledi. Selim Lika, yatırımların büyüklüğüne        çeken ifadelere  Selim Lika, Karadağ’ın en güçlü kanunlarından
    ve türüne göre önemli vergi indirimleri ve teşviklerin       yer verdi. Derneğe  birinin çifte vatandaşlık yolunu kapattığının
    olduğunu, istihdamın kapasitesine göre bu imkanların        kendisini dinle- altını çizerken, diaspora olarak nitelendirdiği
    artabildiğini dile getirdi.                     meye gelenlerden  dünya üzerindeki Karadağ göçmenlerine kolay-
                                      “Karadağ diaspora- lıklar sağlayacak bir “göçmen kimlik kartı” uy-
     OTURUM KOLAY, VATANDAŞLIK                    sı” diye bahseden  gulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Lika,
          AB’Yİ BEKLİYOR          Lika, “evinize, evimize geldiğim için çok mutlu  Türkiye’ye 1950’den sonra göç eden Karadağ
                           oldum. Organize olabilme noktasında başarılı  göçmenlerinin vatandaşlık başvurusu yapma
      alonda bulunan iş dünyası temsilcilerinin sorula- bir diasporanın varlığına tanık oldum ve bu beni  hakkının bulunduğunu, ancak bu başvurunun
                                               çifte vatandaşlık için olamayacağını ifade etti.
      rının merkezinde yatırım imkanları ve yatırımla  ayrıca mutlu etti. Ben Branko Miliç ile New
   Sgelen vatandaşlık konuları vardı. Selim Lika,
    yatırımcılara oturma izni verilmesi konusunda bir
    sıkıntı olmadığını ancak, ülke kanunları gereği vatan-
    daşlık vermelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.
    Lika “Karadağ’da bir şirket kuran yatırımcının bugün-
    kü kanunlar ışığında vatandaşlık alabilmesi mümkün
    değil” dedi.

    Branko Miliç de bu konuyla ilgili olarak 2006’da bağım-
    sızlığına kavuşan bir ülke olduklarını ve ayakta durabil-
    mek için kat etmeleri gereken çok yol olduğuna dikkat
    çekti. Miliç, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda
    büyük adımlar attıklarını ve üyeliğin gerçekleşmesiyle
    birlikte bu noktada sıkıntı olarak adlandırılan konuların
    çözüme kavuşacağına inandığını söyledi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13