Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2020
P. 8

MART  8
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020
                                                RAİF GÜLER BİR KEZ

                                                  DAHA BAŞKAN                                                2’nci olağan kongresini 23 Şubat Pazar günü
                                               düzenleyen İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı,
                                               kurucu başkanları Raif Güler ile devam dedi.
                                               Bayrampaşa Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki
                                               kongreye katılım yoğun oldu.
                                                Raif Güler’in yanı sıra Aysel Kurtuluş ve
                                               Cemil Çubuk’un başkanlık için mücadele verdiği
     İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ                     kongrede 327 delege oy kullandı. 4 oy geçersiz
                                               sayılırken, geçerli oyların 147’sini alan Raif Güler
                                               kongreden zaferle çıktı. Boşnak kökenli siyasetçi-
     Kuruluşunun 30’uncu yıl  takdir ettiğini ve düzenlenecek  talebi olumlu karşılayan İçişleri  yi 93 oyla Aysel Kurtuluş ve 83 oyla Cemil Çubuk
    dönümünde adına Türkiye   her organizasyondan haberdar  Bakanı Süleyman Soylu, gerekli  takip etti.
    kelimesini ekleyerek sevincini  olmak istediğini belirtti. Fırsat  çalışmanın yapılacağını söyledi. Güler, sonuçların açıklanmasının ardından
    ikiye katlayan Türkiye Bosna  buldukça etkinliklere katılma- Ziyaretin ardından dernek  yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:
    Sancak Derneği, bu unvanın  ya çalışacağını belirten Soylu,  yöneticilerine bakanlık bahçe- “Bugün seviyeli bir şekilde gürültü patırtı
    verilmesinde desteklerinden  dernek yöneticilerine çalışmala- sine kadar eşlik eden Süleyman  olmadan birbirimizi kırmadan çok güzel bir kong-
    ötürü İçişleri Bakanı Süleyman  rında başarılar diledi. Soylu, konuklarıyla hatıra fotoğ- re gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Burada
    Soylu’ya bir nezaket ve teşekkür  Türkiye Bosna Sancak  rafı çektirdi.       kazanan var, kaybeden yok. Herkes kazandı.
    ziyaretinde bulundu. 20 Şubat  Derneği Başkanı Muhammed  Türkiye Bosna Sancak    Partimiz kazandı. Partimizin kapısı sonuna kadar
    Perşembe günü Ankara’ya giden  Sancaktar ise derneğin Türkiye  Derneği yönetim kurulu üyeleri,  açıktır. Partinin sahibi sizlersiniz. Ben size hizmet
    dernek yönetim kurulu üyele- kelimesini layıkıyla taşımak için  Ankara’daki temasları kapsa- etmek için buradayım. Herkese teşekkürlerimi
    rine DEİK Sırbistan İş Konseyi  üstün bir gayret sarf edeceğini  mında daha sonra MHP Kocaeli  sunuyorum.”
    Başkanı Bayram Akgül de eşlik  söyleyerek, Bosna Hersek ve  Milletvekili Saffet Sancaklı ve
    etti. Son derece samimi bir  Sancak Bölgesi başta olmak üze- TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa
    havada gerçekleşen ziyarette,  re camiayı ilgilendiren yurt dışı  Dairesi Başkanı Dr. Mahmut
    Bakan Soylu Türkiye Bosna  ziyaretlerde dernek olarak yer  Çevik’i de ziyaret etti.
    Sancak Derneği’nin çalışmalarını  almak istediklerini belirtti. Bu      RUBAP’TA DEVİR TESLİM     2016’da kurulan Bayram- Törene RUBAP üyesi dernek-
    paşa Rumeli Balkan Platformu  lerin başkan ve yöneticileri
    (RUBAP) yeni başkanını belir- katıldı. Muhammed Sancaktar
    ledi. Bayrampaşa’daki Rumeli  burada yaptığı konuşmada, 4
    ve Balkan kökenli sivil toplum  yıl boyunca başkanlığını yaptı-
    örgütlerini bir araya getiren  ğı RUBAP’ın önemli işlere imza
    platformun kurulduğu günden  attığının altını çizdi. Camialar
    bu yana başkanlığını yürüten  arasında iletişimi üst seviyeye
    Türkiye Bosna Sancak Derneği  çıkardıklarına değinen San-
    Başkanı Muhammed Sancak-  caktar, bunu en etkili şekilde  BEŞİNCİ KERMES BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
    tar, görevi Rumeli Türkleri  Rasim Ozan Kütahyalı’ya karşı
    Derneği’ni temsil eden Sadet- verilen mücadelede gördükleri-
    tin Kurtuluş’a devretti. 2 yıllık  ni söyledi.      Türkiye Bosna Sancak Derneği Kadın  herkese kadın kollarımız adına teşekkür
    dönemler halinde üstenilmesi  RUBAP’ın yeni başkanı Sa- Kollarının her yıl geleneksel olarak dü- ediyorum. İnanıyorum ki çok yakın zaman-
    öngörülen başkanlık görevini,  dettin Kurtuluş da, platformun  zenlediği kermes etkinliği bu yıl şubat ayı  da ihtiyaç sahibi bir köyümüzde derneği-
    derneklerin ısrarı sonucu 2  geride bıraktığı 4 yıl içinde 15  içerisinde gerçekleştirildi. Yıldırım Mahal- mizin ve kadın kollarımızın adını taşıyan
    dönemde 4 yıl üstlenmiş olan  yıllık işleri gerçekleştirdiğini ve  lesi Barbaros Sokağı’ndaki kermeste, her  bir okul hizmete girecek” diye konuştu.
    Muhammed Sancaktar ise oy  bu noktada Muhammed San-  yaştan insanlara uygun tekstil ürünleri alıcı  Kermesi ziyaret edenler arasında tele-
    birliğiyle “onursal başkan”  caktar’ın kucaklayıcı liderliği- buldu. Hayırsever vatandaşların yaptığı  vizyon haberciliğinin sevilen isimlerinden
    seçildi.          nin çok önemli olduğunu ifade  yardımlarla zenginleşen kermeste onlarca  İlker Karagöz de vardı. Karagöz, kermesi
     Türkiye Bosna Sancak  etti. Kurtuluş, yeni dönemde  çeşit kıyafet uygun fiyatlarla müşterileriyle  düzenleyen kadın kollarını tebrik ederken,
    Derneği binasında düzenlenen  aynı çizgide devam edecekleri- buluştu.          okul yapımı konusunda elinden gelen her
    devir teslim töreni 25 Şubat  ni belirtti.        Bu yıl beşinci kez düzenlenen kerme- konuda desteğe hazır olduğunun sözünü
    Çarşamba akşamı düzenlendi.              se gösterilen ilgiden dolayı çok memnun  verdi.
                               olduklarını belirten Türkiye Bosna Sancak
                               Derneği Kadın Kollarından Sorumlu Baş-
                               kan Yardımcısı Sabiha Tüzünoğlu, “bizim
                               her yıl bu etkinliği düzenlememizin bir
                               amacı oldu. Bu yıl da tıpkı geçtiğimiz yıl
                               olduğu gibi okul yapımı için gerekli kay-
                               nağı sağlayabilmek amacıyla düzenledik
                               kermesimizi. İlgi gösteren, destek veren
                               ve bizlerin yanında olduğunu ortaya koyan
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13