Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 6

6                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI

    EŞREF TEMİZ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI


          Zekai Erşan görevi Bigalı hemşerisine devretti,

                 TBHKDF’de yeni yönetim belli oldu     ürkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Fede- kurulu raporlarının okunup onaylandığı genel ku- Şehoviç’ten yatırım çağrısı
     rasyonu’nun 7. Olağan Genel Kurulu 2 Nisan  rulda, seçimlere tek listeyle gidildi.
   TPazar günü Biga’da yapıldı. TBHKDF Baş-                    Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federas-
   kanlığı’na Biga Bosna Hersek Kültür ve Yardım- “Görevimi en iyi şekilde yapacağım” yonu Genel Kurulu’nda konuşan Dünya Bosna
   laşma Derneği önceki dönem başkanı Eşref Temiz                    Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç,
   seçildi.                  TBHKDF Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Erşan, üç  Türk işadamlarına ülkesinde yatırım çağrısında
                        yıldan bu yana sürdürdüğü görevi Biga Bosna  bulundu. Bosna Hersek’te işsizlik oranının yüzde
   Biga Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Der- Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği önceki  30’un üzerinde olduğunu, son bir yılda 9 bin kişinin
   neği’nin ev sahipliğinde yapılan TBHKDF Genel  dönem başkanı Eşref Temiz’e devretti. Genel kurul  ülkeyi terk ettiğini vurgulayan Şehoviç, sözlerini
   Kurulu, Türkiye’nin dört bir yanındaki Boşnak der- delegelerine teşekkür eden Eşref Temiz, üstlendiği  şöyle sürdürdü:
   neklerinin yönetici ve üyelerini bir araya getirdi.  görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını söy-
   Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapı- ledi.               “Ülkesini terk edenlerin çoğu genç insanlar. Bosna
   lan genel kurulda divan başkanlığını federasyon                   Hersek’in yatırımcı iş adamlarına şiddetle ihtiya-
   kurucusu ve onursal başkanı Bosna Hersek Fahri  Türkiye’deki Boşnakların ülkedeki birlik ve bera- cı var. Bosna Hersek yatırımlarda onuncu sırada
   Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak yaptı.   berliğin, yurtseverliğin simgesi olduğunu vurgu- olup Türkiye’den 156 milyon Euro doğrudan yatırım
                        layan Eşref Temiz, Türkiye’nin dört bir yanından  yapıldı. Sırbistan ve Hırvatistan doğrudan kendi
   Genel kurulda federasyonun yeni yönetim, dene- gelen Boşnaklara ve bu etkinliğe katılarak destek  soydaşlarının yaşadığı bölgelerde yatırımlar ya-
   tim, disiplin kurullarıyla danışma kurulu üyeleri be- veren herkese teşekkür etti. pıyor. Bosna Hersek Federasyonu’nu zayıflatmak
   lirlendi. Yönetim kurulu faaliyet raporuyla denetim                 için yatırımlar bu bölgelerde yapılıyor.”

    Yönetim Kurulu Asil   25- Hikmet Ay      Danışma Kurulu     24- Şenay Biçer     50- Mehmet Sokollu
                26- Nejat Öztürk                 25- Şengül Baysak    51- Murat Başarı
    1- Eşref Temiz      27- Salih Hacıoğlu    1- Salih Akgül     26- Tülay Akman     52- Murat Köse
    2- Ahmet Kemal Baysak  28- Hamza Sandal     2- Mehmet Ali Erdoğan  27- Yeliz Ağaoğlu    53- Murat Öner
    3- Fatma Kiminsu     29- Rafet Yatçı     3- Ayla Budinli     28- Zuhal Barış     54- Mustafa Şen
    4- Kasım Gül       30- Cemal Şenel     4- Beyhan Gül      29- Aykut Taylan Varlı  55- Muzaffer Adsalmış
    5- Behiye Çark      31- Muharrem Baysak   5- Deniz Vardar     30- Bahadır Kaptan    56- Nadir Latif İslam
    6- İsmet Çalışkan    32- Erşan Eroğlu     6- Ebru Utaş      31- Bülent Sokollu    57- Nurettin Alkan
    7- Yüksel Mergen     33- Raşit Dur      7- Enisa Hadzagic    32- Can Canöz      58- O. Zeki Özkebapçı
    8- Alaattin Akgül                 8- Fatma Tamur Özel   33- Cem Başdar      59- Ramazan Uzun
    9- Rıdvan Kaleali    Denetim Kurulu Asil   9- Feriha Akkır     34- Cemalettin Kolaç   60- Ramazan Ünal
    10- Ergün Erkap                  10- Filiz Güzelyazıcı  35- Erkan Işığıçok    61- Remzi Şenel
    11- Süleyman Eruzunlar  1- Ramazan Ünal     11- Filiz Sancak    36- Fatin Rüştü Bektaş  62- Sabit Zafer
    12- Mehmet Başdar    2- Cüneyt İnal      12- Filiz Yel      37- Fehim Zümrüt     63- Sadık Balcı
    13- Yusuf Öztürk     3- Bahar Avcu      13- Gülşen Akgün    38- Fehmi Tutkaç     64- Sedat Sözer
    14- Ömer Barış      4- Hakan Erşan      14- İlknur Köse     39- Fikret Uyandıran   65- Sinan Yılmaz
    15- Zekai Erşan     5- Mustafa Celep     15- İnci Daryürek    40- Güven Bayram     66- Süleyman Duran
    16- Necmi Ocak                  16- İnci Gül      41- Hayati Yenialaca   67- Süleyman Kayalar
    17- Alican Kaya     Disiplin Kurulu Asil   17- Kadriye Arıkan   42- Hayrettin Sancak   68- Ülkümen Rodoplu
    18- Mustafa Güneş                 18- Kıymet Nezir    43- Hüseyin Emre Zeyrek
    19- Abdullah Gül     1- Saim Özyavaş     19- Meryem Erken    44- Hüseyin Erciyas
    20- Suat Nezir      2- Neccar Er       20- Mirela Crnovsanin  45- İsmail Bayraktar
    21- Cengiz Coşkun    3- Hasan Şengül     Kurtali         46- Kadir Güngör      Haber ve fotoğraflar için
    22- Kenan Gündem     4- Sedat Kuçin      21- Rengin Akça     47- Mehmet Akovalı      Hüseyin Erciyas’a
    23- Ahmet Utaş      5- Zeynel Özcan     22- Saadet Erciyas   48- Mehmet Bıçak       teşekkür ederiz
    24- Erhan Yılmaz                 23- Selime Güneş    49- Mehmet Kurt
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11