Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 8

8                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI

                         Ne çabuk unuttuk!


                        Bugün bu bayrakları asan biz Boşnaklar yarın  milliyetçiliği ise adımlarımızda çok dikkatli olmalı-
                        “Sancak diye bir yer zaten yok artık” mı demeye  yız. Tabela dernekçiliği yapmaktansa o dernek-
                        başlayacağız? Kimin ağzıyla konuşacağız? lerin kapısına kilit vurmalıyız. Faydasız ilimden de,
                                             faydasız dernekçilikten de uzak durmalıyız.
                        Her yıl 11 Temmuz’da yüreğimizden bir parça-
                        yı bıraktığımız Srebrenica Soykırımı’nın mimarları  Zira Boşnaklık bir davadır. Yılın belli günlerinde
                        kimlerdir peki? Şimdi iki ayrı devlet olan Sırbistan  pita şenlikleri, teferiçler, cumbuslar yapmanın çok
                        ve Karadağ 1995’de tek parça değil miydi? Milo- çok ötesindedir. 1463’de evlad-ı fatihan, 1928’de
                        şeviçler, Mladiçler, Karadziçler, Şeşeljler, Arkanlar  Mladi Muslimani, 1992’de Alija İzetbegoviç olmak-
                        aynı katliamın suç ortakları değil miydi? Daha  tır.
                        geçen yıl Sırbistan Başbakanı Srebrenica’da Po-
                        toçari Şehitliği’ne gittiğinde “buraya hangi yüzle  250 binden fazla şehidin medeni Avrupa’nın tam
                        geliyorsun?” diye haykıran binlerce kişi Boşnak  ortasında bağımsızlık uğruna toprağa düşmesi-
   18 derneğin ortak kararı olmadan bir şey yaptı  değil miydi?         dir. 50 bin kadınımıza yapılan iğrençliklere rağmen
   Boşnakların federasyonu. 2 Nisan’da, Çanakka-                  yaşama tutunmaktır. Birileri kadeh tokuşturarak
   le’nin Biga ilçesindeki genel kurulun yapılacağı  Şimdi sormak zorundayız; biz hangi hakla kar- onları satarken, katillerine yalvarmayarak gele-
   salona Sırbistan ve Karadağ bayrakları asıldı.  deşlerimizin katillerinin bayraklarını en mahrem  cek nesillere dimdik bir duruş bırakmaktır.
   Türkiye, Bosna Hersek ve Sancak bayraklarının  etkinliğimizde asabiliyoruz? Bu kelimelerle açık-
   yanına. Aynı boyda, aynı hizada...     lanamayacak skandala Türkiye Boşnaklarını nasıl  Boşnaklık, bulduğu her fırsatta kendisini katle-
                        alet edebiliyoruz?            denleri dost görmemektir. Onlarla (mecburen)
   “Ne var bunda? Oralarda da Boşnaklar yaşıyor”                    aynı havayı solumak ama kim olduklarını asla
   diyenleri duyar gibiyim. Hollanda’da da Boşnak- Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federas- unutmamaktır.
   lar yaşıyor. Onların bayrağı da asılsaydı o vakit!  yonu’na üye olup da bu tabloyu tasvip etmeyen
   Sırplarınkiyle yan yana dururdu. Tıpkı Karremans  derneklerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Eğer bu  Boşnaklık bize dedolarımızın emanetidir, bizden
   ile Mladiç’in Srebrenica’yı yakarken yan yana dur- federasyonun misyonu Boşnakları temsil etmek,  de torunlarımıza mirastır...
   dukları gibi.               onların sesi olmaksa bu manzarayı tasvip edecek
                        50 Boşnak bile bulamazsınız bu ülkede!  Sözün özü; yükümüz ağır ama bir o kadar da kıy-
   Sancak Bölgesi hem Sırbistan hem de Kara-                   metlidir! Taşıyamayacak olanların ön saflarda yü-
   dağ’daki Boşnak diyarlarının ortak adı değil mi- Derneklerimiz şapkayı önlerine koyup özeleştiri  rüyemeyecekleri kadar kutlu bir davadır...
   dir? Bosna’nın can yoldaşı Sancak değil midir?  yapmak zorunda. Eğer ki temsil edilen şey kültür
                       Bir “Koca Boşnak” daha sonsuzluğa uğurlandı


                  NAİL AKBABA’YI KAYBETTİK                  Türkiye Boşnakları çok değerli bir  ze namazının ardından Karamürsel  temsilcileri ve çok sayıda vatandaş
                  büyüğünü kaybetti. Karamürsel Bos- Yeni Mezarlık’ta dualarla toprağa  katıldı.
                  na Hersek Türkleri Kültür ve Daya- verilen Akbaba’nın cenazesine Ko-
                  nışma Derneği Kurucusu ve Onursal  caeli Büyükşehir Belediye Başkanı  Nail Akbaba, son yıllarda sayısı ar-
                  Başkanı, Türkiye Bosna Hersek Kültür  İbrahim Karaosmanoğlu, Karamür- tan Boşnak derneklerinin her zaman
                  Dernekleri Federasyonu kurucu üye- sel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu,  büyük saygı duyduğu, fikirlerine ve
                  si olan Emekli Albay Nail Akbaba 24  Karamürsel Belediye Başkanı İsmail  önerilerine değer verdiği bir Boşnak-
                  Nisan Pazartesi günü hayata veda  Yıldırım, Türkiye Bosna Hersek Kültür  tı. Ülkesine, milletine, bayrağına ve
                  etti.              Dernekleri Federasyonu Başkanı Eş- Boşnak kültürüne bağlılığıyla örnek
                                  ref Temiz, Bosna Hersek İzmir Fahri  bir kişilikti. Karamürsel Boşnaklarının
                  76 yaşında geçirdiği kalp krizi sonra- Başkonsolosu Kemal Baysak, TBH- dernek çatısı altında buluşmasının
                  sında aramızdan ayrılan Akbaba, 25  KDF eski başkanları Cemal Şenel ve  öncü isimlerinden olan Akbaba, Ka-
                  Nisan Salı günü Karamürsel’deki as- Ahmet Utaş, Sefaköy Çağdaş Bos- ramürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür
                  keri törenin ardından toprağa verildi.  na Sancak Derneği Başkanı Salih  ve Dayanışma Derneği’nin kurucu ve
                  Karamürsel’in sevilen simalarından  Hacıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ne- onursal başkanıydı.
                  Nail Akbaba’nın Türk bayrağına sa- jat Öztürk, Serdivan Bosna Sancak
                  rılı naaşı, ilçedeki evinden alınarak,  Derneği Başkanı Mehmet Kurt ve  Boşnak Dünyası olarak, Nail Akba-
                  Karamürsel Mürsel Paşa Camii’ne  Başkan Yardımcısı Sedat Kuçin, Ka- ba’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına
                  törenle getirildi.       ramürsel Bosna Hersek Türkleri Der- ve Türkiye Boşnaklarına başsağlığı
                                  neği Başkanı Erhan Yılmaz ve dernek  diliyoruz.
                  Burada öğle vakti kılınan cena- yöneticileri, askeri erkan, siyasi parti
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13