Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2018
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                      MAYIS  10
                                                            2018
                           SANCAK’IN ÇOCUKLARI DA


                             BAYRAM YAPTI

                           23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
                           Türkiye dışında ilk kez bu kadar coşkulu bir
                           kutlamaya sahne oldu. Sancak Bölgesi’nin
                           Tutin şehrindeki kutlamalara yaklaşık 3 bin
                           kişi katıldı.
       Asil millet olmanın
                           Bayrampaşa Belediyesi ve Sancak Eğitim
          yükü ağırdır            Merkezi Derneği’nin birlikte organize
                           ettikleri “Balkanlarda 23 Nisan” etkinliği
   Tarihinde en çok soykırıma maruz kalmış bir millet olan  büyük ses getirdi. Günler öncesinden
   bizlerin bazı terimleri hayatımızda ne kadar fazla kullan- hazırlıkları yapılan ve çocuk bayramı
   mak zorunda kaldığımız ve kullanmamız gerektiği sürekli  coşkusunu kardeş coğrafyalara taşımayı
   aklımı kurcalayan bir durumdu. Bu terimler ise unutmak,  amaçlayan etkinlik Sancak Bölgesi’nde
   hatırlamak, unutturmamak, hatırlatmak gibi kelimeler... muhteşem bir katılıma sahne oldu. Etkinlik,
                           Türkiye’den bir belediyenin ve bir derneğin ilk
   Neredeyse 100 yıl önce göç etmek zorunda bırakıldı- kez yurt dışında 23 Nisan kutlaması olarak da
   ğımız memleketimizi, kan bağlarımızı, akrabalarımızı,  tarihe geçti.
   hatta nereden geldiğimizi bile unutmuşuz; sevdiğimiz ve
   sevmediğimiz ne varsa unutmuşuz.         Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydı-
                           ner, Başkan Yardımcıları Naser Şimşek,
   Peki kolay mı?                  İsmail Gemici ve Gökhan Balekoğlu ile
                           SancakGEM Başkanı Ömer Deniz, Baş-
   Annemin rahmetli babaannesini hatırlıyorum. Koca  kan Vekili Suat Erden, yöneticiler Senat
   çınar hep şöyle derdi; (ej crna zemlja sve si mi uzela)  Demirok ve Semih Alkan’ın temsil ettiği
   hey kara toprak her şeyimi aldın! SİVAS nere SANCAK  Türkiye heyetine Belgrad Büyükelçimiz
   nere derken bize yaşatılanları hatırlatırdı. Unutmamıştı  Tanju Bilgiç de eşlik etti. Sancak Bölge-
   ve unutturmak istememişti. Şimdi ise bakıyorum da biz  si’nin belediye başkanları da bu anlamlı
   bize yapılanları unutmaya, hatırlamamaya, hiç yaşanma- buluşmada ev sahipliği yapmanın mutlulu-
   mış gibi olması için çaba sarf etmeye, hatta bu uğurda  ğunu yaşadılar. Törenden önce Tutin Belediye
   her şeyinden vazgeçmiş olan büyük değerlerimize ve bir  Başkanı Kenan Hot misafirlerini odasında
   noktada kendi kendimize saldırmaya kadar gidebiliyoruz. ağırladı.

   Bu konuda Bosna, Sırbistan ve Karadağ’daki farklı insan- Minik Boşnak öğrencilerin sergilediği halk
   lardan birçok farklı fikir duydum. Mesela bazıları gelecek  oyunları gösterileriyle başlayan kutlama-
   nesillere hiçbir şeyi anlatmıyor. Bunu da dayandırdığı  larda protokol konuşmaları gerçekleşti-
   gerekçesi kin ile büyümesinler, bazıları da aleni olmasa  rildi. Ardından binlerce çocuğa 23 Nisan
   da bütün gerçekleri çıplaklığıyla anlatıyor ki unutul- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
   masın. Unutulmasın ki bir daha yaşanmasın. Çünkü  anısına hediyeler verildi.
   unutulan soykırım tekrarlanır diyorlar. Günün şartları ne
   gerektirdiyse onlar yapılmıştır deyip her iki fikir de şu an  Tutin Şemsudin Kuçeviç Meydanı’ndaki
   önümüze bakmamız gerektiği yönünde.       kutlamalarda kurulan şişme oyun parkları
                           çocukların akınına uğradı. Şehir tarihinde ilk
   Bosna’da şimdi okullarda soykırım ile ilgili derslerin  kez böyle bir eğlence alanı kurulurken çocuklar
   konulduğunu öğrendiğimde ciddi bir rahatlama hisset- da, aileleri de doyasıya eğlenme şansı buldular.
   tim. Çünkü ben de asla unutmamak ve unutturulmaması
   gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber o dönemde
   büyüklerimiz doğru bildiği ne varsa onu uygulamış ve  Balkanlarda Ramazan 14. kez yola çıkıyor
   şartlar ne gerektirdiyse yapmışlardır.
                               ayrampaşa’dan Balkanlara kardeşli- Sancak durağında ise 3 Boşnak şehri
   Bugün bize düşen ve dünyanın neresinde bir Boşnak    ği, sevgiyi ve paylaşmanın mutlu- yer alacak. 1 Haziran Cuma günü Güney
   varsa yapması gereken şey kendilerine yönelik yapılan Bluğunu götüren Bereket Konvoyu,  Sancak’ın Rozaje kentinde iftar sofraları
   soykırımları zulümleri asla unutmamak ve unutturma- bu yıl 14. kez yola çıkıyor. “Kardeşlik Sınır  kurulacak. 4 Haziran Pazartesi günü ise
   mak olmalı. Ve bize her düşmüş olduğumuz zor durum  Tanımaz” sloganıyla 2005 yılında ilk kez  Kuzey Sancak’ın Tutin kentinde, 5 Haziran
   karşısında destek olan, sahip çıkan, önderlik eden, bizi  başlayan ve sonrasında her yıl daha da  Salı günü de Novi Pazar’da olunacak.
   biz eden değerlerimize sahip çıkmaktır.       büyüyen organizasyonun bu yılki güzer-
                             gahında Boşnak coğrafyasından önemli  Bir günlük yolculuğun ardından Bosna
   Hafıza-i beşer nisyanla malumdur. Gelin büyüklerimize  şehirler yer alıyor.      Hersek’e varacak konvoy, 7 Haziran
   değerlerimize sahip çıkalım, onlara saldırıldığı zaman                 Perşembe Kakanj, 8 Haziran Cuma Novi
   yekvücut olalım. Çünkü biz asla hain olmadık, çocuk- 14 Mayıs Pazartesi günü Bayrampaşa’da  Travnik’te Boşnaklarla buluşacak. Kadir
   ları öldürmedik, kadınlara tecavüz etmedik, ihtiyarlara  düzenlenecek törenle yola çıkacak tırların  Gecesi’nin idrak edileceği 10 Haziran Pazar
   saldırmadık, ibadethaneleri yıkmadık, kutsal olan hiçbir  ilk durağı Yunanistan olacak. akşamı ise kardeşlik sofraları bu kez Sırbis-
   değeri çiğnemedik. Çünkü biz asil bir milletiz! Bu sebeple               tan Başkenti Belgrad’daki tarihi Kalemeg-
   unutmayalım unutturmayalım...            “Balkanlarda Ramazan” yolculuğunun  dan’da kurulacak.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15