Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2018
P. 2

www.bosnakdunyasi.com                      MAYIS  2
                                                            2018
                                       Aliya üzerinden
                                      “ADALET VURGUSU”

                                      umhuriyet Halk Partisi  Kılıçdaroğlu, Aliya İzzetbegoviç’i hiç
                                      İstanbul İl Başkanlığı Türki- kimsenin unutmaması gerektiğini
                                   Cye Rumeli-Balkan Çalıştayı   vurgulayarak, “Bosna Savaşı sonrası
                                   düzenledi. 20-21 Nisan tarihlerinde,  yaşanan bütün acıların tanığı olmuş-
   Boşnaklardan Erdoğan’a                     Beylikdüzü’nde bir otelde yapılan  tur. Bosnalıların yaşadığı soykırıma
                                   çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal
                                                   rağmen, Aliya İzzetbegoviç şunları
       “FAHRİ HEMŞEHRİLİK”                   Kılıçdaroğlu, partinin Rumelili  söylemiştir: ‘Hiç kimse intikam
                                                   peşinde koşmamalı. Sadece adaleti
                                   milletvekilleri, belediye başkanları, il
                                   ve ilçe temsilcileri, Rumeli ve Balkan
                                                   yolu adalet için yürüyorsak, bu nok-
                                   STK’ları katıldı. İstanbul’daki Boşnak  aramalıdır.’ Eğer biz 430 kilometrelik
                                   derneklerinden de etkinliğe katılım  tada İzzetbegoviç ile buluşuyoruz”
     oşnakların Saraybosna’dan  Novi Pazar Belediyesi’nden yapılan  gösterildi.        dedi.
     sonraki en büyük şehri olan  açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdo-
   BNovi Pazar’da Cumhurbaş-    ğan’ın ilki 2010, ikincisi 2017 olmak  Kılıçdaroğlu, çalıştayın açılışında  İzzetbegoviç’in devlet hayaline de-
   kanı Recep Tayyip Erdoğan’a fahri  üzere şehri iki kez ziyaret ettiği hatır- yaptığı konuşmada, geçmişten bugü- ğinen Kılıçdaroğlu, “Bu değerli bilge
   hemşehrilik verildi. Erdoğan’ın 2017  latılırken, Erdoğan’ın şehrin tanıtımı  ne Balkanlar ve Türkiye ilişkilerine  şunu söyler: ‘Hiç kimsenin dininden,
   yılının Ekim ayında Sırbistan’a dü- ve kalkınmasına önemli katkı yaptığı  değindi. Rumeli’nin, Balkanlar’ın bir  ulusal ya da politik inancından do-
   zenlediği ziyaret büyük ses getirmiş,  ifade edildi.      anlamda acının, kanın, gözyaşının hi- layı zulme uğramayacağı bir devleti
   Cumhurbaşkanı Sancak Bölgesi’ne                 kayesi olduğunu, burada büyük acılar  arıyoruz.’ Yani çağdaş, uygar, insana
   gelip Novi Pazar’da on binlerce Boş- Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat  ve dramların yaşandığını dile getiren  önem veren, zulüm yapmayan, dün-
   nak tarafından karşılanmıştı.  Bişevac ise toplantıdaki konuşmasın- Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda acıların ve  yanın önünde adaletiyle saygınlığı
                   da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Novi  dramların yaşanmasını istemedikle- olan bir devleti inşa etmekten söz
   Sancak bölgesinin en büyük şehri  Pazar için önemli katkılar yaptığı- rini söyledi.      ediyor” ifadelerini kullandı.
   olan Novi Pazar’ın kuruluşunun 557.  nı vurgulayarak, “Uygulanan çok
   yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşti- sayıda proje, yatırımlar, kültürel ve
   rilen belediye meclisi toplantısında,  tarihi mirasın korunması noktasında
   Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şehre kat- Erdoğan’ın yaptıkları bu sembolik
   kıları için fahri hemşehrilik verilmesi  jestimizin nedenlerinden sadece
   ele alındı. Belediye meclis üyelerinin  birkaçı” dedi.
   tamamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
   fahri hemşehrilik verilmesi önerisini  İshakoğlu İsa Bey tarafından 1459-
   destekledi.           1461 yılları arasında kurulan Novi
                   Pazar, her yıl 20 Nisan’da kuruluşu-
   Oy birliğiyle alınan karar sonrasında  nu törenlerle kutluyor.
   1   2   3   4   5   6   7