Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2018
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                      MAYIS  6
                                                            2018

    SEVDALİNKA KOROSU

              GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin geçen yıl 2 kez düzenlediği ve büyük ilgi gören
          “posedak” etkinliğinin 3’üncüsü, 17 Nisan Salı akşamı dernek binasında yapıldı


                       nceki posedaklarda güzel  başarılı bir performansla seslendirdi.  tin Bilir, Pendik’te yıllar önce kurulan
                       sesli Boşnaklar sahne almış  Etkinliğin sunuculuğunu Tek Rumeli  Sevdalinka Korosu’nu ilk gördüğünde
                    Öve söyledikleri sevdalin-  TV’nin ekran yüzlerinden Jusuf Emin  çok imrendiğini söyledi. Posedağa
                    kalarla büyük beğeni toplamıştı.  yaparken, dernek kurucularından Sa- kadar yaklaşık 10 çalışma yaptıklarını
                     Halkın ilgisinden yola çıkan  lih Ateş Pazarac açılış konuşmasıyla  ve koro üyelerinin doğru bildikleri
                     yönetim, dernek bünyesinde  tüm salonu coşturdu.     yanlışları düzelttiklerini söyleyen Bi-
                      bir sevdalinka korosu kurmak               lir, “bu işi profesyonelce yapmak çok
                      için yola çıktı. Dernek Başkan  Koroda Zikri Özdemir Hot, Beytullah  farklı bir şey. Yaklaşık 30 yıldır Türk
                      Vekili Hilmi Erdem’in öneri- Bilim Kotsa, Hamit (Hamdo) Albay- Sanat Müziği eserlerini seslendiren
                      siyle başlayan çalışmalarda 3  rak Şkrijel, Uykan Albayrak Şkrijel,  biri olarak bu konudaki tecrübelerimi
                      aylık bir süreçte büyük mesafe  Şevket Ok Bibiç, Abbas Hot, Hamdi  aktarmaya çalıştım. Aldığım geri dö-
                     kat edildi.        Büyükbayrak Şkrijel, Salih Ateş Paza- nüş de çok güzel oldu” diye konuştu.
                                   rac, Vasfiye Hot Akan, Nermin Demir  Selahattin Bilir (Lape), bu etkinliğin
                    30 yıldır Türk Sanat Müziği’n- Kırçe, Ayşe Yaşar Hot, Hamide Tuz  bir başlangıç olduğunu, ilerleyen
                    de yorumculuğuyla Boşnakların  Demiroviç, Hadiye Şahin Demiroviç  zamanda çok farklı etkinliklerde boy
                    gururu olan sanatçı Selahattin Bilir  ve Kadriye Ay Rastiç yer aldı. göstermeye devam edeceklerinin
                     (namıdiğer Lape) oluşturulan                altını çizerek, ekim ayında yapılması
                     sevdalinka korosunun şefi oldu.  Şarkıcılar en güzel sevdalinkaları  planlanan 3. Bosna Sancak Kültür
                     Her hafta Salı günleri dernek  başarıyla seslendirirken, gecenin iler- Günleri’ni işaret etti.
                      binasında bir araya gelen  leyen dakikalarında solo performans-
                      Boşnaklar, Lape’nin tecrübe- larını da ortaya koydular. Posedak  2017’NİN EN İYİ STK’SI
                      leriyle kısa zamanda uyumlu  Boşnakların oynadıkları kololarla
                      bir koro olmayı başardı. sona erdi.             BOSNA SANCAK
                                                       DERNEĞİ
                     Kültürümüzün ve Boşnak mü-
                     ziğinin en önemli öğelerinden                Salonu dolduran vatandaşlara ikram-
                    olan sevdalinkaları yaşatmak ve               ların yapıldığı gecede Bosna Sancak
                    gelecek nesillere aktarmak için ya-              Derneği’nde bir de ödül verildi. Tek
                    pılan bu özverili çalışma “Bosna               Rumeli TV’nin geçtiğimiz ay düzen-
                     Sancak Derneği Sevdalinka Ko-                lediği “Rumeli’nin Enleri 2017” tören-
                     rosu” adıyla ilk kez görücüye               lerinde “En İyi STK” seçilen Bosna
                      çıktı. Bosna Sancak Derne-                Sancak Derneği’ne ödülünü kanal
                      ği’nin ikinci katındaki etkinlik             yönetim kurulu başkanı Atilla Baykal
                      salonunu hınca hınç doldu-                verdi. Baykal yaptığı konuşmada,
                      ranlar muhteşem bir müzik                 Türkiye’ye ilk geldikleri dönemde
                      ziyafetine tanıklık ettiler.               Rumelili olduklarını söylemeye bile
                                     YENİ PROJELER        çekindiklerini, oysa bugün Balkan
                     Geceye şehitlerimizin anısına     YOLDA         göçmenlerinin ülkenin her yerinde
                    Çanakkale Türküsü’yle başlayan                çok önemli görevlerde olduğunu ve
                    koro, ilerleyen dakikalarda birbi- Böyle bir çalışmanın uzun zamandır  kimliklerini de gururla ortaya koyduk-
                   rinden güzel sevdalinkaları oldukça  hayalini kurduğunu belirten Selahat- larını dile getirdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11