Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2019
P. 4

MAYIS  4
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019
   YENİ BAŞKAN MUSTAFA GÜNEŞ                       Türkiye Bosna Hersek   Mustafa Güneş’in başkan-
                      Kültür Dernekleri Federas- lığında oluşturulan 33 kişilik
                      yonu 8. Olağan Genel Kurulu  yönetim kurulunda şu isimler
                      14 Nisan Pazar günü İzmir’in  yer aldı:
                      Kemalpaşa ilçesinde toplan- Onursal Başkan: Ahmet
                      dı. Halilbeyli Bosna Hersek  Kemal Baysak
                      Eğitim Kültür ve Yardımlaşma  Genel Sekreter: Muhar-
                      Derneği’nin ev sahipliğindeki  rem Baysak
                      genel kurula federasyona   Başkan Yardımcıları: İs-
                      üye derneklerin başkan ve  met Çalışkan, Yüksel Mergen,
                      yöneticileri ile çok sayıda  Ergün Erkap, Mehmet Başdar,
                      vatandaş katıldı. Kemalpaşa  Nurettin Çam, Cengiz Coşkun,
                      Belediyesi 15 Temmuz Kültür  Murat Ergiden, Cemal Şenel
                      Merkezi’nde toplanan genel  Üyeler: Ömer Eren, Behi-
                      kurul, bundan öncekilere kı- ye Çark, Melike Kallemoğlu,
                      yasla katılımın en fazla olduğu  Kasım Gül, Fatma Kiminsu,
                      buluşma olarak dikkat çekti. Necmi Ocak, Hasan Yavuz,
                       Genel kuruldan önce İzmir  Yusuf Öztürk, Süleyman
                      Aliağa’da yapılan toplantıda  Eruzunlar, Bayram Yılmaz,
                      belirlenen yönetim kurulu  Abdullah Gül, Barbaros Taşer,
                      listesi oy birliğiyle kabul  Ömer Barış, Şaban Tutkaç, Er-
                      edilirken Mustafa Güneş  han Yılmaz, Ahmet Utaş, Şe-
                      federasyon başkanlığına  ner Yurdakul, Necat Öztürk,
                      seçildi. 56 yaşındaki Güneş  Rafet Yatçı, İbrahim Başiş,
                      iki yıl boyunca 19 derneğin üst  Ramazan Ünal, Erşan Eroğlu
                      düzey temsilcisi olarak görev
                      yapacak.

   Sancaklılar, en büyük şehir-       NOVİ PAZAR YAŞ GÜNÜNÜ
   lerinin 558’inci kuruluş yıl

   dönümünde unutulmaz bir        BİJELO DUGME İLE KUTLADI
   gece yaşadılar

                                    Sancak Bölgesi’nin “başkenti”  ketlenmeye başladı. Sancak’ın yanı
                                   konumundaki Novi Pazar’ın kuru- sıra Bosna Hersek ve Karadağ sınır-
                                   luşunun 558. yıl dönümü, kentte  larında yer alan Güney Sancak’tan
                                   coşkulu kutlamaları da beraberinde  yüzlerce kişi bu coşkuya ortak
                                   getirdi. Boşnaklar çeşitli etkinlikler  olmak için şehre geldi. İlgi öylesine
                                   düzenlerken bunların arasında en  yoğundu ki; Novi Pazar’daki otel ve
                                   büyüğü kent meydanında gerçek- pansiyonlar doldu taştı.
                                   leştirildi.            20 Nisan Cumartesi günü dü-
                                    1984 yılında kurulan ve geride  zenlenen konserde grup klasikleşen
                                   kalan sürede ünü eski Yugoslavya  şarkılarıyla alanı dolduranları mest
                                   sınırlarını aşarak dünya çapına  etti. Kimi şarkılarda coşku tavan
                                   ulaşan Bijelo Dugme grubu, 558’inci  yaparken, kimilerinde ise duygusal
                                   yaş gününde Sancaklı Boşnaklarla  anlar yaşandı. Konserin yapılan an-
                                   buluştu. Novi Pazar’da ilk kez kon- laşma gereği 2 saat 15 dakika sürme-
                                   ser veren grup şehir meydanında 25  si beklenirken daha önce tamamlan-
                                   binden fazla hayranına unutulmaz  masından mutsuzluk duyanlar oldu.
                                   bir gece yaşattı.       Bazı müzikseverler grup üyelerinin
                                    Goran Bregoviç, Mladen Vojiçiç  ayakta durmakta zorlanacak kadar
                                   Tifa ve Alen İslamoviç sahnede  alkollü olduklarını iddia ederek
                                   efsane olmuş şarkılarını seslendirir- duruma tepki gösterdiler.
                                   ken farklı kuşaklar onları dinlemek  Konserin ertesi günü Alen
                                   için bir aradaydı. Şarkılara binlerce  İslamoviç, resmi facebook hesa-
                                   kişi eşlik etti, alkışlar hiç kesilmedi.  bından yaptığı açıklamada planla-
                                   Konsere Sancak Bölgesi’nin Sjenica,  mada meydana gelen değişiklikten
                                   Tutin, Nova Varoş ve Prijepolje gibi  sorumlu olmadığını belirtti ve hayal
                                   şehirlerinden yoğun katılım oldu.  kırıklığı yaşayan hayranlarından
                                   Muhteşem müzik gecesinden birkaç  özür diledi.
                                   gün önce Novi Pazar sokakları hare-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9