Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2019
P. 6

MAYIS  6
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019

           BALKANLARDA BU                             14 yıldır her Ramazan’da

                                                Balkanları karış karış
                                                gezen “Kardeşlik Sınır
    RAMAZAN HÜZÜN VAR                                   Tanımaz” yolculuğunda

                                                beklenmedik iptal…

     Balkan coğrafyasını her yıl  koşullar sebebi ile yapılmasının  Mayıs Çarşamba Novi Pazar’da,
    Ramazan ayında gezerek, iftar  uygun olmadığı“ ifade edilmiş- 23 Mayıs Perşembe de Sjeni-
    sofralarını kardeşlik sofrasına  tir. Makedonya’nın proje için  ca’da olacaktı. Sancak’ın hemen
    dönüştüren Bayrampaşa Bele- önemli ve gerekli bir merkez ol- ardından konvoy Bosna Hersek’e
    diyesi’nin Bereket Konvoyu,  ması; Üsküp büyükelçiliğimizin  doğru devam edecek; 25 Mayıs
    bu yıl istenmeyen sebeplerden  de bu yıl için Makedonya'daki  Cumartesi günü Hadziçi ve 26
    ötürü yola çıkamıyor. 15’inci yıl  proje konusunda düşünceleri  Mayıs Pazar günü de Olovo’da
    için tüm hazırlıklar yapılmış, yol  neticesinde herhangi olumsuz  oruçlar hep birlikte açılacaktı.  Tutin / Sancak Bölgesi
    haritası belirlenmişken Make- bir durum yaşanmaması için
    donya’dan gelen bir yazı bütün  bu yıl yapılmaması noktasında
    planların bozulmasına neden  karar verilmiştir.”
    oldu. 8 ülkeyi kapsayan etkinlik
    zincirinin en kritik noktasında  BOSNA’DAN 2,
    yer alan Makedonya’daki yerel  SANCAK BÖLGESİ’NDEN
    koşulların uygunsuzluğu gerekçe  3 ŞEHİR VARDI
    gösterilerek iptal kararı alındı.
     Bayrampaşa Belediyesi’nden,  Bereket Konvoyu eğer bu yıl
    alınan kararla ilgili yapılan resmi  da bundan önceki 14 yıl olduğu
    açıklama şöyle:       gibi yola çıkabilmiş olsaydı 18
                  farklı şehirde iftar programları
     "Bayrampaşa Belediyesi Be- düzenleyecekti. Güzergahında
    reket Konvoyu projesi üzerine  Boşnak coğrafyasında önce
    Makedonya Üsküp büyükelçili- Güney Sancak’ın (Karadağ)
    ğimizin gönderdiği resmi yazıda  Rozaje şehrinde 20 Mayıs Pazar-
    “Makedonya'da 2019 yılı için  tesi günkü etkinlik vardı. Daha
    tasarladığımız Bereket Kon- sonra Kuzey Sancak’a (Sırbistan)
    voyu projesinin yerel mevcut  geçmeyi planlayan konvoy 22                         İskeçe / Yunanistan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11