Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2019
P. 8

MAYIS  8
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019

   İlkinde yurt dışındaydı, bu kez de ateşler içinde yattığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkamadı.
         Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnaklara ettiği hakaretin davasında yine yoktu...
   ATEŞLENDİ, YİNE GELEMEDİ                   getirme” kararına rağmen yine mah-  DURUŞMAYA           İDDİANAMEDE
                   kemede yoktu. Kütahyalı’nın avukatı  KİMLER KATILDI?      NELER YER ALIYOR?
                   Esennur Ezgi müvekkilinin davaya
                   katılmayı çok istediğini ancak yüksek
                   ateşe bağlı sağlık sorunları nedeniyle  Derneklerin ve sosyal medyada  İlk iki duruşmaya çeşitli maze-
                   gelemediğini söyleyerek mahkeme  binlerce takipçisi bulunan sayfaların  retler öne sürerek katılmayan Rasim
                   başkanına 10-18 Nisan tarihlerini kap- çağrısına rağmen duruşmaya katılan  Ozan Kütahyalı hakkında hazırla-
                   sayan sağlık raporunu sundu.  vatandaş sayısı ne yazık ki beklene- nan İddianamede, sanığın 19 Kasım
                    Müşteki avukatları Serap Göksu,  nin altında odu. Davacı STK’lardan  2017’de Beyaz TV’de yayınlanan
                   Nihal Ekin, Edip Kar ve Kader Kaya  Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma  "Beyaz Futbol" programında yorumcu
                   Calp, sanık hakkında yakalama kararı  Derneği Başkanı Muhammed San- olarak bulunurken kendisine yapılan
                   çıkartılmasını talep etti. Mahkeme  caktar ile çok sayıda yönetim kurulu  bir şakaya karşı cevaben canlı yayın-
                   başkanı verdiği kısa aranın ardın- üyesi, Türkiye Bosna Hersek Kültür  da sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli
                   dan kararı açıkladı. Davayı “karar  Dernekleri Federasyonu Başkanı  vatandaşları aşağılama niteliğinde
                   duruşması” için 10 Mayıs 2019 Cuma  Ergün Erkap ve yeni dönem başkanı  olduğu belirtiliyor. Boşnak/Balkan
                   gününe erteledi.        Mustafa Güneş, Bosna Sancak Aka- dernek ve vakıflarının şikayette
                    Duruşmanın ardından adliye  demik Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı  bulunduğu ifade edilen iddianamede,
                   önünde davacı Boşnaklar adına bir  Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu Çağlayan’a  sanık Kütahyalı’nın suçlamayı kabul
    Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul  basın açıklaması yapan Avukat Serap  geldiler. Bunun yanı sıra Bosna  etmediği ancak tüm delillere göre
   27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12  Göksu, “Rasim Ozan Kütahyalı dok- Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet  üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor.
   Nisan Cuma günü saat 10’da başlayan  tor raporu sunup duruşmaya tekrar  Erdem ve Anadolu Yakası Bosna  Sanık Kütahyalı’nın "Halkın bir kesi-
   davaya, Boşnak derneklerinin ve  gelmedi. Duruşma 10 Mayıs tarihine  Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür  mini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet,
   davacıların avukatları ile çok sayıda  ertelendi. Sanığın işlediği suçun Türk  Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve  bölge farklılığına dayanarak alenen
   sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. 1  Ceza Kanunu’nda bir karşılığı var. 10  birkaç vatandaş duruşma salonunda  aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla
   Şubat’taki ilk duruşmaya yurt dışında  Mayıs’ta karar duruşması olacağını  yerlerini aldılar. kadar hapsi isteniyor.
   olduğu için katılmayan Rasim Ozan  öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
   Kütahyalı, hakkında verilen “zorla
                              Reklam Koordinatörü           Hukuk Danışmanı
                                Asija Daciç              Av. İsmet Bahadır
       BOŞNAK DÜNYASI                  0544 649 21 43            Dağıtım Sorumlusu

       HABER VE KÜLTÜR GAZETESİ         asija.dacic@bosnakdunyasi.com      Ramazan Nuhoviç - 0553 713 20 34
        YIL: 8 - SAYI: 45 - MAYIS 2019 FİYATI: 5 TL  Grafik Tasarım
                                Ajans BDG                 İletişim
           İmtiyaz Sahibi            www.ajansbdg.com         Yıldırım Mah. Ceberhan Sok. No: 24
            Ajans BDG                                   Bayrampaşa/İST.
          Genel Yayın Yönetmeni          Yayın Danışmanları          haber@bosnakdunyasi.com
           Hüseyin Agoviç             Dr. Salih Yener           www.bosnakdunyasi.com
           0532 730 01 80             Rıfat Ahmetoğlu
                               Samet Öztürk               Basım Yeri
                               Doğan Prepol            Karmen Matbaa / İSTANBUL
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13