Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2017
P. 8

8                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI
    Karamürsel’de faciayı anma törenlerinde bir facia daha yaşanacaktı  KAHRAMAN BAŞKAN
   1 Mart 1958 tarihi Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi için en  kurtaran belediye başkanı, mütevazılığından hiç ödün
   acı günlerden biridir. Boşnakların yoğun olarak yaşa- vermedi.
   dığı bu ilçeden İzmit’e lise okumaya giden öğrenci-
   leri taşıyan Üsküdar adlı vapur, fırtınaya yakalanmış  44 yaşındaki Başkan İsmail Yıldırım, Üsküdar vapu-
   ve batan gemide 300’den fazla çocuğumuz hayatını  runda hayatlarını kaybedenler için bir araya geldikle-
   kaybetmişti.                 rini belirterek, “burada, iskelede onların ruhuna atfen
                          bir tören düzenledik. Karamürsel Su Altı Derneğimiz-
   İşte bu büyük facianın yaşandığı 1 Mart’ın her yıldö- den arkadaşlar dalıyorlar ve denizin altından çelenk
   nümünde Karamürsel’de anma törenleri düzenleniyor.  çıkartıyorlar. Ben de bu derneğin kurucu üyesiyim.
   Bu yılki törenlerde de gelenek olduğu üzere hayat- Program başladı. Orda bir arkadaşımız heyecandan
   larını kaybedenlerin anısına denize çelenk bırakmak  olacak süratle su üzerine çıktı. Kendisi yardım çağırı-
   üzere iki dalgıç suya girdi. Ancak beklenmeyen bir şey  sında bulundu. Kalabalık arasında herkes şaşkın ama
   oldu ve dalgıçlardan birisi denizde fenalaştı.  ben bu işi biliyorum. Ne hissettiğini en iyi bilenlerde-
                          nim. Bize de görev düştü. Çok basit bir olaydır. Elbiseyi
   Törende yer alan Karamürsel’in Boşnak belediye baş- şişiren bir BC vardır. Onu şişirseydi kendisi çok rahat
   kanı İsmail Yıldırım, kadın dalgıç Şenay Ertorun’un  kurtulacaktı. O anın psikolojisi, baskısı ile bunu yapa-
   fenalaştığını görür görmez, kravatını çıkardı ve suya  madı. Bu işle uğraşanlar bilir. Suyun içinde bir anda
   atladı. Yüzerek dalgıcın yanına ulaşan başkan Yıldı- bütün hakimiyeti kaybedersiniz. Yardım ihtiyacı doğ-
   rım, Ertorun’u kıyıya çıkardı. Tören için alanda topla- ması ve bu işi bilen birisi olarak olaya birebir müda- İsmail Yıldırım
   nan vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir hayat  hale ettim. Sevindiren olay kötü bir şey olmadı” dedi.


   Adanalı Boşnaklar yeni yönetimini seçti


                                                 dana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve
                                                 Kültür Derneği’nin olağan genel kurul
                                              Atoplantısı 1 Mart Çarşamba günü, der-
                                              nek binasında yapıldı.
                                              Üyelerin yoğun ilgi gösterdikleri genel kurul-
                                              da, yeni yönetim kurulu oybirliğiyle belirlendi.
                                              Derneğe uzun yıllar başkanlık yapmış olan
                                              Kasım Gül, bir kez daha bu göreve getirildi.
                                 Kasım Gül         Gül ile birlikte Adana Bosna Kardeşlik Derne-
                                              ği’nin yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

                                              Atilla Akova, Fatma Kiminsu, Alaattin Tatlı,
                                              Fahrettin Odabaşı, Kadriye Arıkan, Ömer
                                              İvegin, Yılmaz Çukur, Ayhan Gezer, Bahti-
                                              yar Gül ve Sinan Yılmaz

                                              Kasım Gül ve yönetim kurulu üyeleri, seçildik-
                                              ten sonraki ilk ziyaretlerini Adana Valisi Mah-
                                              mut Demirtaş’a yaptılar. Vali Demirtaş’ın ma-
                                              kam odasında ağırlanan Boşnakların ziyareti
                                              son derece samimi bir havada gerçekleşti.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13