Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2018
P. 2

www.bosnakdunyasi.com                     NİSAN   2
                                                            2018
    Kızılay, Merhamet ve Bosna Sancak Derneği arasında protokol imzalandı


      BÜYÜK İŞBİRLİĞİ       ürk Kızılayı, Bosna Hersek  İmza töreninden sonra konuşan  zılay olarak elimizden gelen çabayı  Gündüz Kızılay İstanbul Başkanlık
       Merhamet Derneği ve Bosna  Dr. Kerem Kınık, Kızılay olarak  sarf edeceğiz” diye konuştu. Ofisi’ndeki imza töreninin ardından
    TSancak Kültür ve Yardımlaş- Balkanlar’da afetlere müdahale,  Bosna Hersek Merhamet Derneği  akşam da Bayrampaşa’daki Bosna
    ma Derneği arasında insani alanda  yoksullukla mücadele, olağanüstü  Başkanı Hajrudin Şahiç de Bosna  Sancak Kültür ve Yardımlaşma
    iş birliği yapılmasını konu alan üçlü  şartlara toplumların hazırlanması  Hersek’in bağımsızlık gününde  Derneği’nde bir tören düzenlendi.
    protokol 1 Mart Perşembe günü  noktasında verilecek eğitimler gibi  yapılan bu protokolün kendileri için  Protokole imza atan tarafların hazır
    imzalandı.          başlıklarda proje yürüttüklerini  çok anlamlı olduğunu belirterek,  bulunduğun etkinliğe Boşnakların
                   anlatarak, “Önümüzdeki yıllarda  “Merhamet Derneği 105 yıl önce  ilgisi büyük oldu. Salonun tamamen
    Türk Kızılayı İstanbul Başkanlık  özellikle Balkan coğrafyasındaki  kurulmuştur. Avrupa, Amerika ve  dolduğu akşamda konuşmalar yapıl-
    Ofisi’nde düzenlenen imza törenin- faaliyetlerimizi arttıracağız. Bosna  Avustralya’da ofisleri mevcuttur. Bu  dı ve karşılıklı hediyeler verildi.
    de, tarafları Türk Kızılayı Başkanı  Hersek Merhamet Derneği ve Bos- protokol bizi çok mutlu etti. Kızılay
    Dr. Kerem Kınık, Bosna Hersek  na Sancak Kültür ve Yardımlaşma  gibi köklü bir kurum ile çalışmak  Taraflar, Türk Kızılayı, Bosna San-
    Merhamet Derneği Başkanı Hajru- Derneği ile üçlü bir anlaşma imzalı- gurur verici. Kızılay ile çok daha  cak Derneği ve Merhamet Derneği
    din Şahiç ve Bosna Sancak Kültür  yoruz. Bu derneklerle yapacağımız  güzel projeler yürüteceğiz, yardım  arasında imzalanan protokolün üç
    ve Yardımlaşma Derneği Başkanı  iş birliği sayesinde faaliyetlerimiz,  eli uzatılması gereken her yerde bir- kuruma da büyük avantajlar sağla-
    Muhammet Sancaktar temsil etti.  bu bölgede daha da etkin ve yaygın  likte olacağız” ifadelerini kullandı. yacağını belirtti.
    İmza törenine katılanlar arasında  hale gelecek” dedi.
    Bosna Hersek Ankara Büyükelçi-                Bosna Sancak Kültür ve Yardım- Merhamet, başkent Saraybosna’da
    si Bakir Sadoviç, Sancak Bölgesi  1 Mart’ın Bosna Hersek’in bağımsız- laşma Derneği Başkanı Muhammet  2 Şubat 1913’te kuruldu. Merhamet,
    Merhamet Derneği Başkanı Edina  lık günü olduğunu hatırlatan Kınık,  Sancaktar da Türk Kızılayı ve Bosna  bünyesinde yer alan ve ülkenin
    Gegiç, Tutin Belediye Başkanı Ke- “Büyük bedeller ödenerek, bu ba- Hersek Merhamet Derneği ile başta  farklı şehirlerindeki aşevleriyle
    nan Hot ve Bosna Sancak Derneği  ğımsızlık kazanıldı. Bu bağımsızlık  Balkanlar olmak üzere dünyanın her  binlerce ihtiyaç sahibine yardım
    yöneticileri de vardı.    hak edilmiş bir bağımsızlıktır. Daha  yerinde mazlumların yararına çalışa- etmeye devam ediyor.
                   özgür, daha güçlü bir Bosna için Kı- caklarını söyledi.

               Fatih Merkez
     Molla Gürani Mh. Turgut Özal Cd. No: 52/A Fatih/İST
     (Haseki Hast. Acil Çaprazı Haseki Tramvay Durağı)
       Tel: 0212 523 13 14 - Fax: 0212 523 13 14
         info@avrupaisitmecihazlari.com.tr


               Şişli Şube                    Erzurum Şube
       Abide-i hürriyet Cad. Meydan Ap. No 143/3 ŞİŞLİ / İST  Muratpaşa Mah. Yenişehir Cad. Paşalar Ap.
          (Şişli Cami Arkası Eski Adliye Caddesi)       A Blok No: 26 / 2 Yakutiye / Erzurum
         Tel: 0212 219 50 11 - Fax: 0212 219 50 11      Tel: 0442 234 92 12 - Fax: 0442 234 92 12
           sisli@avrupaisitmecihazlari.com.tr        erzurum@avrupaisitmecihazlari.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7