Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2018
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                     NİSAN   6
                                                            2018


                              Sancaklılar                              “özgürlük” için meydandaydı
   Ayağını sevenler bu yola çıkamaz


   Sevgili dostlarım

   Evlerinize misafir olmanın haklı gururunu yaşarken ilk olarak
   sizlerle paylaşmak istediğim; DERNEKÇİ olmam hasebiyle
   tabii ki dernekçilik hizmet hakkında ki yazım olacaktır.  ancak Bölgesi’nde yaşayan Boş- ları birlik olmaya ve polis şiddetine karşı
                                 naklar, “özgürlük ve güvenli bir  koymaya davet etti.
   Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği  Sgelecek” için protesto gösterisi
   Eski Başkanı olarak diyebilirim ki; dernekçilik yolu zorlu ve  düzenlendi. Boşnaklar, 90’lı yıllardan  Boşnak Milli Konseyi ve SDA Sandzak
   dikenli bir yoldur. Bu yolda ayağımıza dikenler batacak canımız  bu yana bölgede devam eden adaletsiz  Genel Başkanı Sulejman Ugljanin de
   yanacak lakin hizmetin manasını bilen insanlar olmamızdan  uygulamaların, siyasi baskıların ve polis  konuşmasında Avrupa Birliği’ne seslendi.
   dolayı da etmiş olduğumuz hizmetin lezzeti batan dikenlerin  şiddetinin sona ermesini istedi. Novi  Boşnak halkının sorunlarının görmezden
   acısını unutturmuştur.                 Pazar Meydanı’daki sebilin çevresindeki  gelindiğini ve bunun böyle gitmeyeceğini
                               gösteriye binlerce kişi katıldı.  belirten Ugljanin, AB yolundaki Sırbis-
   Ayağını sevenlerin bu yola çıkmaması gerekir. Dernek işini                 tan’ın bu yanlışlardan vazgeçmedi tak-
   yapanların gerek maddi, gerek manevi, gerek ailevi, gerekse  SDA Sandzak Partisi tarafından düzenle- dirde sonuçlarının ağır olacağı uyarısında
   ekonomik birçok şeyden vazgeçme zorunluluğu vardır. Karşı- nen protestoda, 25 yıldan uzun bir süredir  bulundu.
   nızdakiler bunları hiçbir zaman düşünmeyecektir. Zira bizler de  kayıp olan insanlar anıldı, karanlıkta
   yönetilen olduğumuz dönemlerde aynı şekilde düşünür daha  kalmış olaylar ve cinayetler protesto  Sancak Bölgesi’nin özerkliğinin Boşnaklar
   çok eleştiri yönümüzü ortaya koyardık. Lakin bu görevi yapan- edildi. Boşnaklar, Belgrad hükümetine  için yaşamsal önemde olduğunu vurgula-
   ların hizmeti iyi anlaması ve orantılı bir ilişki ortaya koyması  bu olayların faillerini bulup adalet önüne  yan Boşnak lider, “biz bu yüzden Avrupa
   gerektiğine inanıyorum. Bizler biliyoruz ki halka hizmet hakka  çıkarmaları çağrısında bulundu. Birliği’nin buraya gelip görmesini, bura-
   hizmettir.                                         daki durumu tespit etmesini ve Sancak’ın
                               SDA Sandzak Başkanlık Divanı Başkanı  statüsünün belirlenmesi konusunda etkin
   Şiar olarak edindiğimiz şey milletimizin menfaatine olan bütün  Salih Hot, Sırbistan’da yaşayan tüm halk- rol üstlenmesini istiyoruz” diye konuştu.
   platformlarda bulunmaya gayret etmek olmuştu. Asıl amacımız
   kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yaşayabilmek ve yaşatabilmek
   iken, her dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalogda olma-
   ya gayret ettik. Acizane tavsiyemiz de bu yönde olacaktır. Eğer
   ki milletimizin ve devletimizin menfaatine olan bir şey varsa
   yek vücut olup bunları yapmamız gerektiğidir.

   Bu arada maalesef en büyük eksiklerimizden de biri çok fazla
   ayrışma yaşadığımızdır. Yani her şeyden öncelikli olarak bizi
   ayrıştırmaya çalışanlara ve aramıza fitne ve nifak tohumları
   saçmaya çalışanlara asla ve asla müsaade etmemeliyiz.

   Bu noktada da en büyük ve değinmeden geçemediğim diaspora
   meselesidir. Anayurdumuzdan atayurdumuza zorlama ile git-
   mek zorunda bırakılan ve kendilerine ait her türlü mal varlığını,  BOŞNAK DÜNYASI         Yayın Danışmanları
   tarlasını, arazisini vesaire her şeyi geride bırakıp gelmek zorun-                  Dr. Salih Yener
   da kalmış ve Osmanlı’dan başlayıp bu zamana kadar devletin     GAZETESİ             Rıfat Ahmetoğlu
   bütün kademelerinde yer alıp sadakatle görevini ifa etmiş bir                     Samet Öztürk
   milleti kendi ülkesinde azınlık(DİASPORA) olarak gösterme   YIL: 7 - SAYI: 32 - NİSAN 2018     Serkan Önder
   beyhude çabadan öteye geçmeyecektir. Bizleri hiçbir şekilde     FİYATI: 3 TL           Adnan Gülsunay
   kimsenin ayrıştırmaya gücü yetmeyecektir. Bizler bütün zor     İmtiyaz Sahibi          Hukuk Danışmanı
   zamanlarda bir olmayı, birlik olmayı becermiş bir milletiz ve    Ajans BDG            Av. İsmet Bahadır
   bundan sonra da böyle kalacaktır. Boşnak halkı temellerinde   Genel Yayın Yönetmeni
   kurucu aza olan bu millet kendi anayurdunda asla diaspora  Hüseyin Agoviç – 0532 730 01 80     Dağıtım Sorumlusu
   olmamıştır ve olmayacaktır.                                  Ramazan Nuhoviç – 0553 713 20 34
                                      Editör              İletişim
   Son olarak da bizlere kendimizi ifade etme fırsatı veren Boşnak  Hasan Agoviç        Yıldırım Mh. Kalender Sk. No: 17/1
   Dünyası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Hüseyin      Reklam Koordinatörü         Bayrampaşa/İST.
   Agoviç’e ve özellikle evinde beni misafir eden siz kıymetli  Asija Daciç – 0544 649 21 43    haber@bosnakdunyasi.com
   okuyucularımıza sonsuz şükranlarımı sunarım.            Grafik Tasarım           Basım Yeri
                                 Ajans BDG - www.ajansbdg.com     Karmen Matbaa / İSTANBUL
   Saygılarımla
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11