Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2019
P. 1

Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
                                                      7 Mayıs “Camiler Günü”
                                                                14
                                                          Davut Nuriler
                                                        Son Lahey kararı ve
                                                        kaynayan Balkanlar 8

                                                     Psikolog Emine Sakarya
                                                        Affet bizi yavrum…
                                                                26

                                                        İrem Gökçe Yener
                                                             Kaçış
                                                                28
                                                         Nusret Sancaklı
                                                        Boşnaklar, Sırplar,
                                                     Ermeniler, Kürtler, Aleviler 6
                                                         Recep Türkoğlu
                                                        Şehit Kamil Balkan
                                                      İlkokulu’nda yeni müdür 20
    Türkiye'de Boşnakların yaşadığı yerlere  Karadağ devletinin 3-5 euro karşılığında  Boşnak Dünyası, üzerimizde oynanan
    son zamanlarda Karadağ'dan heyet- dağıttığı "göçmen kartı" ne işe yarıyor,  oyunları, yapılan hesapları ve derin  Dr. Salih Yener
    ler geliyor, görüşmeler yapıyor, farklı  faydası ve zararları neler? Bu kartı  planları sizin için araştırdı. Bizi yıllar önce  Sağlıklı beslenmenin
    tekliflerde bulunuyor. Ülkemizde kurulan  alanlara neler vaat ediliyor, Karadağ  katliamlarla, baskılarla sürgün eden ve  anahtarları
    bazı derneklerle birlikte derin bir çalışma  vatandaşlığı için avantaj mı sağlanıyor?  ata topraklarımızdan uzaklaştıranların;  30
    yürütüyorlar. Boşnakların "Karadağlı"  Boşnakları ısrarla "diasporası" olarak  bugün kardeşlik türküleri söylemesinin  Samet Öztürk Kačapor
   yapılması için sürdürülen bu faaliyetlerin  göstermeye çalışan bu minicik Avrupa  arkasında neler olduğunu hep birlikte  Bir mirasın izinde
      perde arkasında neler var?   ülkesi nereye varmak istiyor?  12. sayfada sorgulayacağız...
                                                                16

     KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?                   3  Düne kadar Sancak Bölgesi'nin en
                                        kötü hastanesiydi, peki ya şimdi?
                           31 Mart yerel seçim- 2  Trakya'nın kalbinde
                           lerinde kıran kırana   Boşnak rüzgarları esti
                           bir mücadele vardı.   Novi Pazar'da halk sokağa  ACI OLAY SONRASI
                           Boşnakların yaşadık- 4  çıktı, özgürlük istedi
                           ları ve aday oldukları                İLK BULUŞMA
                           yerlerde neler yaşan- 4 Boşnak gencini ezip öldürdüler,  Yıldırım Bosna ile
                           dı? Kimler sandıktan   polis katilleri neden yakalamıyor? Küçükköy'ün U16 takımları,
                           zaferle çıktı, kimler                yaşanan olaylardan 2 ay sonra
                           umutlarını bir başka  15 Boşnak komutan savaş anılarını  karşı karşıya geldi.
                           seçime bırakmak     anlattığı kitabıyla Türkiye'de Maç öncesinde, sırasında ve
                        10   zorunda kaldı?  32  Geleneksel satranç turnuvası  sonrasında neler yaşandı?
                                                       Ayrıntılar 34. sayfada
                                        bu yıl rekor kırdı
   1   2   3   4   5   6