Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2019
P. 2

NİSAN   2
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019

                                SEVDALİNKALARIMIZ


                           UZUNKÖPRÜ’YÜ MEST ETTİ                            Kısa zamanda ünü İstanbul  bir performans ortaya koyan  (Pazarac) gidiş-geliş yaklaşık
                          sınırlarını aşan Bosna Sancak  koro, sevdalinkaların yanı sıra  500 km’yi bulan yolculukta
                          Derneği Sevdalinka Korosu,  Çanakkale türküleri de seslen- arkadaşlarına eşlik etti.
                          bahar bayramı olan 21 Mart’ta  dirdi. Uzunköprü Belediye Baş- Bu etkinlik sevdalinka
                          Edirne’nin Uzunköprü ilçesin- kanı Enis İşbilen, özel davetlisi  korosunun İstanbul dışındaki
                          de muhteşem bir konsere imza  olarak ilçeye gelen Boşnaklarla  ilk konseri oldu. Koro daha
                          attı.           yakından ilgilendi.    önce İstanbul Üniversitesi’nde,
                            Uzunköprü Belediyesi’nin  Bosna Sancak Derneği Sev- Anadolu Yakası Bosna Sancak
                          davetlisi olarak İstanbul’dan  dalinka Korosu’nu Uzunköprü  Derneği’nde ve Dünya Balkan
                          yola çıkan koro, Atatürk Kültür  yolculuğunda yalnız bırak- Dernekleri Federasyonu’nun
                          Merkezi’ni dolduran yakla- mayan isimler de vardı. CHP  etkinliklerinde sahne almış ve
                          şık 500 kişiye unutulmaz bir  İstanbul İl Başkan Yardımcısı  performansıyla büyük beğeni
                          akşam yaşattı. Selahattin Bilir  Muradiye Albayrak Şit ve der- toplamıştı.
                          (Lape) şefliğinde yine etkileyici  nek kurucularından Salih Ateş
   1   2   3   4   5   6   7