Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2019
P. 4

NİSAN   4
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019

                                      BNV BAŞKANI’NDAN                                      ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

    Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!

   Basın özgürlüğü istediler,

      gazeteci dövdüler                               Esad Dzudzo’dan “Türkiye” ve
                                               “Bosna Hersek” vurgusu
    Fransa’da sarı yeleklilerin başlattığı
   protestoların Avrupa’da en fazla etkilediği
   ülkelerden biri Sırbistan oldu. “5 Milyon- 4 Kasım’da yapılan azınlık  Bosna Hersek ve Türkiye’nin de  doğrudan desteğini alıp Türki-
   dan yalnızca biri” sloganıyla haftalardır  konseyi seçimlerinin ardından  desteğini kazanmayı başardıkları- ye-Sırbistan ilişkilerinin bölge ve
   başkent Belgrad ve diğer şehirlerde  23 Kasım’da Sancak Milli Meclisi  nı söyledi.      toplumumuzun gelişimi için en
   sokaklara dökülen Sırplar hükümetin  (BNV) Başkanı olan ve görevi  Sancak Bölgesi’nde yaşayan  önemli unsurlardan biri olduğunu
   politikalarını protesto ediyordu.   Sancaklı Boşnakların efsane lideri  Boşnakların vatanlarının Sır- söyleme fırsatı bulacağız” diye
    Gösterilerin etkisi ve katılımcı sayısı  Sulejman Ugljanin’den devralan  bistan, anavatanlarının Bosna  konuştu.
   her geçen gün artarken, olaylar mart  Esad Dzudzo (Cuco) önemli açık- Hersek olduğunu belirten Boşnak  Boşnakların Sırbistan’da yaşa-
   ayında yeni bir boyut kazandı. 15’inci  lamalarda bulundu.    siyasetçi, “Türkiye ise bizim  yan herkes gibi eşit haklara sahip
   protestolarda göstericiler Sırbistan Devlet  BNV’nin faaliyetlerini ilişkin  koruyucumuzdur. Biz Sancaklı  olmak için mücadele verdiklerinin
   Televizyonu (RTS) binasına girdi. Polisin  düzenlenen toplantısında basın  Boşnaklar olarak bunu en olumlu  altını çizen Esad Dzudzo, “BNV
   müdahalesiyle birlikte arbede yaşandı.  mensuplarının karşısına geçen  şekilde kullanacağız” dedi. Yakın  olarak bu doğrultuda Belgrad-Sa-
   Muhalefet liderleriyle birlikte televizyon  Dzudzo, kısa sürede gerçekleştir- zamanda Cumhurbaşkanı Recep  raybosna-Ankara üçgeninde tüm
   binasını basan Sırplar, canlı yayına bağ- dikleri projelerle sadece Sancaklı  Tayyip Erdoğan ile görüşecekleri- kapıları açmak istiyoruz” ifadele-
   lanmak istediler.           Boşnakların değil, Sırbistan,  ni aktaran Dzudzo, “kendisinin de  rini kullandı.


                                             Sırbistan ülke genelinde protestolarla çalkala-
                     SANCAK UYANIYOR               nırken, Sancaklı Boşnaklar da güvenli bir gelecek
                                            için sokaklardaydı. SDA Sancak Partisi’nin önderli-
                                            ğinde Novi Pazar’da düzenlenen protesto yürüyü-
                                            şüne yüzlerce Boşnak katıldı.
                                             9 Mart Cumartesi akşamı “Güvenli Bir Gelecek
                                            İçin – Sancak Uyanıyor” başlıklı protesto yürü-
                                            yüşünde açılan afişlerde çeşitli mesajlar yer aldı.
    Binaya girenler arasında bulunan                        “Kanun önünde eşitlik” ve “özerk Sancak” pankart-
   aşırı Sırp milliyetçisi "Dveri" Hareketi                     ları en dikkat çekenler arasındaydı. SDA Sancak
   Başkanı Boşko Obradoviç, RTS üzerinden                      Kurucusu ve Genel Başkanı Dr. Sulejman Ugljanin
   taleplerini duyurmak istediklerini söyledi.                    ve parti yönetiminin de hazır bulunduğu yürüyüşte
   Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik                      sloganlar atıldı ancak halka yönelik bir konuşma
   önlemi aldıkları binanın tüm çıkışları ka-                    yapılmadı. Boşnaklar bu protestoyla rahatsızlık
   patılırken göstericilerin, binanın camlarını                   duydukları hukukun üstünlüğünün askıya alınması,
   kırdıkları iddia edildi.                             Sancak’ın çözümsüzlüğe bırakılan statüsü ve Boş-
    İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ise,                    nakların kazanılmış haklarından mahrum bırakılma-
   binanın önünde toplanan kalabalığa sessiz                     ları gibi konuları gündemde tutmayı amaçladı.
   ve olaysız dağılma çağrısında bulunurken
   gazetecilere tehditler savurduğunu iddia
   ettiği göstericilere uyarıda bulundu.
    Stefanoviç, RTS binasına giren bazı  Boşnaklar Ernad için adalet arıyor
   göstericilerin içerideki gazetecilerden
   bazılarını darbettiğini savunarak olaylara
   karışan herkesin adalet karşısında hesap  Yaya geçidinde bir arabanın çarpmasıyla hayatını kaybeden 19 yaşındaki Novi
   vereceğini belirtti.          Pazarlı genç için Boşnaklar ayağa kalktı, katilinin yakalanmasını istiyor…
    Göstericiler polis tarafından dışarı  Sırbistan yine Boşnaklara yöne- pek çok kırık meydana gelen ve
   çıkarılırken, kalabalık Sırbistan Devlet  lik bir adaletsizliğin adresi oldu. 4  hastaneye kaldırılan talihsiz genç
   Başkanı Aleksandar Vuçiç’e tepkisini,  Mart’ta yaya geçidinde bir arabanın  iki gün boyunca yaşama tutunma
   “Vuçiç’i tutuklayın” sloganlarıyla gösterdi.
                     çarpması sonucu 6 Mart’ta yaşa- mücadelesi verdi ama başaramadı.
                     mını yitiren 19 yaşındaki Boşnak  Ernad’ın cenazesi 8 Mart Cuma  için adaletin yerini bulmasını talep
                     gencinin ölümüne sebep olanlar bir  günü Novi Pazar’da gözyaşları içeri- ediyoruz” diye konuştu.
                     türlü yakalanamadı.      sinde toprağa verildi.      Sancak Bölgesi’nde olayın du-
                      Novi Pazar’dan Sırbistan’ın  Ernad’ın babası Mirsat Bakan  yulmasıyla birlikte Boşnaklar ayağa
                     Zemun kentine üniversite okumak  oğlunun cenazesini hastaneden al- kalktı. Özellikle sosyal medyada
                     için gitmişti Ernad Bakan. Henüz  dıklarında kendilerini ölüm belgesi  örgütlenenler “Ernad için adalet”
                     19 yaşındaydı, tıp fakültesini bitirip  dışında hiçbir bilginin verilmediğini  başlığıyla binlerce mesaj yayınla-
                     doktor çıkacak, memleketi Sancak  söyledi. Acılı baba, çarpan kişiyle  dı. Ernad’ın dahil olduğu FK Novi
                     Bölgesi’ne faydalı olacaktı. Henüz  ilgili farklı yerlere yönlendirildiğini  Pazar’ın taraftar grubu Torcida San-
                     birinci sınıftaki Ernad’ın bütün  ancak çabalarından hiçbir sonuç  dzak da maçlarda açtığı pankartlarla
    Aralık ayından bu yana süren gösteri- hayalleri yarım kaldı, ailesini ve  alamadığını belirterek, “sanki benim
   lerde Sırplar, Devlet Başkanı Vuçiç’e gide- Boşnakları tarifsiz bir acıya boğdu. oğlumu ruhlar gelip öldürdü. Kimse  Boşnak gencinin katilinin bulunma-
   rek otokrat olmakla ve basın özgürlüğünü  Ernad Bakan, 4 Mart günü Ze- çarpanın kimliği hakkında bilgi  sını istedi.
                                                     Sırbistan’da böylesine kazalarda
   kısıtlamakla suçluyor. Vuçiç için başkan- mun’da bir yaya geçidinde karşıdan  vermiyor. Öğrenebildiğimiz tek şey  fail eğer güçlü bir aileye mensup ise
   lık sarayına kadar dayanan protestocuları  karşıya geçiyordu. O sırada süratle  18 yaşında olduğu ve birkaç ay önce  olayların üzerinin örtüldüğü ve öle-
   faşist ve çapulcu olarak niteleyerek, sert  gelen bir arabanın çarpmasıyla 20  ehliyet aldığı. Biz intikam peşinde
   müdahalede bulunacağını duyurdu.                                 nin öldüğüyle kaldığı acı bir gerçek
                     metre öteye savruldu. Vücudunda  değiliz, sadece acımızın hafiflemesi  olarak karşımızda duruyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9