Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2018
P. 2

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK   2
                                                            2018


                             Yoldaki işaretler                   almaz benim yazımı aradığını söyle- Yaptığımız iş ne olursa olsun insa- alanım da insan. Ben insanı anlamak
                   yince hem şaşırdım hem de çok sevin- nız, yorulabilir veya yılabiliriz. Ama  ve anlatmak isterim. Bana göre her
                   dim. Demek benim de yolumu gözle- halis niyetle yapılan her işte Rabbim  insan başlı başına bir dünya. Aslın-
                   yen, yazılarımı özleyen bir hayranım  kulunu darda bırakmaz, bir çıkış yolu  da bir insanı anlamak, tanımak ve
                   varmış :-) Tek hayranım bile olsa  gösterir. Yalnız, insan olarak bizim de  varlığına saygı göstermek tüm prob-
                   senin için yazmaya devam edeceğim  bu karşımıza çıkan işaretleri ve çıkış  lemlerin çözümüne götürür bizi diye
                   Hatka Biko... Şaka bir yana inşallah  yollarını görmemiz ve doğru şekilde  düşünüyorum. Bugün dünyadaki tüm
   İnsanoğlu bazen yaptığı işlerden yoru- tek bir hayranım yoktur. kullanmamız kendi sorumluluğumuz- bu acıların, savaşların ve insan hakları
   lur, sıkılır veya yaptıklarının yararsız            dadır. Görmek istemeyene ya da gör- ihlallerinin temelinde insanca yaşama
   olduğu düşüncesiyle motivasyonunu  Bazı günler okulda yoğun ve yoru- mesini bilmeyene dışarıdan hiçbir güç  hakkını kişilerin sadece kendilerinde
   kaybeder. Böyle durumlarda ben hep  cu zamanlar geçiriyoruz. Rehber öğ- yardımcı olamaz.   görmeleri ve diğer insanlara bu hak-
   çevremden bana gelecek bir işaret, bir  retmen olmanın verdiği misyon ile           kı tanımamaları. Bu düşünce yapısı
   ilham beklerim. Ve bu gelen işaretler- genelde dert, problem, sıkıntı gibi  ** ** **     maalesef dünyayı yaşanmaz bir hale
   den kendime bir rota çizmeye çalışı- durumlar her zaman nasibimizde              getiriyor ve getirmeye devam edecek.
   rım. Bugün de köşe yazılarımın çok da  oluyor. Bazen o kadar yükleniyorum  Değerli Boşnak Dünyası okurları, ben  Ne zaman ki insanoğlu sadece kendini
   önemli olmadığını, artık yazma işine  ki bunlarla daha fazla gücümün kal- bu gazetedeki yazılarımda siyaset,  değil tüm insanlığı düşünür o zaman
   bir ara vermem gerektiğini düşündü- madığını düşünmeye başlıyorum. Ve  politika veya tarih konularına girmek  dünya içine düştüğü bu bataktan çı-
   ğüm bir anda Rabbim yine yoluma bir  o anda kapım açılıyor, içeriye giren  istemiyorum. Çünkü bu konuda çok  kar. Tabii bu bir hayal, bir ütopya ol-
   işaret çıkardı ve ben yine klavyenin  öğrencim; geçen ders kendisini din- tecrübeli abilerimizin ve akademis- maktan ileri gider mi bilinmez. Bize
   başındayım. Bana yazma aşkını geri  lediğim, sıkıntılarını yazarak atlatması  yenlerimizin aramızda bulunduğunu  düşen her zaman ümitvar olmaktır.
   kazandıran işaretin adı Hatka Biko… için ona bir defter hediye ettiğim için  ve bu konuları düzenli olarak işledik- Daha yaşanılabilir bir dünyada nice
                   bana sarılmak istediğini söylüyor. Ve  lerini biliyorum. Herkes bildiği ve ye- güzel günler ve yıllar görmeniz dilek-
   Hatka Biko gelinimin anneannesi ve  o bana içten, sıcacık sarılırken ben bir  terliliği olan alanda çalışmalı ve üret- lerimle...
   saygı duyduğum değerli bir insan.  kez daha doğru yolda olduğuma dair  meli diye düşünüyorum.
   Bugün görüştüğümüzde bana yazıla- bir işaret alıyorum.                    Allah’a emanet olun.
   rımı okuduğunu ve gazeteyi eline alır             Psikolog ve eğitimci olarak benim              Fatih Merkez
   Molla Gürani Mh. Turgut Özal Cd. No: 52/A Fatih/İST
    (Haseki Hast. Acil Çaprazı Haseki Tramvay Durağı)
      Tel: 0212 523 13 14 - Fax: 0212 523 13 14
        info@avrupaisitmecihazlari.com.tr


              Şişli Şube                      Erzurum Şube
      Abide-i hürriyet Cad. Meydan Ap. No 143/3 ŞİŞLİ / İST   Muratpaşa Mah. Yenişehir Cad. Paşalar Ap.
         (Şişli Cami Arkası Eski Adliye Caddesi)        A Blok No: 26 / 2 Yakutiye / Erzurum
        Tel: 0212 219 50 11 - Fax: 0212 219 50 11       Tel: 0442 234 92 12 - Fax: 0442 234 92 12
          sisli@avrupaisitmecihazlari.com.tr         erzurum@avrupaisitmecihazlari.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7