Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2018
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK   8
                                                            2018

     “Avrupa’nın Kudüs’ü” Saraybosna’da                            BOSNA HERSEK’E
                                destek              REKOR DIŞ YATIRIM     Filistin’e                      mitingi              En büyük yatırım Hırvatistan’dan


                                                  geldi, Türkiye beklentilerin
                                                     çok altında kaldı

                                                   osna Hersek savaş sonrası yaraları-
                                                   nı sarmaya ve bir düzen oturtmaya
                                                Bçalışırken, her geçen gün yabancı
                                                 yatırımcıların da ilgisini çekmeye devam
                                                 ediyor.

                                                 Ülkeye 2016 yılında gelen doğrudan ya-
                                                 bancı yatırımlar, bir önceki yıla göre artış
                                                 göstererek rekor kırdı. 536,3 milyon Kon-
                                                 vertibl Mark tutarındaki yeni yatırımın,
                                                 484,6 milyon KM’i Bosna Hersek Fede-
                                                 rasyonu’na yapıldı. Sırp entitesi ise sade-
                                                 ce 51,7 milyon KM yatırım çekebildi.

                                                 Bosna’ya 2016 yılında yapılan yabancı ya-
                                                 tırımlarda komşu ülke Hırvatistan 122,7
                                                 milyon KM ile ilk sırada yer aldı. Hırvatis-
                                                 tan’ın Birleşik Arap Emirlikleri 68,7 mil-
                                                 yon KM ile takip etti.

                                                 Listede Avrupa’dan Hollanda ve Lüksem-
                                                 burg 40’ar milyon KM ile yer alırken, bu
                                                 ülkeleri sırasıyla 33,6 milyon KM ile Su-
                                      Prof. Dr. Mustafa Ceriç udi Arabistan, 30,3 milyon KM ile Türki-
                                                 ye ve 29,5 milyon KM ile Kuveyt izledi.
                                                 Türkiye’nin bu noktada beklentilerin çok
       BD  Başkanı Trump’ın, Derneği organize etti.   nuyorum. Trump, başkaları adına  altında bir yatırım gerçekleştirmesi dikkat
       Kudüs’ü İsrail’in başkenti             karar alıp Kudüs’ü İsrail’in başkenti  çekti.
    Aolarak kabul eden skandal  Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan  ilan edemez” diye konuştu.
    kararı İslam ülkeleri başta olmak  yüzlerce gösterici, “Dur Trump”,           Dünya devlerinin Bosna Hersek’e doğru-
    üzere, dünyanın dört bir yanında  “Ellerini Kudüs’ün üzerinden çek”  Bosna Hersek Eski Reis-ul Ule- dan yatırımı ise neredeyse yok denecek
    protesto ediliyor.      ve “Kudüs, Filistin’in başkentidir”  ması Prof. Dr. Mustafa Ceriç de bu  kadar az. ABD, Çin ya da Rusya’dan hiç
                  yazılı dövizler ile Trump’ın elini  anlamlı mitingde yer alan isimler  yatırım gelmezken, Almanya 2016 yılında
    “Avrupa’nın Kudüsü” olarak nite- kanlı gösteren görseller taşıdı. arasındaydı. Bosna Hersek-Filistin  sadece 1,1 milyon KM’lik yatırım gerçek-
                                                 leştirdi.
    lendirilen Bosna Hersek’in başken-             Dostluğu Derneği Başkanı Avdo
    ti Saraybosna’da da karara tepki ve  Kudüs’ün, uluslararası bir şehir ve  Hebib ise Trump’ın tek taraflı ka- Bosna Hersek’in savaşın bitiminden gü-
    Filistin halkına destek için miting  Filistin’in başkenti olduğuna işaret  rar aldığını vurgulayarak, “Filistin  nümüze kadar en büyük dış yatırımcısı
    düzenlendi.         eden Bosna Hersek’teki Filistinliler  halkının özgürlüğü için verilen  2,1 milyar KM ile Hırvatistan oldu. Avus-
                  Birliği Başkanı ve Filistin’in eski  mücadelenin yanındayız. Kudüs,  turya 1,8 milyar KM, Slovenya ise 564
    17 Aralık’ta tarihi Başçarşı Meyda- Saraybosna Büyükelçisi Majed Ma- tüm dinlerin merkezidir ve Filistin  milyon KM ile ülke ekonomisine canlı-
    nı’ndaki mitingi Bosna Hersek-Fi- arouf, “Kudüs, tüm dinlere kapıları- halkına aittir. İstanbul Deklarasyo- lık kazandırdı. Bosna’da en fazla yatırım
    listin Dostluğu Derneği, Bosna  nı açan bir şehir. Filistinliler vatan- nu’nda belirtilen Doğu Kudüs’ün  yapılan alanlar olarak finansal hizmetler,
    Hersek’teki Filistinliler Birliği, larını unutmaz. Avrupa Birliği’ne  Filistin’in başkenti ilan edilmesi  toptan ticaret, gayrimenkul piyasası, me-
                                                 talik olmayan mineral ürün üretimi ile te-
    Bosna Hersek Mısır Birliği, AKOS  Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti  maddesini destekliyoruz” ifadele- mel metallerin üretimi öne çıkıyor.
    Derneği ve Genç Müslümanlar  olarak tanımaları çağrısında bulu- rini kullandı.
                                 Sevdiklerinizle birlikte

                                 mutlu, huzurlu bir yıla


                               başlangıç yapmanızı ve tüm

                                  yılınızı aynı güzellikte

                                   geçirmenizi dilerim
                                    Mehmet Kurt

                                Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür
                                 ve Spor Kulübü Derneği Başkanı
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13