Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2019
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK   4
                                                            2019    Yıldırım Mahallesi’nde yapılan geniş katılımlı toplantıdan,
         Türk spor tarihine geçecek bir karar çıktı
   YILDIRIM BOSNA
      LİGDEN ÇEKİLDİ
     Yıldırım Bosna Spor Kulübü, Küçükköy ma- metlerde bulunmuş, yetiştirdiği ve milli takımlar
    çından önce bir taraftarın ölümüyle sonuçlanan  seviyesine getirdiği onlarca sporcusuyla futbol
    olayların ardından Türk spor tarihine geçecek  ve basketbolda marka olmuş bir spor kulübüdür.
    bir karara imza attı. Ligde son 4 maça girilirken  Sportif başarılardan önce ahlaklı nesiller ve
    lider ile aynı puanda yer alan ve klasman grubu- bireyler yetiştirmeyi hedef edinen camiamız ne
    na kalmasına kesin gözüyle bakılan takımımız,  yazık ki son yıllarda spor dışında konularla da
    futbol terörüne tepkisini ortaya koymak için  mücadele etmek zorunda kalmıştır.
    ligden çekilme kararı aldı.        Türk futbolunun son yıllarda içinde bulun-
     30 Aralık’ta yaşanan acı olayın bir gün son- duğu sıkıntıların başında gelen holiganizm ve
    rasında Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma  saha dışı olaylar ne yazık ki bu köklü camianın
    Derneği’nde geniş katılımlı bir istişare toplantısı  da önemli sorunlarının başında gelmektedir.
    düzenlendi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet  Bunun en son ve en acı verici örneği 30 Aralık
    Sancaklı’nın da katıldığı toplantıda Yıldırım  2018 Pazar günü yaşanmıştır.
    Bosna’nın eski başkanları Kerim Erden, Bahri  Yaklaşık 50 yıllık mazisi olan Yıldırım Bosna
    Sipahi, Kadri Sancaktar, Şevket Ok ve Zülfü Koç  – Küçükköy rekabetinin son yıllarda saha için-
    da hazır bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkan  den çıkarak saha dışında istenmeyen olaylara
    Yardımcısı Naser Şimşek, Yıldırım Mahallesi  sebebiyet verdiğini üzülerek gözlemlemektey-
    Muhtarı Adnan Liçina, İYİ Parti Bayrampaşa İlçe  dik. Bunun önüne geçilebilmesi için iki kulüp
    Başkanı Raif Güler, CHP Bayrampaşa Belediye  yönetimlerinin gayretleri ne yazık ki bir sonuç
    Başkan Aday Adayı Remzi Albayrak, Bosna Her- vermemiş ve iki takım taraftarı görünümün-
    sek Dostları Vakfı Başkanı Saffet Erdem, Bosna  deki holiganların arasındaki gerginlik artarak
    Sancak Derneği Eski Başkanı Zahit Büyükbay- bugünlere gelmiştir. Son yaşanan olaylarda 19
    rak, Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed  yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel
    Sancaktar, Yıldırım Bosna Başkanı Saffet Eryüz  evladımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yüre-
    ve kulüp ile dernek yöneticileri ile camianın  ğimize tarifsiz bir acı bırakmıştır.
    kanaat önderleri bu önemli toplantıda yerlerini  Hiçbir şey 19 yaşındaki bir evladımızın
    alan isimler oldular.         hayatından daha değerli olamaz. Biz, Türk spo-
     Basına kapalı düzenlenen toplantıda herkes  runun 60 yıllık çınarı Yıldırım Bosna olarak, bu
    düşüncesini dile getirdi ve çözüm önerilerini  şartlarda sportif mücadele vermenin bir anlamı
    sundu. Toplantı sonrasında gazetecilerin karşı- olmadığına kanaat getirdik. Bu nedenle futbol
    sına çıkan Yıldırım Bosna Başkanı Saffet Eryüz,  A takımımızı, şampiyonluğun en güçlü adayı
    A takımı ligden çektiklerini ve önümüzdeki  olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz.
    maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.    Bu kararımızın Türk sporunun geleceği ve
     Eryüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: içinde bulunduğumuz futbol terörü illetinin son
     Kamuoyunun dikkatine,        bulması adına hayırlar getirmesini diliyoruz.
     Yıldırım Bosna Spor Kulübü, kurulduğu 1960     Saygılarımızla
    yılından bu yana Türk Sporuna çok büyük hiz-  Yıldırım Bosna Spor Kulübü
   1   2   3   4   5   6   7   8   9