Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2020
P. 8

OCAK  8
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020

                         Muhammed
                         Sancaktar
                                                  Cavit
                                        Ekrem        Ganiç
                  Muradiye                  İmamoğlu
                                                            Remzi
                 Albayrak Şit                                    Albayrak
        Kadri
       Sancaktar    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinde Türkiye Boşnakları da yer aldı…
    İKİ GÜNLÜĞÜNE SARAYBOSNA’DAYDI


     İstanbul’da 31 Mart’ta iptal edile- alacak şekilde Balkanlara yapacağına  Boşnakların önemli isimlerinin de yer  Belediye Başkan Yardımcısı Cavit
    rek 23 Haziran’da yeniden yapılması- dair söz vermişti.    aldığı bir heyet 26 Aralık Perşembe  Ganiç, Bayrampaşa Belediye Meclisi-
    na karar verilen seçimlerden bir hafta  İmamoğlu seçildikten sonra resmi  akşamı Saraybosna’ya gitti. nin CHP’li Üyesi Kadri Sancaktar ve
    önce Bayrampaşa’da bulunan Türkiye  toplantılar için Paris, Kopenhag, Ber- İmamoğlu ile beraber Bosna Her- CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı
    Bosna Sancak Derneği’ni ziyaret eden  lin ve Viyana gibi Avrupa şehirlerine  sek’e uçan isimler arasında Türkiye  Muradiye Albayrak Şit de vardı.
    CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, beledi- gittikten sonra, Boşnaklara verdiği  Bosna Sancak Derneği Başkanı Mu-
    ye başkanı seçilmesi halinde ilk yurt  sözü yerine getirmek için harekete  hammed Sancaktar, İBB İtfaiye Daire  SARAYBOSNA KANTON
    dışı gezisini Bosna Hersek’i de içine  geçti. Aralarında İstanbul’da yaşayan  Başkanı Remzi Albayrak, Bakırköy  BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
                                                     İmamoğlu ve beraberindekilerin
                                                   Bosna Hersek'teki ilk ziyareti Saray-
                                                   bosna Kantonu Başbakanı Edin For-
                                                   to’ya oldu. Siyaseten çalkantılı günler
                                                   geçiren ve her an hükümet düşme
                                                   tehlikesi yaşayan Kanton Başbakanı
                                                   ile görüşmesinde İmamoğlu, İstan-
                                                   bul'un karma kültürü ve yapısı içinde
                                                   Balkanların her yerinden çok sayıda
                                                   insanın yaşadığını belirterek, özellikle
                                                   Boşnak hemşerilerinin selamlarını
                                                   buraya getirdiğini söyledi.
                                                     İki şehrin makamları arasında
                                                   bugüne kadar yapılmış güzel işleri
                                                   geliştirip daha üst seviyeye taşımayı
                                                   hedeflediklerini kaydeden İmamoğlu,
                                                   bu coğrafyada yaşayanların özgün
                                                   yaşamlarını ve kültürlerini destekle-
                                                   yen çağdaş bir ilişki düzeni kurmak
                                                   istediğini belirtti.
                                                     İmamoğlu, Bosna Hersek'le
                                                   asırlardır var olan kültür, inanç ve
                                                   ilişki birlikteliğini daha da geliştirmek
                                                   istediklerini ifade ederek, "bu nok-
                                                   tada, bu büyük coğrafyanın önemli
                                                   bir merkezi olan İstanbul'un öncü bir
                                                   rol oynamasının bizim görevimizin
                                                   zorunlu bir parçası olduğunu hisse-
                                                   den bir belediye başkanıyım" diye
                                                   konuştu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13