Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2018
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  4
                                                            2018
                            ÜÇ BOŞNAK BAŞKAN


                                      ürkiye iş dünyasının dış eko- Bursa Fahri Konsolosluğu görevi-
                                      nomik ilişkilerinde 32 yıldır  ni de yürüten, Çilek Mobilya’nın
                                    Tfaaliyet gösteren DEİK’in İş  kurucusu ve CEO’su Çilek, 2015’de
                                    Konseyleri Olağan Seçimli Genel  Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
                                    Kurulu 11 Ocak’ta İstanbul’da yapıl- Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç’in
                                    dı. Toplam 143 iş konseyi ile önemli  danışmanlığı görevine atandı.
                                    bir platform rolü üstlenen DEİK’in
                                    142 İş Konseyinin başkanları seçil- Lojistik sektörünün köklü firmala-
                                    di. 66 konseyin başkanları değişti,  rından Sağlık Lojistik Group İcra
                                    76 başkan koltuğunu korudu.  Kurulu Başkanı Zahit Sağlık, 8
                                                   kardeşli bir ailenin 3’üncü çocuğu
                                    3 iş konseyinde başkanlık göre- olarak 1966 yılında dünyaya geldi.
                                    vini Türkiye Boşnakları üstlendi.  Zahit Sağlık, çocuk yaşlarda babası
                                    Türkiye – Bosna Hersek İş Konse- ile birlikte gittiği yurtdışı seferlerle
                                    yi’nin başkanlığına Muzaffer Çilek,  lojistik sektörüne giriş yaptı. Onda-
                                    Türkiye – Slovenya İş Konseyi’nin  ki yönetim becerisini ilk fark eden
                                    başkanlığına da Zahit Sağlık bir kez  babası Süleyman Sağlık, iki ağabe-
                                    daha seçildi. Türkiye – Sırbistan İş  yini kısa bir süre firmanın başında
                                    Konseyi’nin yeni başkanı Bayram  denedikten sonra, dümeni daha
                                    Akgül oldu.          ehil bir el olarak değerlendirdiği 3.
                                                   kardeş Zahit Sağlık’a bıraktı.
                                    Muzaffer Çilek, Zahit Sağlık ve
                                    Bayram Akgül yatırım sahalarında  47 yaşındaki Bayram Akgül ise,
                                    dünyaca ünlü markaların başında  bisiklette bir dünya markası olan
                                    yer alan üç başarılı Boşnak işadamı.  Salcano’nun yönetim kurulu üyesi.
                                                   Yıldırım Mahallesi Boşnaklarından
                                    İnegöl Boşnaklarından 58 yaşın- olan Akgül, Bosna Sancak Kültür
                                    daki Muzaffer Çilek 2009 yılından  ve Yardımlaşma Derneği’nde ve
                                    itibaren Bosna Hersek’te inşaat,  Türkiye Bisiklet Federasyonu’nda
                                    tarım, enerji ve turizm alanlarında  başkan yardımcılığı görevlerini
                                    yatırımlarını sürdürüyor. 2010  sürdürüyor.
      Muzaffer Çilek     Zahit Sağlık    Bayram Akgül   yılından bu yana Bosna Hersek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9