Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2018
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  8
                                                            2018
   Dodik’in “beslemeleri” üniforma giydi, silahlandı, 25 yıl öncesini hatırlattı!

   Bosna Hersek’te
   birileri düğmeye mi bastı?


      alkanlar’da tansiyonu yük- Dodik’in bu grubu muhaliflere  rafının altına “Böyle bir başkan
      seltecek gelişmeler yaşanı- karşı oluşturduğunu yazan Zurnal,  için ölmeye değer” diye yazdığı
   Byor. 1992-1995 yılları arasın- sızan belgelerden birine dayana- ifade edildi. Stojkoviç, Dodik’in
    da bölgeyi kan gölüne çeviren, yüz  rak grubun amacının “muhalifler  fotoğrafının altına da “Kimse bize
    binlerce masum insanı katleden  yetkililerin çalışmasını engellemek  zarar veremez. Kaderden daha
    Sırp çetnikler, bu günlerde yine  isterse müdahale etmek” olduğunu  güçlüyüz” diye yorumda bulundu.
    benzer hayallerin peşinde.  ileri sürdü. Zurnal, Dodik’in çet- Zurnal gazetesi, Stojkoviç’in Rus
                  niklerle fotoğraflarını da yayınladı.  bir generalden madalya aldığını
    Bosna Hersek sınırları içerisinde  Faşist beyinlilerin silahlarıyla  gösteren fotoğraflara da yer verdi.  GERÇEK TEHLİKE
    yer alan Sırp Entitesi’nde ‘Sırp  üniformalı şekilde göründüğü
    Onuru’ adlı bir milis grubun  fotoğraflar da haberde kendine yer  Bosna Hersek Güvenlik Bakanı  BALKAN KOZAK
    kurulduğu ve grubun başında da  buldu.          Dragan Mektiç, istihbarat servisle-
    Rusya’da eğitim almış paramili-              rinin bu milis gücün varlığından ve  Araştırmacı Yazar Aziz Tafro, ‘Srbska
    terler olduğu iddia edildi. Bosna  Milis liderlerin, Rusya Devlet  faaliyetlerinden haberdar olduğu- Čast’ (Sırp Onuru) adıyla ortaya çıkan
    Hersek’te yayın yapan Zurnal adlı  Başkanı Vladimir Putin’e hayranlık  nu söyledi. Mektiç, yetkililerin bu  grubun tehlikeli bir organizasyon olma-
    gazetenin haberine göre milis gücü  duyduğunun belirtildiği haberde  durumla ilgili savcılığa müracaat  dığını, aksine büyük tehlikeyi kamufle
    oluşturan isim de Sırp Entitesi’nin  çetnikbaşı Bojan Stojkoviç’in,  etmek için bir rapor hazırladığını  etmek için ön plana çıkarıldığını iddia
    başbakanı Milorad Dodik.   Instagram’da Putin’in bir fotoğ- da belirtti.        etti. Tafro, asıl tehdidin “Balkan Kozak
                                                 Ordusu” olduğunu ve bu oluşumun geç-
                                                 mişinin Bosna Savaşına kadar gittiğini
                                                 belirtti. Tafro, bu ordunun savaş zama-
                                                 nında Sırplarla birlikte görev alan Ruslar
                                                  tarafından kurulduğunu söyledi.


      BELGRAD YÖNETİMİ BOSNA’DAN VAZGEÇMEDİ


      oşnak Dünyası Gazetesi  açıldı. Belgrad burada silahlı aske- Ivanoviç’in oldürülmesi Belgrad
      Danışmanı Rıfat Ahmetoğlu  ri eğitim verilmiyor dese de mesaj  rejiminin bölgedeki kolu maf-
   Bda Aziz Tafro’nun görüşleri- pek açık!          ya bağlantılı bir suikast. Dodik
    ni destekler yorumlarda bulundu:             Belgrad’ın Bosna Hersek’ten
                  ‘Srbska Čast’ diye eski savaş vete- vazgeçmediğini oynayan bir figür.
    “Sırbistan’ın Niş şehrinde yakın  ranı çetnik grup da burada eğitim  Hırvatistan da Sırbistan’la koordi-
    zamanda ‘Rusko-Srpski Huma- aldı. Dodik bunlarla RS Parla- neli biçimde Bosna Hersek Dev-
    nitarni Centar’ Rus-Sırp (sözde)  mento binasında ve makamında  leti’nin yürüyemeyeceği tezine
    İnsani Yardım Merkezi adıyla ve  birlikte poz veriyor. Bir psikolojik  kuyruk olarak Bosna’dan özellikle
    dışarıdan çok sıkı kontrollerle  savaş, yıldırma ve gözdağı amaç- Hersek bölgesini koparmak için
    girilebilen adeta NATO karşıtı bir  lanıyor. Kosovska Mitrovica’da  fırsat kolluyor.”
    istihbarat askeri kamp merkezi  da lokal Sırp muhaliflerden Oliver       BOŞNAKLAR DAHA               KALIN: PROVOKASYON KABUL EDİLEMEZ
       ZOR DURUMDA
                                               Kalın, Türkiye’nin Bosna Hersek ile “özel bir
                                               ilişkisi” olduğunu anlatarak, Bosna Hersek’i
      osna Hersek’te olası  600 km menzilli füzeleri                  güvenli ve istikrarlı bir ülke olarak görmeyi
      bir sıcak çatışma  NATO’dan alıyor. Sırbistan                  dilediklerini, Boşnak, Hırvat ve Sırp halkları
   Bortamının meydana   da Ruslardan 6 MiG 29                     arasında etnik gerginlikler yaşanmasını iste-
   gelmesi halinde Boşnakla- savaş uçağını hibe olarak                  mediklerini kaydetti.
   rın 1992’ye göre daha zor  aldı. Önümüzdeki aylarda
   durumda olduklarını iddia  Beyaz Rusya’dan 6 tane                   Bosna Hersek’teki iki entiteden biri olan Sırp
   eden Ahmetoğlu, “bence  daha alacak. Ve dahası                    Cumhuriyeti’nden gelen ayrılıkçı söylemlerin
   1992’den de zor durumda- Sırbistan Ordusu, tankla-                  endişelendirici olduğunu ifade eden Kalın,
   lar! O zaman JNA ordusun- rının bakım ve onarımının                  bunun sadece Türkiye’yi değil, bölgede barış
   dan eğitimli hazır Boşnak  Saraybosna’nın banliyösü                  ve istikrar görmek isteyen diğer ülkeleri de
   askerler vardı. Şimdi ise  mesabesindeki Pale’de   umhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim  endişelendirdiğini bildirdi.
   1995’den beri mecburi  yapılması anlaşması yaptı.  Kalın, Bosna Hersek’in başkenti Saray-
   askerlik yok ve 35’lik  Bu Dayton sonrası Bosna  Cbosna’ya gerçekleştirdiği günübirlik zi- İbrahim Kalın, bölgedeki durumun haliha-
   gençlerin eli silah tutma- Hersek ve bölge ülkeleri- yaretin sonunda basın mensuplarıyla sohbet  zırda hassas olduğuna dikkati çekerek, “Sırp
   sını bilmiyor. Armija BiH  nin silahlanma limitlerinin  toplantısında bir araya geldi. Cumhuriyeti’nden Bosna Hersek’in kalanına,
   o zaman Hırvat Ordusuna  dolaylı aşılması anlamına                  özellikle de Boşnaklara yönelik herhangi
   denkti şimdi ise Hırvatistan  geliyor” diye konuştu. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Basın  bir provokasyon kabul edilemez” ifadesini
                            Müşavirliği tarafından düzenlenen toplantıda  kullandı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13