Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2019
P. 3

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  3
                                                            2019
    Onlar sevgi dolu gönülleriy-
   le güçlerinin yetebildiği her yere
   dokunmaya çalışıyor. 4 yıl önce ilk
   olarak kimsesiz çocuklar için harekete
   geçmişlerdi. Daha sonra madde ba-
   ğımlısı gençler için kolları sıvadılar.
   Geçtiğimiz yıl kadın tutukevlerinde
   anneleriyle birlikte kalmak zorunda
   olan çocukları düşündüler. Ve bu yıl
   “Bir Okul da Bizden” diyerek hedef
   büyüttüler. Büyük hedeflere büyük
   yüreklerle ulaşılabileceğini herkese
   gösterircesine…
    Bosna Sancak Kültür ve Yar-
   dımlaşma Derneği Kadın Kolları, 3
   yıldır sürdürdüğü kermes etkinliğinin
   dördüncüsünü 2019’un Ocak ayında
   başarıyla gerçekleştirdi. Her geçen yıl
   ilginin ve desteğin arttığı kermesin bu
   yılki hedefi kadın kolları tarafından
   yapılacak okula destek sağlamak oldu.

    KALİTELİ ÜRÜNLER UYGUN
      FİYATA ALICI BULDU

    9-24 Ocak tarihleri arasında
   Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan
   Caddesi’nde düzenlenen etkinliğin
   açılışını Dernek Başkanı Muham-
   med Sancaktar, Kadın Kollarından
   Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabiha
   Tüzünoğlu, Kadın Kolları Üyeleri ve
   vatandaşlar birlikte yaptı. Tekstilin
   kalbi Laleli’deki esnafın destekleri  gösterdik. İlk kermesimiz kimsesiz  uzatmak istedik” ifadelerini kullandı. gerektiren işlere imza atan kadın kol-
   kermese ayrı bir zenginlik kattı.  çocuklar içindi. İkincisinde madde             ları üyeleri için de şunları söyledi:
   İnsanlar kaliteli ürünleri uygun fiyata  bağımlısı gençlerimiz için destek  “GÜZEL YÜREKLİ, FEDAKAR VE  “Güzel yürekli, özverili, fedakar
   alma fırsatının yanı sıra, yaptıkları  olmayı amaçladık. Üçüncü kermesi- ÇALIŞKAN KADINLARIMIZ” ve çalışkan; kendileriyle çalışmaktan
   alışverişle çok özel bir amaca da katkı  mizde “Masumuz Ama İçerideyiz”            ve birlikte yol yürümekten gurur
   sağlamış oldular.
                   diyerek, kader mahkumu annelerin  Okul projesini en yakın zamanda  duyduğum arkadaşlarıma yürekten
                   masum çocuklarına gökyüzünü, kuş- hayata geçireceklerine inandıkları- teşekkür ediyorum. Onlar eşlerinden,
    KERMES BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ    ları, ağaçları ve çiçekleri tanımaları  nı kaydeden Tüzünoğlu, kermese  çocuklarından, özellerinden özveride
                   ve bahçede bir nefes alabilme imkanı  desteklerinden ötürü başta Dernek  bulunarak zamanlarını ayırdılar ve
    15 gün boyunca devam eden  sunmayı hedefleyerek bir kreş projesi  Başkanı Muhammed Sancaktar’a ve  çok güzel projelere imza attılar, atma-
   kermese gösterilen ilgiden son derece  için mücadele ettik. Son kermesimiz  yönetim kuruluna, Laleli esnafına ve  ya da devam ediyorlar. Selma Demir,
   memnun olduklarını belirten Sabi- ise ülkemizin dört bir yanında eğitim  kendilerine güvenerek destek veren  İzeta Demirok, Kıymet Büyükbayrak,
   ha Tüzünoğlu, 4 yıldır süren ve bir  uğruna kilometrelerce yol yürüyen  herkese teşekkür etti. Kermesten ka- Nevin Demir, Kadriye Büyükbayrak,
   gelenek halini alan kermeslerden  çocuklarımıza “Bir Okul da Bizden”  lan ürünlerin bir bölümüyle iki köyün  Remziye Koç, Zeynep Badem, Elmaza
   bahsederken “bugüne kadar düzenle- teması ile yola çıktı. Kar kış demeden  giyim ihtiyacını karşılayacaklarını, bir  Sakarya, Bahriye Ünver, Nermin
   diğimiz her kermesin bir amacı oldu.  okul yollarına düşen, köylerinde okul  bölümünün de kimsesiz ve evsiz- Uykan, Emine Soy ve Nurten Bilim’e
   Ve her yeni etkinliğin bir öncekin- olmadığı için cehalet tehlikesiyle  lere ulaştırılacağını belirten Sabiha  minnettarım.”
   den daha başarılı olması için gayret  karşı karşıya kalan evlatlarımıza bir el  Tüzünoğlu, bütün bu güzel ve özveri
   1   2   3   4   5   6   7   8