Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2019
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  4
                                                            2019
                         BOŞNAKÇA ÖĞRENMEK
                         ARTIK ÇOK DAHA KOLAY
                        Herhangi bir kursa gitmek-  Muminoviç’in kitabında  ve kolay anlaşılır bir biçimde
                       sizin ve de özel derse ihtiyaç  çeşitli düzeltmeler ve güncelle- Boşnakça öğrenmek isteyenlere
                       duymadan, kendi kendine Boş- meler yapılırken, genel hatlarıyla  aktarılıyor.
                       nakça öğrenmek isteyenler için  kitabın orijinaline bağlı kalındı.  Türkiye’de “BOŞNAKÇA
                       hazırlanan Boşnakça kitabı, Şubat  Bugüne kadar 30’un üzerinde  – BOSANSKİ JEZİK” adıyla
                       ayında okurlarıyla buluşuyor. Fa- Boşnakça kitabı Türkçeye çeviren  basılan çalışmaya tüm kitap-
                       tima Pelesiç Muminoviç tarafın- Saffet Atalay bu kitapta da çeviri  çılardan, Boşnak sivil toplum
                       dan hazırlanan ve geçtiğimiz yıl  ustalığını konuşturdu. Kastaş  örgütlerinden ve Boşnak Dünyası
                       Saraybosna’da basılan “Bosanski  Yayınevi tarafından basılan kita- Gazetesi’nden ulaşabileceksiniz.
                       Jezik – Boşnakça” adlı eser,  bın derlemesini Nusret Sancaklı  Kitabınızı Boşnak Dünyası Ga-
                       “Boşnak Tarih ve Edebi Eserlerini  yaptı. Kitapta, alfabe bilgilerinden  zetesi üzerinden temin etmek is-
                       Türk Edebiyatına Kazandırma  kelime telaffuzlarına, dilbilgi- terseniz 0532 730 01 80 numaralı
                       Projesi” kapsamında Türkiye’de  sinden konuşma pratiklerine  telefondan whatsapp ile iletişime
                       Boşnakça öğrenmek isteyenlerin  kadar kapsamlı bir içerik mevcut.  geçebilir, öğrenmek istediklerini
                       beğenisine sunuldu.     Konular tam 17 üniteye ayrılmış  sorabilirsiniz.


     KAN VE KÖK HÜCRE
    BAĞIŞINA BÜYÜK İLGİ

    Bosna Sancak Kültür ve
   Yardımlaşma Derneği Gençlik
   Kolu ile Kızılay işbirliğince
   düzenlenen kan bağışı etkinliği
   her yıl olduğu gibi bu yıl da
   büyük katılımla gerçekleşti.
   20 Ocak Pazar günü boyun-
   ca dernek büyük salonunda
   onlarca vatandaş hem kan
   hem de kök hücre bağışında
   bulundu. Dernek yönetiminin                         18 MART DERNEĞİ'NDE
   büyük bölümü bağış yapanlar
   arasındaydı. Gün sonunda 90                         10. YIL COŞKUSU
   kan, 70 de kök hücre bağışı
   yapıldığı açıklandı.
                                          Çanakkale ve ilçelerinden  Gecede sahne alan Berkay
                                         İzmir’e göç eden, çoğunluğu  Büyük ve orkestrası, seslen-
   “BU KAPTA HAYAT VAR”                            Boşnak olan Çanakkalelilerin  dirdiği şarkılarla davetlilere
                                                     keyifli anlar yaşattı.
                                         kurduğu, ‘18 Mart Çanakka-
                                         leliler Kültür ve Yardımlaşma  18 Mart Çanakkaleliler
                                         Derneği’nin, Bornova Sırrı  Kültür ve Dayanışma Der-
     Minicik ellerin sahibi koca yürek-                   Aydoğan Kültür Merkezi’nde  neği Başkanı Orhan Arslan
    ler soğuk havalarda sevimli dostlarını                  düzenlediği, 10. Yıl Birlik ve  bu anlamlı gecede şunları
    unutmuyor. Karlı kış günlerinde yiyecek                  Dayanışma Yemeğine yakla- söyledi;
    bulmakta zorlanan kedi, köpek ve kuş                   şık 350 kişi katıldı.    “Bizlerin büyük bir aile
    gibi hayvanların yardımına koşan gönül-                   Yemeğe, CHP İzmir Mil- olduğunu bizleri yalnız
    lüler bu yıl da işbaşında. Sancak Gençlik                 letvekili Kamil Okyay Sındır,  bırakmayarak hissettiren,
    Eğitim Merkezi tarafından ilk kez 2 yıl                  Türkiye Bosna Hersek Kültür  derneğimizin kuruluşunun
    önce hayata geçirilen “Bu Kapta Hayat                   Dernekleri Federasyonu  10’uncu yıldönümünü kutla-
    Var” projesi, üçüncü yılında da tüm                    Başkanı Ergün Erkap, İzmir  dığımız bu gecede aramızda
    hızıyla devam ediyor.                           Bosna Sancak Kültür ve Yar- olan değerli dostlarımıza,
     Ömer Deniz başkanlığında ve özve-                   dımlaşma Derneği Başkanı  dernek üyelerimize ve
    rili yöneticileriyle fark oluşturan projele-               Abdullah Gül, çok sayıda  tüm konuklarımıza sonsuz
    re ve çalışmalara imza atan SancakGEM                   Balkan derneği başkanları,  teşekkür ederim. Nice 10
    bu yıl da bünyesindeki öğrencilere                    STK başkan ve yöneticileri,  yıllarda büyüyerek ve güçle-
    yaklaşık 4 bin kap mama dağıtımı yaptı.                  belediye başkan aday adayla- nerek daha güzel faaliyet ve
    Öğrenciler mama kaplarını kedi, köpek                   rı, meclis üyesi aday adayları,  etkinliklerde beraber olmak
    ve kuşların kolaylıkla ulaşabileceği bıra-                muhtarlar ve siyasi parti  ümidiyle herkese saygı ve
    kıyor ve onların beslenmesine yardımcı                  temsilcilerinin yanı sıra çok  sevgiler sunarım” dedi.
    oluyor.                                  sayıda Çanakkaleli katıldı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9