Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Temmuz 2017
P. 10

10                                     GÜNDEM
   20 Yıllık
   Geleneksel İftar     efaköy Çağdaş Bos- ise tabii ki Boşnak böreği
     na Sancak Kültür  vardı.
   Sve   Yardımlaşma
   Derneği, her Ramazan  Sefaköy Çağdaş Bosna
              Sancak Derneği’nin çiçe-
   olduğu gibi bu yıl da ge- ği burnunda başkanı İs- Adapazarı’nın Gorajdeli Kardeşleri
   leneksel iftarında yüz-
   lerce kişiyi aynı sofrada  mail Şen, iftar organizas-
   buluşturdu.      yonun yaklaşık 20 yıldır  dapazarı Belediyesi Uluslararası Ramazan  Hepinizi Bosna’ya davet ediyorum” dedi. Savaş
              aralıksız sürdüğüne dik-  etkinlikleri kapsamında aralarında çok sayı- sırasında ve sonrasında gerçek dostlarının Türki-
   Dernek binasında ger- kat çekerek, “yenilenen  Ada lise ve üniversite öğrencisinin bulunduğu  ye olduğunu gördüklerine dikkat çeken Ramoviç,
   çekleştirilen iftara, Sefa- yönetimimizle birlikte Bosna Hersek heyetini iftarda ağırladı. “Rahmetli Aliya İzzetbegoviç bizlere şöyle söyler-
   köy Boşnaklarıyla birlik- misafirlerimizi ağırlama-                 di: ‘Bosna Türkiye’nin emanetidir.’ Her zaman ül-
   te bölgedeki sivil toplum  nın mutluluğunu yaşa- Adapazarı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı prog- kenizin daha da iyi olması için dua ediyoruz. Zor
   örgütleri ve siyasi parti  dık. Bizler Çağdaş Bosna  rama Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol  ve sıkıntılı günlerimizde yanımızda olduğunuz için
   temsilcileri katıldı.  Sancak Derneği olarak  Aydın, Başkan Yardımcısı Aydın Tercan, Gorajde  kendim, Gorajde ve tüm Bosna Hersek adına sizle-
              böylesine güzel gele- Belediye Başkanı Muhammed Ramoviç, Bosna  re teşekkür ediyorum” dedi.
   Yaklaşık 300 kişinin neklerimizi yaşatmak ve  Hersekliler Derneği Başkan Yardımcısı Muzaffer
   ağırlandığı iftarda bir kat  üzerine yenilerini ekle- Güneş, Serdivan Bosna Sancak Derneği Başkan  Türkiye’nin mağdur ve mazlumun her zaman ya-
   kadınlara ayrıldı. İftar  mek için çalışmaya de- Yardımcısı Sedat Kuçin ve çok sayıda Bosnalı genç  nında olduğunu ifade eden Başkan Vekili Erol Ay-
   sofrasının baş köşesinde  vam edeceğiz” dedi. katıldı.               dın, “Birlik ve beraberliğin artırılmasına vesile olan
                                              iftar yemeğinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk
                         Gorajde Belediye Başkanı Muhammed Ramoviç  duyuyorum. Bu akşam burada çok güzel bir tablo
                         Sakarya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu oldukla- var. Kardeş belediyemiz Gorajde ve Bosnalı genç-
                         rını belirterek “Balkanlar’da Avrupa’nın göbeğinde,  lerle birlikte oruç açmanın sevincini yaşadık. Rab-
                         küçük ama güzel Bosna’mızda sizlerin de evi var.  bim, bu birlikteliğimizi daim etsin” dedi.


                         Bayramlaşmada Gündem “Sjenica Konferansı”


                           osna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derne- Koordinatörü Davut Nuriler’in de yer aldığı sohbet-
                           ği’nin geleneksel bayramlaşması, Ramazan  te 20 Ağustos’ta Sancak’ta yapılacak olan Sjenica
                        BBayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirildi.  Konferansı masaya yatırıldı. Boşnak Milli Konseyi
                         Dernek binasında konuklarını ağırlayan yönetim  Başkanı Sulejman Ugljanin’in Türkiye’den önemli
                         kurulu üyeleri, yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşı- konuşmacıları beklediği dile getirildi. İlk kez 1917
                         laştılar.                 yılında Sancak Bölgesi’nin geleceğine dair kararlar
                                              almak için Sjenica’da tertiplenen konferans 100 yıl
                         Kahve ve çikolataların ikram edildiği bayramlaş- sonra yine güçlü bir Boşnak buluşmasına ev sahip-
                         mada önemli konular da gündeme geldi. Eski mil- liği yapacak.
                         letvekili Hüseyin Kansu ve TİKA Saraybosna Eski
   Yıkılan Cami İnşaatı Önünde İftar
     amazan ayının ilk sabahında Sırbistan’ın  sında şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, “camiyi bu
     başkenti Belgrad’daki Zemun Polje kasabası  halde gördüğümde bir süre kendime gelemedim. Bu
   Rutanç verici bir yıkıma sahne olmuştu. İnşaatı  kabul edilemez bir durum. En kısa sürede çözüme
   3 yıldır devam eden cami, ruhsatsız olduğu gerek- kavuşacağına inanıyorum” dedi.
   çesiyle yıkılmış ve ülkede yaşayan Müslümanların
   büyük tepkisine neden olmuştu.       Zemun Polje’nin bağlı olduğu Srem Müftüsü Emin
                        Zejnulahu da Sırbistan İslam Birliği’ne bağlı caminin
   Sırbistan İslam Birliği ve Bosna Hersek’te faaliyet  akıbeti konusunda hükümetten cevap beklediklerini
   gösteren Merhamet Derneği, Sırp makamlarınca yı- belirterek, yeniden inşa edilmesine yönelik taleple-
   kılan caminin önünde iftar düzenledi. İftar progra- rinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söy- ganize ettiklerini ifade ederek, “İftarın bereketini bu
   mına 200’den fazla vatandaş katıldı.    ledi.                   kez Zemun Polje’de paylaştık. Yıkılan caminin Müs-
                                             lümanlar arasında yarattığı hayal kırıklığını paylaşı-
   Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi Hüseyin Yılmaz,  Merhamet Derneği Başkanı Hajrudin Şahiç ise Ra- yor ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturul-
   burada yaptığı açıklamada, yıkık cami inşaatı karşı- mazan ayı boyunca Bosna Hersek dışında iftar or- masını temenni ediyoruz” diye konuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15