Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Temmuz 2017
P. 4

4                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI   Geleneksel İftara Büyük Katılım


      osna Sancak Kültür ve Yardım- Bahri Sipahi, Rumeli Türk Dernekleri  Bosna Sancak Derneği Başkanı Mu- Başkan Sevim, iftar vaktinin girme-
      laşma Derneği, üyelerini ve mi- Federasyonu Başkanı Kerim Erden,  hammet Sancaktar, iftardan önce  siyle birlikte akşam ezanını da okudu.
   Bsafirlerini geleneksel iftarında  Bosna Sancak Akademik Kültür ve  büyükelçi ve konsolos konuklarını
    buluşturdu. 5 Haziran Pazartesi günü  Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Elmas  yanına alarak, aynı anda Sancak Böl- Yapılan iftar ve akabinde edilen du-
    dernek binasındaki iftara katılım yo- Orak, Bosna Hersek Dostları Vakfı  gesi’nin Novi Pazar şehrinde iftara  anın sonrasında çeşitli konuşmalar
    ğun oldu. Derneğin terasında hazır- Başkanı Saffet Erdem, Sancak Dost- hazırlanan Bereket Konvoyu ile bir  yapıldı. Kürsüye gelen derneğin ku-
    lanan alan yetmeyince, alt kattaki sa- ları Platformu Başkanı Salih Akgül,  canlı bağlantı gerçekleştirdi. Novi  rucu başkanı ve Zahit Gürdal, 28
    lonun da açılmasıyla yaklaşık bin kişi  Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanı  Pazar’da bulunan Bayrampaşa Bele- yılda gelinen noktaya değindi. 15-16
    orucunu birlikte açtı.     Erol Sevim, Sefaköy Çağdaş Bosna  diye Başkanı Atila Aydıner ve Beledi- kişiyle yola çıktıklarını ve büyük ba-
                   Sancak Derneği Başkanı İsmail Şen,  ye Başkan Yardımcısı Naser Şimşek,  direler atlattıklarını belirten Gürdal,
    İftara Bosna Hersek Ankara Büyü- Yıldırım Bosna Başkanı Şevket Ok,  dernek iftarındaki konukları selamla- bugünkü durumun muazzam olduğu-
    kelçisi Bakir Sadoviç, Bosna Hersek  LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüp- dılar ve Sancak Bölgesi’ndeki atmos- nu belirtti ve emeği geçenlere teşek-
    İstanbul Başkonsolosu Began Muhiç,  koca, Tek Rumeli TV Yönetim Kuru- feri paylaştılar.  kür etti.
    Sancak Prijepolje Belediye Başkanı  lu Başkanı Atilla Baykal, Bayrampaşa
    Emir Haşimbegoviç, Sırbistan İstan- Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan  İftardan önce Kur’an-ı Kerim tilaveti  Etkinliğin ilerleyen dakikalarında
    bul Başkonsolosu Zoran Markoviç,  Balekoğlu ve Trabzonspor’un milli  yapıldı. Sivas Bosna Sancak Eğitim  öğrencilerin eğitim hayatına destek
    CHP İstanbul Milletvekilleri Bihlun  futbolcusu Uğur Demirok gibi önemli  ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Baş- olmak amacıyla derneğin burs faali-
    Tamaylıgil ve Dursun Çiçek, eski  isimler katıldı.    kanı Erol Sevim okuduğu ayetlerle  yetine katılım sağlayan 48 bağışçıya
    milletvekilleri Hüseyin Kansu ve               iftara katılanların gönlünü fethetti.  teşekkür belgeleri takdim edildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9