Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Temmuz 2017
P. 6

6                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI      Pendik’teki sokak iftarına 4 bin kişi katıldı, önce dualar okundu sonrasında İzmir Marşı söylendi...
   Bosna Sancak’tan 4 bin kişilik iftar


      nadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal  ile yankılandı. Anadolu Yakası Bosna San-
      Yardımlaşma ve Kültür Derneği,  cak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve Yu-
   Ageçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği  goslavya Karadağ Derneği Başkanı Recep
   sokak iftarının ikincisini bu yıl 10 Haziran  Sancaktar başta olmak üzere yüzlerce kişi
   Cumartesi günü gerçekleştirdi. Pendik’in  hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.
   Boşnak mahallesi Sapanbağları’nda Ye-
   nipazar Caddesi boydan boya masalarla  İlerleyen dakikalarda Boşnak oyunları oy-
   donatıldı. Yaklaşık 4 bin kişinin misafir  nandı, zeybek gösterisi sunuldu.
   edildiği iftara, Bosna Hersek Ankara Bü-
   yükelçisi Bakir Sadoviç, Sırbistan İstan- Pendik’teki Bosna Sancak iftarının artık
   bul Başkonsolosu Zoran Markoviç, CHP  gelenekselleştiğini belirten dernek yöneti-
   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel,  mi, her yıl aynı coşkuyu ve birlik beraber-
   Yugoslavya Karadağ Göçmenleri Derneği  liği sağlamak için gayret edeceklerini be-
   Başkanı Recep Sancaktar ve siyasi parti  lirttiler. Geçtiğimiz yılki iftara da yaklaşık
   temsilcileri de katıldı.      4.500 kişi katılmıştı.

   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-
   yan etkinlikte, İftardan önce konuşmalar
   yapıldı, dualar edildi. Ezanın okunması ve
   iftarın yapılmasının ardından ise Pendik
   sokakları İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı                                Boşnak Böreği
                               Yenikapı’da çok sevildi
                             amazan ayı manevi haz  söz ettirmeye başlayan Boş- reddütlerimiz vardı. Ancak iyi
                             ile birlikte sosyalleşme  nak böreği, ilk kez bir Rama- ki bu yıl Yenikapı’ya gelmişiz.
                          Rnoktasında da önemli  zan etkinliğinde halkın beğe- İnsanların tepkileri çok güzel.
                           hareketlenmeye neden oldu.  nisine sunuldu.    Boşnak böreğini ilk kez dene-
                           İstanbul’da bu anlamda en             yenler de çok beğeniyorlar.
                           coşkulu yerlerden biri de Ye- Yenikapı’daki yaklaşık 40 ye- İnşallah bundan sonraki yıl-
                           nikapı Sahili’ydi. Ramazan  mek standından birinde bu yıl  larda da bu tür etkinliklerde
                           etkinlik alanı, bir ay boyunca  Tat Pita boy gösterdi. Başarı- yer almak istiyoruz” diye ko-
                           milyonlarca kişiyi ağırladı. İf- lı kadın girişimcilerimizden  nuştu.
                           tar, sahur, teravih, konserler,  Meryem Ocaklı’nın sahibi ol-
                           fuarlar, söyleşiler, gösteriler  duğu Tat Pita, iftar ve sahurda  Tat Pita, Yenikapı’da Rama-
                           derken dopdolu bir program  Yenikapı’ya gelen vatandaş- zan ayı boyunca hizmet ve-
                           ile Yenikapı rağbet merkezi  ları Boşnak böreğinin muhte- rirken, Yıldırım başta olmak
                           haline geldi.      şem lezzetleriyle selamladı. üzere Boşnakların yoğun ola-
                                                    rak yaşadıkları mahallelerde-
                           Bu yıl Yenikapı’da Boşnak- Böreğimizin artık Boşnak ki Boşnak börekçileri de ke-
                           lar adına bir ilk yaşandı. Son  mahallelerinin dışına çıkma- penklerini hiç kapatmadı. İftar
                           yıllarda Türkiye’nin yemek  sı gerektiğini belirten Ocaklı,  ve sahurlarda Boşnak böreği
                           sektöründen adından daha faz  “bu cesur adımı atarken te- yine vazgeçilmezimiz oldu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11