Page 1 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2019
P. 1

Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
                                                       Kimdir bu Boşnaklar?
                                                                16
                                                      Doğan Prepol Poroviç
                                                          Bu kadın nasıl
                                                       “Best of Rumeli” oldu? 10

                                                     Psikolog Emine Sakarya
    Boşnaklara canlı yayında  Mahkeme Başkanı davayı  Bu tarihi günde ne yapın            Nerede o eski Ramazanlar
    ettiği hakaret nedeniyle  10 Mayıs'ta karara bağla- edin Çağlayan Adliyesi'ne                     22
    yargılanan Rasim Ozan  yacağını açıkladı. Bu kez  gelin. Birlik ve beraberli-
    Kütahyalı duruşmalara  gelse de gelmese de; uçsa  ğimizin en güzel örneğini;             İrem Gökçe Yener
    gelmedi. 1 Şubat'ta yurt  da kaçsa da Türk yargısı  ağzından çıkanı kulağı              Değişmeyen değişim
   dışındaydı, 12 Nisan'da has- son sözü söyleyecek. Bir  duymaz bir kifayetsiz muh-                   28
   taydı. Avukatı bu tabire çok  buçuk yıldır ortalarda gö- terisin karşısında göstere-
    kızıyor ama insanın aklına  rünmeyen ROK için utanç,  lim. 10 Mayıs'ı tarih yazsın,           Nusret Sancaklı
    "kaçıyor" demekten başka  yargımızın bağımsızlığına  bizler de en yakın tanıkları                Yazık!
     bir şey gelmiyor.  inanan bizler için adalet  olalım...                              12
                 günü olacak.
                                                         Recep Türkoğlu
                                                        Yıldırım Mahallesi
                                                           kitabı hazır 24

                                                         Dr. Salih Yener
                                                          Oruç ve sağlık
                                                                30

                                                      Samet Öztürk Kačapor
     12 Nisan'daki duruşmaya kimler katıldı, neler yaşandı?                     Genç Müslümanlardan bize
           Tüm ayrıntılar 8. sayfada                              niye hiç bahseden olmaz? 20   "Bana sürgünleri ve                Karadağ Göçmenleri     İstanbul'da bir Boşnak markası
   katliamları hatırlatıyor!"             Derneği'nden Boşnak  14
                            Dünyası'na açıklama
    Türkiye Boşnaklarının              "Bereket Konvoyu"nda    AVLiYA
   önemli isimlerinden Refik             şok gelişme     6
   Akova, Boşnak Dünyası'na
   flaş açıklamalar yaptı.              Gençlik gecesine        Muhteşem lezzetleri
   Üzerimize oynanan oyun-              muhteşem katılım  2    Türkiye'nin en büyük şehri
    lara dikkat çeken Ako-                            ile buluşturdular, herkesi
   va'nın camiamıza önemli  17           Dedelerinin şehit olduğu  23 kendilerine hayran bırak-
   mesajları ve önerileri var...           topraklara geldiler     tılar. Avliya Boşnak Mutfa-
                                           ğı'nın başarısını, kahra-
                            Boşnak yıldızın                           26
   Karadağlı diasporacılar Bosna Sancak Derneği'nden ne istedi? performansı büyülüyor 34 manlarıyla konuştuk...
    Dernek bu isteğe nasıl karşılık verdi? Ayrıntılar 15. sayfada
   1   2   3   4   5   6